ZOSTAŁEM UZDROWIEONY Z CIĘŻKIEJ CHOROBY NOWOTWOROWEJ KOŚCI

Moje podziękowania za cud uzdrowienia pragnę skierować do Ojca Łukasza, który od maja 2022 roku nieustannie modlił się za mnie prosząc o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej kości.
Byłem na każdym spotkaniu modlitewnym, prowadzonym przez Ojca Łukasza. Każdego miesiąca  13 i 23 zamawialiśmy z żoną Msze Święte zbiorowe i Msze Święte (Jezusowe) 33.
Po wielu badaniach, kiedy medycyna wydała wyrok śmierci moja nadzieja pozostała w Ojcu Łukaszu, przez którego niewątpliwie działa Chrystus.
Nie zawiodłem się wszystkie modlitwy zanoszone przez Szanownego Ojca Łukasza zostały wysłuchane. Zostałem uzdrowiony z ciężkiej choroby nowotworowej kości.
Tadeusz.