Rozważania 1

Zwiastowanie NMP
Nie lękaj się, ale uważaj siebie za najszczęśliwszą osobę, gdyż stałaś się godna tego, by uczestniczyć w bólach Boga – Człowieka. To nie jest opuszczenie, ale wielka miłość, którą Bóg ci okazuje. Ten stan ducha nie jest karą, ale miłością, i to miłością najsubtelniejszą. Dlatego wysławiaj Pana i wyraź zgodę na picie z kielicha Getsemanii.
D/43

Nawiedzenie św. Elżbiety
Im bardziej wzmagają się ataki wroga, tym bliżej duszy jest Pan Bóg. Zastanawiaj się nad tymi słowami i pozwól, aby dogłębnie przeniknęła Cię ta wielka i pocieszająca prawda.
D/56

Narodzenie Pana Jezusa
Niech ci się nie wydaje, że w innych okolicznościach służyłabyś Jezusowi lepiej, ponieważ jedynie wtedy służy Mu się dobrze, gdy służy Mu się tak, jak On tego pragnie.
P/54

Ofiarowanie Pana Jezusa
Daj mi, o Jezu, zachować we mnie tę żywą wiarę, która kazałaby mi wierzyć i działać tylko dla Twojej miłości. […] Wyznaję przed całym światem, bez kierowania się jakimkolwiek względem ludzkim, że Ty jesteś prawdziwym i jedynym naszym Bogiem. D/88

Odnalezienie Pana Jezusa
Kto wie, ile razy, gdyby On nie podał mi ręki, moja wiara zachwiałaby się, moja nadzieja, moja miłość osłabłyby ; mój rozum pozostałby przyćmiony, gdyby Jezus – Odwieczne Słońce – go nie oświecił!!!
Jestem świadom, że to wszystko jest doprawdy dziełem Jego nieskończonej miłości. On nigdy nie odmówił mi niczego! Co więcej, muszę powiedzieć, że dał mi więcej, niż Go prosiłem.
P/51

Rozważania 2

Zwiastowanie NMP
Bóg, aby nas pociągnąć do siebie, obdarza nas bardzo wieloma łaskami i wówczas myślimy, że już palcem dotykamy nieba. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba: krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności.
D/96

Nawiedzenie św. Elżbiety
Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż tak, jak tylko możesz. A kiedy nie można ustawicznie utrzymać tej świętej radości, to przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga.
D/61

Narodzenie Pana Jezusa
Jestem przekonany, że muszę mówić do Ciebie pośród grzmotów i huraganów, że powinienem zobaczyć Cię w płonącym krzaku, w ogniu cierni, lecz widzę, że by wykonać to wszystko, trzeba zdjąć buty i wyrzec się całkowicie własnej woli i własnej miłości.
L/191

Ofiarowanie Pana Jezusa
Składaj Panu Bogu ofiarę ze swojego życia i ze wszystkiego, co musisz cierpieć, a Pan Jezus będzie nadal panował w twoim sercu jako jego prawdziwy Władca, którym rzeczywiście jest. Ażeby stać się bardziej godnym chwały świętych, ofiaruj Panu Bogu sto razy, a nawet więcej, każdego dnia to wszystko, co musisz znosić. Pozostań ściśle z Nim zjednoczony wolą pełną miłości.
L/209

Odnalezienie Pana Jezusa
Pan Bóg pozostaje nieznany dla mego ducha! Dobro mojej duszy, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? Gdzie mogę Cię znowu znaleźć? Gdzie Cię szukać? Czy nie rozumiesz, o Jezu, że moja dusza chce odczuwać Ciebie za wszelką cenę? Szukam Cię wszędzie, lecz Ty nie pozwalasz, bym Cię znalazł. […]
Gdy napełniasz mnie skrajnym chaosem i bólem, dajesz mi do zrozumienia to, co Ci odpowiada i co należy do Ciebie.
L/244

Rozważania 3

Zwiastowanie NMP
Bóg, aby nas pociągnąć do siebie, obdarza nas bardzo wieloma łaskami i wówczas myślimy, że już palcem dotykamy nieba. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba: krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności.
D/96

Nawiedzenie św. Elżbiety
Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż tak, jak tylko możesz. A kiedy nie można ustawicznie utrzymać tej świętej radości, to przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga.
D/61

Narodzenie Pana Jezusa
Jestem przekonany, że muszę mówić do Ciebie pośród grzmotów i huraganów, że powinienem zobaczyć Cię w płonącym krzaku, w ogniu cierni, lecz widzę, że by wykonać to wszystko, trzeba zdjąć buty i wyrzec się całkowicie własnej woli i własnej miłości.
L/191

Ofiarowanie Pana Jezusa
Składaj Panu Bogu ofiarę ze swojego życia i ze wszystkiego, co musisz cierpieć, a Pan Jezus będzie nadal panował w twoim sercu jako jego prawdziwy Władca, którym rzeczywiście jest. Ażeby stać się bardziej godnym chwały świętych, ofiaruj Panu Bogu sto razy, a nawet więcej, każdego dnia to wszystko, co musisz znosić. Pozostań ściśle z Nim zjednoczony wolą pełną miłości.
L/209

Odnalezienie Pana Jezusa
Pan Bóg pozostaje nieznany dla mego ducha! Dobro mojej duszy, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? Gdzie mogę Cię znowu znaleźć? Gdzie Cię szukać? Czy nie rozumiesz, o Jezu, że moja dusza chce odczuwać Ciebie za wszelką cenę? Szukam Cię wszędzie, lecz Ty nie pozwalasz, bym Cię znalazł. […]
Gdy napełniasz mnie skrajnym chaosem i bólem, dajesz mi do zrozumienia to, co Ci odpowiada i co należy do Ciebie.
L/244

Rozważania 4

Zwiastowanie NMP
Duszo moja, zacznij dzisiaj czynić dobro, ponieważ do tej pory nie zrobiłaś niczego dobrego. Działajmy tak, ponieważ żyjemy w obecności Boga. […] On mnie widzi, a także ocenia. Postępujmy więc tak, aby [ Bóg ] nie widział w nas nic innego, jak tylko samo dobro.
D/18

Nawiedzenie św. Elżbiety
Z każdej minuty, z każdego poruszenia łaski Bożej, z każdego świętego natchnienia, z każdej okazji, którą nam dano do tego, aby czynić dobrze, będziemy musieli się bardzo dokładnie rozliczyć.
D/20

Narodzenie Pana Jezusa
Także my – na nowo zrodzeni w świętym sakramencie chrztu – odpowiadajmy na łaskę naszego powołania, dążąc do naśladowania naszej Niepokonanej Matki [i] starając się nieustannie poznawać Boga, abyśmy zawsze, coraz lepiej Go poznając, służyli Mu i kochali Go.
D/67

Ofiarowanie Pana Jezusa
Bóg, który zlał na nas tak wiele dobrodziejstw, zadowala się tak mało znaczącym darem, jakim jest dar naszej woli. Złóżmy Mu go wraz z samym Boskim Mistrzem w ten pokornej modlitwie.
P/57

Odnalezienie Pana Jezusa
Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim: oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć.
D/52