Podziękowanie za modlitwę 04 czerwiec 2024 rok

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie. Jestem niezmiernie wdzięczny każdej osobie, która podjęła modlitwę w mojej intencji. Bardzo dziękuję, że setki osób wraz ze Wspólnotą Siewcy Miłosierdzia rozpoczęły codzienną modlitwę różańcową, która jest dla mnie cennym darem od każdego z was. Dziękuję za każdą ofiarowaną Eucharystię, przyjętą Komunię Świętą w mojej intencji, każdą podjętą nowennę, ofiarowane posty i wyrzeczenia. Wasza modlitwa bardzo mnie wspomaga, umacnia i dodaje sił. Pokornie proszę o dalszą modlitwę pokładając całą ufność w Panu Jezusie i Matce Przenajświętszej.
Z serca błogosławię,
Wasz Pasterz o. Łukasz +++

Życzenia od o. Łukasza -Wielkanoc 2024

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja, Alleluja!
Droga wspólnoto Siewcy Miłosierdzia, drodzy przyjaciele Pana Jezusa i Maryi.
Nastąpił wyczekiwany dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus pokonał śmierć, dając również i nam nadzieję na życie wieczne. Dzień, w którym Miłość i przebaczenie zwyciężyło nad ciemnością świata, grzesznością i ułomnością ludzką. Jezus Chrystus, Syn Boży stał się światłem rozjaśniającym te mroki.
Życzę Wam moi drodzy, abyśmy potrafili stać wiernie do końca pod krzyżem Jezusa Chrystusa, dając świadectwo wierności i miłości do Pana Jezusa i Maryi, którą Jezus pozostawił nam za Matkę. Życzę, abyśmy potrafili być świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa, świadectwem wiary, że Pan Jezus pozostał z nami obecny podczas każdej Eucharystii i świadectwem Jego obecności w każdej cząsteczce Komunii Świętej, a tym samym strażnikami Ciała Jezusa Chrystusa.
Niech zmartwychwstały Chrystus rozjaśnia wszelkie ciemności i wprowadza pokój do Waszego życia. Poprzez wzajemną miłość i dobroć, a także szacunek do każdego człowieka. Szczególnie do tych maluczkich i odrzuconych, w których On sam jest najbardziej obecny.
Z serca błogosławię,
Wasz Pasterz o. Łukasz +++

Słowo od ojca Łukasza – 28 marzec 2024 rok

Drodzy Przyjaciele Pana Jezusa i Matki Przenajświętszej.
W tym pięknym dniu, Ustanowienia przez Pana Jezusa Sakramentu Eucharystii,
proszę każdą i każdego z was stańmy się Strażnikami Najświętszego Sakramentu, Żywego Ciała Pana Jezusa. Nie dajmy się manipulować fałszywymi argumentami tylko trzeźwo myślmy i chrońmy naszego Pana przed obłudnymi arcykapłanami, wydającymi dekrety pozwalające na krzywdzenie Chrystusa. Stanowczo sprzeciwiajmy się wszystkim ustaleniom, które ranią aż do krwi naszego Mesjasza.
Z serca błogosławię przez rany Pana Jezusa.
o. Łukasz +++

Słowo od o. Łukasza – 26 marzec 2024 rok

Kochani pragnę podziękować za tak licznie nadsyłaną korespondencję.
Przy każdej otwieranej poczcie modlę się w intencji osób proszących o modlitwę.
Błogosławię przez rany Pana Jezusa
o. Łukasz +++

Słowo od ojca Łukasza – 15 marzec 2024 rok

Pragnę podziękować Wspólnocie Siewcy Miłosierdzia za tak liczne przybycie na ostatnie pożegnanie mojego Tatusia. Dziękuje za dar Waszej obecności, za każdą modlitwę i poświęcony czas, aby wspólnie ze mną trwać w tym czasie.
Wasz Pasterz o. Łukasz

Życzenia od o. Łukasza – 08 marzec 2024 rok

Wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia w Dniu Ich Święta. Niech Maryja będzie dla Was najpiękniejszym wzorem i wyprasza potrzebne łaski u swojego Syna.
Z serca błogosławię.
o. Łukasz +++

Słowo na Wielki Post 2024

Droga Wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Drodzy Przyjaciele Pana Jezusa i Maryi.
Jesteśmy u progu Wielkiego Postu, w którym wspólnie z Panem Jezusem będziemy z każdym dniem zbliżać się do przeżycia z Nim drogi krzyżowej – drogi odrzucenia, drogi pogardy, drogi osamotnienia. Krzyż jest wpisany w życie każdego człowieka podążającego za Panem Jezusem, ale nie lękajmy się, gdyż tylko taka droga prowadzi do zbawienia. W czasie rozpoczynającego się Wielkiego Postu zachęcam każdą i każdego z Was do przytulenia krzyża Pana Jezusa i wraz z Nim oczekiwania z nadzieją na poranek Zmartwychwstania. Niech rozpoczynający się czas Wielkiego Postu poprzez modlitwę, post, pokutę, podejmowane wyrzeczenia przyniesie obfite owoce duchowego wzrostu i wewnętrzną przemianę.
Z serca błogosławię,
Wasz Pasterz o. Łukasz +++

Słowo na 2024 rok

Droga Wspólnoto Siewcy Miłosierdzia i jej przyjaciele.
U progu Nowego Roku chciałbym Wam wszystkim podziękować za każde dobro, jakie od was otrzymuje. Dziękuje za słowa wsparcia i nadziei w tym trudnym dla mnie czasie. Jestem wdzięczny każdej i każdemu z was za uczestnictwo we Mszach Świętych z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie prowadzonych przeze mnie. W takich chwilach, kiedy kapłan klęka przed Bogiem, zdaje sobie sprawę, że również popełnił błędy, które mogły urazić drugiego człowieka.
Dlatego też w pokorze i uniżeniu klękam przed każdym, kto poczuł się urażony lub zraniony i proszę o ewangeliczne przebaczenie, do którego zachęca nas Pan Jezus w słowie Bożym.
„Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”

Z całego serca wszystkich błogosławię,
o. Łukasz.

Życzenia na Boże Narodzenie 2023

Droga Wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi.
Dobra Nowina wypełniła się. Nastąpił wyczekiwany czas narodzenia Pana Jezusa, który mogliśmy przechodzić wspólnie z Maryją i świętym Józefem. Tam gdzie rodzi się Chrystus, następuje pokój, miłość, którą możemy zobaczyć, gdy mędrcy tego świata padali na kolana przed Dzieciątkiem Jezus.
Tego Wam moi drodzy życzę, aby każdy z nas, podążając za światłem, które prowadzi do Chrystusa upadł na kolana przed Dzieciątkiem Jezus i zaczerpnął umocnienia.
Życzę każdemu odpocznienia przy Panu Jezusie, życzliwości i miłości do siebie nawzajem, a jednocześnie niegasnącej nadziei i niezłomnej wiary. Niech ten czas przybliża do Chrystusa, który pragnie narodzić się w sercu każdego z nas i przemieniać nasze życie.
Z serca błogosławi
Wasz Pasterz o. Łukasz +++

Słowo na Adwent 2023

Droga wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Drodzy przyjaciele Jezusa i Maryi.
Na czas zbliżającego się Adwentu chciałbym skierować do Was kilka słów. Przede wszystkim dziękuję za liczne słowa wsparcia, które nadsyłacie i liczne świadectwa uzdrowień, uwolnień czy otrzymanej pomocy, której udzielił Wam sam Pan Jezus. Jest to dla mnie jako dla kapłana wielka radość widząc przepiękne owoce modlitwy i posługi wśród chorych i cierpiących.
Dziękuję również osobom, które wspierają pomocą dzieci z ubogich rodzin. Dziękuję za to, że w potrzebującym człowieku zauważacie Chrystusa.
Jesteśmy u progu Adwentu, który ma przygotować nas do narodzenia Pana Jezusa.
Maryja wraz ze świętym Józefem musieli przejść wiele trudności, aby wypełniła się Dobra Nowina. Dlatego w naszym życiu nie zrażajmy się przeciwnościami, gdyż to co święte, wartościowe napotyka wiele przeciwności ze strony ludzi tego świata. Niech ten czas oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa jak najlepiej uformuje nasze serca, aby stawały się pełne dobroci, miłości i dobrych uczynków względem naszych bliskich i osób potrzebujących.
Na czas oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa z serca błogosławi.
Wasz Pasterz o. Łukasz +++

Podziękowanie dla górali – 20 wrzesień 2023 rok

O dobra Pani i Królowo, dziękuje Tobie za wszystkich górali, którzy tak wiernie mnie wspierają dobrym słowem i modlitwą.
Błogosławię przez rany Pana Jezusa o. Łukasz +++

Najświętsza Panno Ludźmierska, ozdobo pól i hal naszych, Najświętsza Panno Ludźmierska, Królowo Podhala, Przez śmierć w Tatrach tych wszystkich, którzy ukochali góry i śmierć tam znaleźli, uproś nam żywot wieczny. Od gniewu Syna Twego za grzechy nasze – wybaw nas, Pani

List od ojca Łukasza – 15 wrzesień 2023 rok

Przebaczajmy sobie nawzajem i miłujmy się wzajemnie. Pełnia słów, która określa postępowanie, którego uczy nas Pan Jezus. Na kartach Pisma Świętego czytamy, że każdy z nas jest zachęcany do postępowania tak jak Pan Jezus, który przebacza nieskończenie wiele razy. Gdy człowiek żałuje i zgina swoje kolana przed kratkami konfesjonału prosząc przebacz mi Panie, bo zgrzeszyłem, Pan Jezus okazuje swoje miłosierdzie nie wyliczając ile razy już je otrzymaliśmy. Przebaczenie jest też wyrazem miłości, do której Pan Jezus zaprasza. Będąc zapytany jakie jest największe przykazanie Pan Jezus odpowiedział:
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22, 37-40).
Postępowanie, którego uczy Pan Jezus nie jest łatwe, wymaga wiele wewnętrznego samozaparcia i rezygnacji z własnych chęci odwetu. Jednak jest możliwe, gdy tylko człowiek spojrzy na Jezusa, który okazuje miłosierdzie nieskończenie wiele razy tym, którzy Go o to proszą. Przebaczenie przynosi pokój serca, czyni człowieka wolnym od uprzedzeń i pozwala obdarzać miłością tych, którzy nas skrzywdzili.
Błogosławię przez rany Pana Jezusa
o. Łukasz.

List ojca Łukasza do wiernych – 12 wrzesień 2023 rok

Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi. Pragnę skierować kilka słów podziękowań. Dziękuję, że w obliczu tak ciężkich chwil dla Kościoła Katolickiego i dla mnie samego jesteście przy mnie wspierając dobrym słowem, modlitwą czy materialnie. Jestem bardzo wdzięczny za każdą modlitwę, którą w mojej intencji zanosicie Jezusowi, Maryi, za każdą przyjętą Komunię Świętą w mojej intencji czy krótki akt strzelisty. Jest to dla mnie jako kapłana najcenniejszy dar, otrzymując od wiernych modlitwę, która wspiera i wyprasza potrzebne łaski. Dziękuję również za każde wsparcie materialne, którym mnie obdarzacie, abym mógł jako kapłan służyć chorym i cierpiącym wypełniając swoje powołanie.
Dziękuję także za każdy otrzymany list, który tak licznie nadsyłacie z Polski i zza granicy. Chciałbym również pocieszyć tych, którzy smucą się brakiem możliwości osobistego spotkania. Na co dzień żyje w ciszy i samotności nieustannie kontemplując Pana Jezusa. Jednak zapewniam, że duchowo jestem blisko przy Was. Czasem niezauważenie, ale wiedzcie, że jestem przy Was i modlę się wspólnie z Wami w trudnościach, które spotykają w codzienności.
Proszę słuchajcie Jezusa, słuchajcie Maryi, by to Oni prowadzili nas w stronę nieba.
Z serca błogosławię,
o. Łukasz +++

Błogosławieństwo dla wspólnoty – 6 lipiec 2023 rok

Błogosławię wspólnotę Siewcy Miłosierdzia.
Dziękuję kochani, że jesteście.
o. Łukasz.

Pragnę, by każdy mógł powiedzieć: “ojciec Łukasz jest mój” – 21 czerwiec 2023 rok

Ojciec Pio powtarzał, że chce, by każdy mógł powiedzieć: „Ojciec Pio jest mój”.
Dziś idąc za słowami ojca Pio pragnę by każdy mógł powiedzieć: „ojciec Łukasz jest mój”. Pragnę swoją miłością i modlitwą otoczyć każdego człowieka.

Życzenia dla dzieci – 1 czerwiec 2023 rok

Kochane Dzieci. W dniu Waszego święta niech Wasza buzia będzie często uśmiechnięta. Pragnę dziś wszystkim Dzieciom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę wiele miłości i troski od najbliższych, a także dziecięcej wiary w to, co niemożliwe. Niech każdy dzień przynosi piękne doświadczenia z poznawania otaczającego świata i piękna przyrody. Życzę, abyście na swojej drodze spotykali dobrych i prawdziwych przyjaciół, którzy będą wspierali Was w podążaniu dobrą drogą.
Niech mijające dni dzieciństwa będą czasem, który w przyszłości będzie wywoływał same dobre wspomnienia.
o. Łukasz

Życzenia ojca Łukasza dla mam – 26 maj 2023 rok

Dziś życzę wszystkim Mamom, by w swym macierzyństwie wpatrywali się w Maryję i tak jak Ona – pełne delikatności, troski, cierpliwości okazywały miłość swoim dzieciom. Niech Maryja dodaje Wam sił drogie Mamy i prowadzi, by podjęty trud wychowania swoich pociech przyniósł dobre owoce.
o. Łukasz

Rocznica kapłaństwa – 9 maj 2023 rok

WAŻNE.
Panie Jezu dziękuję Tobie, za dar kapłaństwa jakim mnie słabego i grzesznego obdarzyłeś.
Ty wiesz jak bardzo Ciebie kocham i pragnę iść po Twoich śladach, które prowadzą mnie drogą do nieba. Ty wiesz Panie, że droga ta nie zawsze podoba się wszystkim i od wielu doświadczam pogardy i fałszywych osądów, które niszczą moje dobre imię.
Dzisiaj Panie Jezu w rocznicę moich święceń kapłańskich, pragnę przebaczyć wszystkim moim nieprzyjaciołom i okazać im dobre serce i miłosierdzie.
Jednocześnie w wielkiej pokorze i uniżeniu przepraszam każdego, kto mógłby się poczuć przeze mnie urażony i proszę o wybaczenie i okazanie miłosierdzia.
Z serca błogosławię.
o. Łukasz

Podziekowanie od ojca Łukasza za życzenia świąteczne – 10 kwiecień 2023 rok

Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi.
Pragnę podziękować Wam za tak licznie nadesłane życzenia świąteczne, jak również i za te z okazji dnia Kapłańskiego, który przypadał w Wielki Czwartek. Każde z nadesłanych życzeń sprawiły mi radość. Dziękuję za kierowane dobre słowa i piękne życzenia pełne miłości, pokoju i błogosławieństwa. Bardzo miło, że w czasie świętowania Zmartwychwstania Jezusa pamiętacie nie tylko o swoich najbliższych, ale również o mnie jako kapłanie. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobre słowa.
o. Łukasz

Życzenia od ojca Łukasza – święta Wielkanocne – 8 kwiecień 2023 rok

Chrystus zmartwychwstał Alleluja Alleluja!
Drodzy Bracia i Siostry. Po dniach smutku i czuwania, nastał czas radości, gdyż śmierć mocą Bożą i poprzez całkowite oddanie się Jezusa woli Boga Ojca została pokonana. Pan Jezus każdemu z nas dał nadzieję na zbawienie i życie wieczne. W Domu Mego Ojca jest mieszkań wiele (J 14, 2). Pan Jezus pozostawił nam w swoich słowach obietnicę, że przygotuje miejsce dla każdego z nas w Niebie. Tam już nie ma trudu, krzyży i cierpień. To wszystko zostaje tu na ziemi. Jest zatem do czego dążyć, aby miejsce dla nas przygotowane nie pozostało na wieczność puste. Życzę Wam moi Drodzy głębokiej wiary, która doprowadzi nas do przebywania twarzą twarz z Jezusem w wiecznej szczęśliwości. Życzę, aby wiara nie słabła lecz stawała się jeszcze mocniejsza, abyśmy potrafili kroczyć za Jezusem jak Jego uczniowie i stać wiernie przy Jezusie do końca swoich dni.
Jezus zwyciężając śmierć, dał nadzieję na przemianę również i w Twoim życiu. Niech ta niegasnąca nadzieja płynąca z drzewa krzyża dodaje siły i odwagi na przemianę tego co może wydawać się trudne. Z Jezusem bowiem wszystko jest możliwe.
Pan Jezus pozostawił nam również testament miłości, abyśmy się wzajemnie miłowali tak jak On nas umiłował. Niech Miłość Jezusa dotykając naszych serc sprawia, że będziemy miłować swoich Braci i Siostry, a w naszym życiu rozkwita dobro, pokój i wzajemne zrozumienie.
Niech Zmartwychwstały Jezus każdemu z Was błogosławi,
o. Łukasz +++
Pasterz Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia

Podziękowanie dla Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia za posługę – 25 luty 2023 rok

Droga Wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Jako Pasterz z całego serca pragnę Wam podziękować za posługę podczas dzisiejszego spotkania Eucharystycznego. Był to przepiękny czas spotkania z Jezusem Eucharystycznym.
Dziękuję przede wszystkim za Waszą obecność i serce, które każdy z Was wkłada w posługę. Dziękuję za dar przygotowań i każdej posługi, którą podejmujecie ze względu na Jezusa. Dziękuję za dobro i troskę, którym obdarzacie osoby przyjeżdżające na spotkania, aby czuły się jak najlepiej i doświadczyły obecności Jezusa także i w każdym z Was poprzez dobre słowo, uczynek czy po prostu krótką rozmowę pocieszającą serce i dającą nadzieję, że Jezus może rozwiązać to, co dla świata jest niemożliwe. Za wszystko Wam dziękuję, a Jezusowi dziękuję za Was.
Nie ustawajmy w drodze, gdyż jest to cenne dla Jezusa.
Wasz Pasterz – ojciec Łukasz

Słowo na Wielki Post 2023

Drodzy czciciele Jezusa i Maryi.
Na nadchodzący czas Wielkiego Postu pragnę skierować pasterskie słowo, które stanie się umocnieniem na nadchodzący czas.
Pragnę zachęcić, abyśmy wszyscy dbali o modlitwę i kontakt z Panem Jezusem i Maryją, gdyż czas Wielkiego Postu jest czasem na indywidualne nawrócenie każdego z nas. Niech w tym czasie Jezus i Maryja nie będą pomijani w naszej codzienności. Znajdźmy każdego dnia czas, aby kontemplować te dwa Serca pełne miłości do każdego z nas.
Czas Wielkiego Postu, to również czas ascezy i pokuty, który ma przemieniać nas wewnętrznie, abyśmy jeszcze bardziej wzmożenie potrafili walczyć z pokusami i słabościami, z którymi się borykamy. Niech nadchodzący czas, będzie czasem wyrzeczeń i rezygnowania z rzeczy tego świata, który przyniesie głębokie owoce duchowe. Trwanie w pokucie i ascezie wspomaga składanie dziesięciny, poprzez którą uwalniamy się od przywiązań do tego co materialne, do tego co ziemskie. Dziesięciną nazywamy dzielenie się z innymi jedną dziesiątą dochodów z tego, co sami otrzymujemy. Uznaje się ją jako ofiarę składaną Bogu jako wyraz wdzięczności za opiekę i błogosławieństwo, a także jako wyraz świadomości, że wszystko co posiadamy jest łaską i darem otrzymanym od Boga.
Zarówno modlitwa, pokuta, post czy jałmużna (dziesięcina) są to środki wspomagające naszą drogę do naśladowania Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić (2 Kor 8, 9).

W ostatnim objawieniu Pan Jezus zapowiedział, że podczas Wielkiego Postu rany Jezusa (stygmaty), które noszę na swoim ciele pozostaną przez cały ten czas otwarte. Oznacza to, że nieustannie z tych ran będzie wypływała krew. Proszę Was zatem moi drodzy o modlitewne towarzyszenie mi w tym czasie, w którym rany będą otwarte. Pokornie proszę Was drodzy o modlitwę, aby łaska Jezusa wspomagała i umacniała mnie w wypełnianiu woli Jezusa. Obserwując sytuację na świecie (liczne trzęsienia ziemi Syrii, Turcji i Nowej Zelandii nawiedzenie przez cyklon)
możemy zauważyć jak potrzebne są wyrzeczenia, ofiara i cierpienie, aby pocieszać zranione Serce Jezusa i wypraszać miłosierdzie dla świata. Trzęsienia ziemi, cyklony, wybuchy wulkanu, zamachy, niestabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna wzywa świat do modlitwy, o którą w Wielkim Poście winniśmy szczególnie się troszczyć. Pocieszajmy zranione Serca Jezusa i Maryi swoją obecnością na modlitwie.
Z serca błogosławię,
o. Łukasz

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – 17 styczeń 2023 rok

W dniu dzisiejszym ojciec Łukasz nawiedził Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, aby w modlitwie powierzyć chorych braci i siostry, prosząc dla nich o cudowne uzdrowienia. Pielgrzymując do Maryi, ojciec wstawiał się w intencji tych, dla których medycyna pozostała bezradna. Jako kapłan całym sercem miłujący Maryję, powierzył Jej opiece i wstawiennictwu również nadchodzące spotkanie Eucharystyczne, wszystkie osoby uczestniczące, by przez wstawiennictwo Matki Bożej doświadczali szczególnej pomocy w sytuacjach po ludzku straconych.
Ufając w opiekę Maryi ojciec wstawiał się przed Jej wizerunkiem również w intencji Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia, aby cała Wspólnota będąc chroniona pod płaszczem Matki Bożej była świadectwem żywej i głębokiej wiary.

Słowo na 2023 rok

Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi.
U progu Nowego Roku stajemy wobec refleksji na temat mijającego roku. Jest to czas, w którym podsumowujemy to, co się wydarzyło. Cieszymy się z chwil dobrych i też wyciągamy wnioski co można byłoby ulepszyć, poprawić. Podążanie za Jezusem sprawia, że pragnieniem serca jest stawanie się coraz to lepszym tu na ziemi. Dlatego chciałbym przeprosić Was moi drodzy za wszystko czym komukolwiek sprawiłem przykrość. Przepraszam wszystkie osoby, które pragnęły się ze mną spotkać, a nie było takiej możliwości. Wiedzcie, że duchowo byłem blisko Was, w Waszym trudzie i cierpieniu.
Dziękuje za wszelkie dobro, jakim mnie w mijającym roku obdarzaliście, dziękuję za Waszą obecność, dobre słowo, za wsparcie jakie okazujecie. Chciałbym też podziękować Wspólnocie Siewcy Miłosierdzia za miniony rok posługi podczas spotkań ewangelizacyjnych, za oddaną i pełną miłości posługę w winnicy Jezusa.
Proszę również o Waszą obecność w Nowym nadchodzącym roku, byśmy mogli wspólnie razem, wpatrując się w Maryję i trzymając się Jej dłoni podążać za Jezusem.
Niech nowonarodzony Jezus nam wszystkim błogosławi w realizacji planów i zamierzeń 2023 roku i wraz z Nim wzrasta nasza wiara, miłość i nadzieja.
o. Łukasz, Pasterz Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia

Życzenia z okazji świąt Bożegonarodzenia – 24 grudzień 2022 rok

Z okazji Świąt Bożegonarodzenia jako Pasterz Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia pragnę życzyć każdej osobie zdrowych, spokojnych Świąt, pełnych dobra i wzajemnej miłości. Niech Dziecię Jezus obdarza Wasze serca pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Wpatrując się w Świętą Rodzinę patrzymy z ufnością w przyszłość, że Boże Dziecię pragnie narodzić się w sercu każdego z nas i przemieniać nasze życie.
Z serca błogosławię,
o. Łukasz

Kościół w Polsce upada – 8 grudzień 2022 rok

Pozwolenie szafarkom na udzielanie Komunii Świętej oznacza upadek Kościoła Katolickiego. Niewyobrażalny jest widok szafarki trzymającej żywe Ciało Chrystusa i udzielającej je wiernym, a jednak to dzieje się już w Polsce… Zatrważające są zmiany, które zachodzą w Kościele, Diecezja Łódzka rozpoczęła nabór szafarek do udzielania komunii świętej. Będziemy musieli zdać się na odwagę i szukać prawdziwego Kościoła. Kościoła, w którym nie ma przyzwolenia na zło, które już tak jawnie zaczyna się rozprzestrzeniać.
W Kościołach zauważamy z roku na rok spadek liczby wiernych, a jest wprowadzana posługa szafarek kobiet, czemu lub komu ma to służyć???
Nas kapłanów w Polsce jest naprawdę tak dużo, że nie ma potrzeby angażowania szafarek i szafarzy świeckich w czynności, które należą do wyświęconych kapłanów. Otwórzmy oczy i mówmy stanowcze “nie” na wmawianie nam modernistycznych zmian pod przykrywką dobra. To jest żywe Ciało Jezusa, Jezusa, który cierpi, Jezusa, który płacze nad tym jak Jego Ciało jest wielokrotnie świętokradzko traktowane.
Hostia po przeistoczeniu to nie jest symbol, nie jest to zwykły opłatek, który może dotykać każdy. Jest to święte Ciało naszego Pana Jezusa. Nie zapominajmy o tym.
Z wielkim bólem zauważam upadek Kościoła Katolickiego w Polsce, dlatego błagajmy o rozsądek dla kobiet i mężczyzn, aby nie zgłaszali się do tej posługi udzielania żywego Ciała Jezusa jako szafarze nadzwyczajni. Aby to właśnie osoby świeckie pokazały hierarchom Kościoła Katolickiego, że nie popierają takich nowoczesnych zmian i żywe Ciało Jezusa pragną przyjmować tylko z rąk kapłana, do ust i na klęcząco.
Z serca wszystkim błogosławię,
o. Łukasz

Życzenia z okazji wspomnienia Świetego Mikołaja – 6 grudzień 2022 rok

Z okazji dzisiejszego wspomnienia Świętego Mikołaja chciałbym życzyć wszystkim w tym dniu wiele radości. Niech ten dzień będzie pełen dobra, uśmiechu i wzajemnej życzliwości. Niech Święty Mikołaj biskup będzie dla nas wzorem wrażliwości na drugiego człowieka, inspiracją do czynienia dobra i niesienia pomocy tym, których spotykamy na swojej drodze.
Podarujmy dziś wszystkim, których spotkamy odrobinę uśmiechu 😊 😊😊 najlepszy dar jaki możemy podarować i otrzymać to obecność drugiego człowieka pośród nas. Życzę Wam, abyście dziś ten piękny dar swojej obecności podarowali innym oraz sami otrzymali ten dar od innych.
Z serca wszystkich błogosławię na cały dzisiejszy dzień
o. Łukasz +++

Zawierzenie na Jasnej Górze – 24 listopad 2022 rok

W dniu 24.11.2022 ojciec Łukasz Pasterz wspólnoty Siewcy Miłosierdzia nawiedził Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Podczas osobistej modlitwy, kapłan na samym początku powierzył Matce Przenajświętszej swoich kochanych rodziców i rodzeństwo wraz z ich rodzinami. Następnie w prywatnym Akcie Zawierzenia Pasterz wspólnoty oddał całą wspólnotę Siewcy Miłosierdzia pod opiekę Maryi, wszystkich chorych, zniewolonych, uczestniczących w spotkaniach modlitewnych. Ojciec Łukasz powierzył także Matce Bożej realizację Bożego dzieła Domu Miłości, jednocześnie prosząc Matkę Miłosierdzia o darczyńców, czyli ludzi dobrej woli, którzy to dzieło wspomogą finansowo.

Oddanie Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia pod opiekę Maryi – 7 listopad 2022 rok

Maryjo pod twoją opiekę oddaje całą wspólnotę „Siewcy Miłosierdzia”
Proszę, chroń nas przed złem tego świata i prowadź drogą miłości i wzajemnego szacunku.
Pasterz wspólnoty
o.Lukasz +++

List od ojca Łukasza – 3 listopad 2022 rok

Drodzy Bracia i Siostry.
W dniu jutrzejszym jest pierwszy piątek miesiąca. Dzień, w którym Jezus jednoczy mnie całkowicie ze sobą poprzez doświadczenie otwartych ran, z których wypływa krew. Jest to dla mnie wielka łaska, że Bóg mnie wybrał, abym służył Narodowi Polskiemu jednocząc się ze swoim Zbawicielem w Jego męce. Jednocześnie jest to również świadome i dobrowolne zobowiązanie do współuczestnictwa w cierpieniach, które przeżywał Jezus od modlitwy w Ogrójcu, po biczowanie, przebijanie dłoni i stóp. Otwarte rany powodują wielki ból. Krwawienie dłoni i stóp w pierwsze piątki miesiąca sprawia odczuwalny i przeszywający całe ciało ból, jak również powoduje duży upływ krwi. Przyjmuje każde to cierpienie z wielkiej miłości do Jezusa, który od najmłodszych lat jest moim najlepszym Przyjacielem.
W ostatnich dniach zgodnie z zapowiedzią Jezusa nawiedzają mnie dusze czyśćcowe. Każde to spotkanie jest dla mnie dużym duchowym przeżyciem. Widząc cierpienie tych dusz, które za życia nie myślały o wieczności powoduje zmartwienie i współczucie z powodu ich losu. Największe cierpienie spowodowało spotkanie z duszami czyśćcowymi hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy za życia podejmowali wiele sprzecznych z wolą Jezusa decyzji. Wiedząc o losie tych dusz z wielką troską patrzę na obecnie podejmowane decyzje w Kościele. Również wśród swoich Hierarchów, którzy nie okazując zrozumienia na działanie Jezusa wydali wobec mojej osoby krzywdzącą, jednostronną decyzję. Będąc zjednoczony z Jezusem, razem z Nim cierpię przez rany zadane ze strony hierarchów Kościoła i przełożonych prowincjalnych, szczególnie przez brak ojcowskiego podejścia do każdego ze swoich braci w kapłańskie. To my jako kapłani jesteśmy posłani do wiernych, aby głosić im Chrystusa, by wypełniać to zobowiązanie dane nam przez samego Jezusa, a jednocześnie poddajemy się restrykcjom, które wprowadziły w Kościele Katolickim bardzo duże rozluźnienie i utratę czci do Ciała Jezusa. To Jezus namaścił moje dłonie kapłańskie i posłał mnie, aby w Jego Imię nakładać ręce na chorych, aby w Jego Imię wypędzać złe duchy, głosić Ewangelię. Taką władzę Jezus nadał każdemu kapłanowi. Jezus szedł do ludzi, nie zamykał się w swojej bezpiecznej izdebce i ja również tak pragnę czynić. Idąc za wzorem, który mam w Jezusie, podczas prowadzonych spotkań modlitewnych pragnę oddawać się całkowicie Jezusowi, by On się mną posługiwał czyniąc w wiernych przepiękne rzeczy, uzdrawiając, uwalniając, rozwiązując trudności czy po prostu pocieszając. Każde spotkanie z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie naznaczone jest cierpieniem i trudnościami, których doświadczam ze strony złego ducha, który nie chce by Jezus posługując się kapłanem pomagał innym powrócić na drogę wiary czy dostąpić łaski uzdrowienia czy uwolnienia. Pamiętajmy jednak, że Jezus jest we wszystkim silniejszy i zawsze podaje swoją pomocą dłoń mając wzgląd na to, że wszystko to dla ratowania dusz. Dlatego również i Was proszę, abyście mając trudności w dotarciu na spotkania z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie nie poddawali się lękowi i nie dali zniechęcić, gdyż każdego zaprasza sam Jezus.
Z serca Wam drodzy dziękuję za każdy życzliwy gest, dobre słowo, za wsparcie duchowe i materialne. Dzięki Waszemu wsparciu mogę trwać w zjednoczeniu z Jezusem i wypełniać dzieło, do którego mnie powołał, głosząc Jego słowo i nakładając ręce na chorych, którzy w Imię Jezusa odzyskują zdrowie. Za wszelkie okazane dobro każdemu z serca dziękuję i błogosławię,
o. Łukasz +++

Podziękowanie dla Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia – 19 październik 2022 rok

Droga Wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Jako Pasterz tej Wspólnoty chciałbym Wam z całego serca podziękować za to, co czynicie dla Jezusa i Maryi. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w przygotowanie tak pięknych spotkań ewangelizacyjnych, podczas których działa sam Jezus. Dziękuję za każdy trud Waszej pracy, za każdy czas, który poświęcacie na przygotowania, dziękuję za Waszą dobroć, za życzliwość, którą mogły od Was otrzymać osoby przyjeżdżające na modlitwę. Dziękuję za każdą pomoc osobie chorej, niepełnosprawnej, dziękuję za to, że podczas tych spotkań całe serce oddajecie ludziom, aby każdy kto przyjedzie mógł doświadczyć żywej obecności Jezusa w Was i na naszych spotkaniach ewangelizacyjnych.
Za wszystko dziękuję i jako Pasterz jestem z Was dumny, że tak pięknie kroczycie za Jezusem, stając się światłem rozjaśniającym innym drogę do Jezusa i Maryi.
Niech Jezus każdego z Was błogosławi w tym co dla Niego czynicie,
Wasz Pasterz – ojciec Łukasz +++

Podziękowanie dla Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia

Droga Wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Jako Pasterz dziękuję za Waszą wczorajszą posługę płynącą prosto z serca. Za miłość do ludzi, którzy przyjeżdżają na nasze spotkania ewangelizacyjne, za miłość do siebie nawzajem, za dobroć, życzliwość, pomocność. Za Wasze otwarte serca na modlitwę, za gorliwość, wytrwałość w tym co czynicie w Imię Jezusa, dla Jezusa i dla Maryi. Dziękuję za troskę o każdego uczestnika tej modlitwy, za ukazywanie innym, że żyje w Was Jezus, który posługując się naszą Wspólnotą pomaga innym, podnosi na duchu, pociesza czy poprzez dobre słowo daje nadzieję tam, gdzie już jej zabrakło.
Niech nasz Pan Jezus Chrystus Was umacnia i Wam błogosławi,
Wasz Pasterz – Ojciec Łukasz

Podziękowanie za wspólne pielgrzymowanie do Królowej Pokoju do Medjugorie – 3 sierpień 2022 rok

Drodzy Pielgrzymi, dziś z serca pragnę każdemu z osobna podziękować za wspólny czas pielgrzymowania do Królowej Pokoju, do Medjugorie. Dziękuję za każdy wspólny czas, który był dla nas wszystkich lekcją pokory i wzajemnej miłości. Pielgrzymowanie w tak licznej grupie jest pięknym świadectwem wzajemnej troski i dobroci o siebie nawzajem z miłości do Jezusa i z miłości do Maryi. To wielka radość widzieć rozmodlone twarze wpatrzone w Jezusa, w Matkę Bożą. Jako Wspólnoty daliśmy piękne świadectwo swej głębokiej wiary. Dziękuję, że w tak licznej grupie w miejscach świętych potrafiliśmy zachować ciszę i uszanować sacrum miejsc świętych.
Dziękuję również każdej osobie, którą spotkaliśmy na swojej drodze, a która z serdecznością nas pozdrowiła.
Niech ten czas łask, których doświadczyliśmy w Medjugorie jeszcze głębiej rozwija naszą wiarę i prowadzi odważnie drogą radykalizmu za Jezusem i Maryją.
Z serca każdego błogosławię
Ojciec Łukasz+++

Życzenia od ojca Łukasza – dzień Dziecka – 1 czerwiec 2022 rok

Wszyscy jesteśmy Dziećmi Boga.
W dniu Dziecka pamiętam o Was wszystkich , których każdego dnia ogarniam duchowym ojcostwem i wsparciem modlitewnym.
Jako pasterz wspólnoty Siewcy Miłosierdzia przytulam wszystkich do serca Jezusa i Maryi i z miłością każdego błogosławię +++
Zatroskany o każdą duszę
o. Łukasz +++

List od o. Łukasza – 31 maj 2022 rok

Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi.
Dziś w tym pięknym dniu, gdy Maryja nawiedza Świętą Elżbietę przychodząc do Niej z pomocą pragnę Was zapewnić, że duchowo jestem blisko każdej i każdego z Was. Pamiętam w modlitwie o każdym, kto za pośrednictwem moderatora strony prosi mnie o wsparcie modlitewne. Wspieram Was swoją modlitwą i jestem z wami wszystkimi w trudnych życiowych sytuacjach, bo każdego kocham jak Jezus i do każdego pragnę przyjść z pomocą modlitewną. Gdy ciężar krzyża przygniata już nasze barki, Jezus posyła wtedy osoby, które są w naszych trudnościach niczym Anioły i modląc się proszą Jezusa o pomoc w naszej intencji, przez co uzyskujemy nadzieję i siły duchowe.
Pragnę zapewnić Was, że codziennie pamiętam o Was w modlitwie, każdego powierzam Jezusowi, wiedząc, że dla Jezusa każda sprawa, każda trudność jest jedyna i najważniejsza.
Chciałbym, abyście wiedzieli, że każdy z Was kto mnie – Ojca Łukasza – prosi o modlitwę taką pomoc modlitewną otrzymuje.
Wielu z was chciałoby się ze mną spotkać, ale ze względu, że prowadzę życie kontemplacyjne jest to niemożliwe. Nie lękajcie się jednak, jestem blisko Was i każda Wasza sprawa jest przeze mnie oddawana Jezusowi.
Z serca każdego z Was błogosławię,
o. Łukasz

Życzenia dla Mam – 26 maj 2022 rok

Wszystkim Mamom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu chwil przepełnionych radością i optymizmem. Pragniemy przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za wszystko co zawdzięczają Wam dzieci. Życzymy, aby każdego dnia na Waszych twarzach gościł uśmiech, a miłość, którą obdarowujecie swoje dzieci, wracała do Was przez cały czas, tak aby Dzień Matki trwał cały rok.

Słowo ojca Łukasza – 25 kwiecień 2022 rok

Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi.
Chciałbym każdemu z osobna podziękować za wsparcie, które mnie okazujecie. Dziękuję za Wasze dobre serce, za serce, które jest pomocne i pełne miłości. Dziękuję za każde dobre słowo, za każdą okazaną mi dobroć i życzliwość.
Dobroć Waszych serc jest dla mnie świadectwem, że obecny jest w Was Chrystus Zmartwychwstały.
Powierzam Was w swoich modlitwach, by Jezus Was prowadził, umacniał i błogosławił za dobro, które wobec mnie okazujecie. Dziękuję, że jesteście.
o. Łukasz

Słowo od ojca Łukasza – 20 kwiecień 2022 rok

Jest moim gorącym życzeniem, aby kapłani Kościoła Rzymskokatolickiego przemyśleli na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie sumień kapłańskich często uśpionych w obliczu tak wielkiego dramatu w jakim stoi obecnie Kościół Katolicki, który podąża tylko i wyłącznie literą prawa i prawo ludzkie (kościelne) stawia nad prawem Bożym.
A przecież przepowiadanie Jezusa przedstawia jasno, że prawo MIŁOŚCI jest nad prawem LUDZKIM (Kościelnym). Zatem zachęcam wszystkich kapłanów aby na nowo odkryli sens i tajemnicę uczynków miłosierdzia, czyli prawa JEZUSA prawa MIŁOŚCI które nikogo nie odrzuca i nikim nie gardzi.
Uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać.
Uczynki miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.
Błogosławię o. Łukasz

Życzenia od ojca Łukasza – 17 kwiecień 2022 rok – święta Wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! ALLELUJA!
Życzę Wam moi drodzy, by radość poranka Zmartwychwstania dodawała nadziei, by napełniała Wasze serca nadzieją, że po trudach przychodzi poranek Zmartwychwstania, który zabiera wszystkie smutki, cierpienia, niesprawiedliwości. Niech ten czas będzie czasem odpocznienia przy Sercu Jezusa i Sercu Maryi, czasem, który napełni Wasze serca miłością i pokojem. Niech poprzez te Święta Zmartwychwstania odrodzi się i umocni
wiara, że podążając radykalnie z Chrystusem nie ma dla nas nic niemożliwego, bo to On jest naszą mocą i w Nim nasza nadzieja. Wyjdźmy na przeciw Chrystusowi, On pragnie przyjść do każdego z nas z łaską swojego pokoju, byśmy w Nim mogli odpocząć i zostać umocnieni. Życzę, aby Chrystus każdego dnia doświadczał Was swoją Miłością i obecnością sprawiając, że będziecie powstawali i szli umocnieni Jego Duchem Świętym, by głosić Jego zwycięstwo, zwycięstwo życia nad śmiercią.
Niech centrum Waszego życia będzie Zmartwychwstały Jezus, który jest blisko każdego, a Duch Święty, którego Jezus nam pozostawił niech spocznie na każdym z Was.
Z serca błogosławię,
o. Łukasz +++

Wielki Post 2022 rok

Drodzy Siostry i Bracia.
Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas pokuty przygotowujący do przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa. Jest to czas naszego nawrócenia i pomocy potrzebującym.
Modlitwa i post formują naszą duszę i otwierają na pomoc potrzebującym, czego elementem staje się jałmużna (dziesięcina).
Troska o potrzebujących i najuboższych jest świadectwem naszej wiary i wyrazem miłości wobec Jezusa, który jest obecny w drugim człowieku.
Z serca każdego błogosławię,
o. Łukasz

Wielki Post – 2 marzec 2022 rok

Dziś w Środę Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana Jezusa, czas naszego nawrócenia i wpatrywania się w krzyż Chrystusa. Czas odnajdywania w tym krzyżu nadziei i zbawienia. Wielki Post został ustanowiony na pamiątkę 40-dniowego przebywania Jezusa na pustyni.
Dziś w Środę Popielcową kapłani posypują nasze głowy popiołem na znak nicości, wypowiadając słowa: w prochem jesteś i w proch się obrócisz. Gest ten ukazuje postawę uniżenia przed Panem Bogiem i jest znakiem przemijania i pokory. Gest posypania głów popiołem mówi nam o nawróceniu i przypomina, abyśmy trwali blisko Boga, bowiem to w Jego rękach jest nasze życie. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. W czasie Wielkiego Postu rozważamy również mękę Chrystusa, tj. Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale, podejmując formację duchową poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Są to elementy, które szczególnie w czasie Wielkiego Postu formują nas w drodze nawrócenia.

List od ojca Łukasza – 26 styczeń 2022 rok

Droga Wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Bardzo serdecznie witam nowe osoby, które przystąpiły do naszej Wspólnoty, które wspólnie z nami chcą podążać radykalnie za Jezusem i Maryją. Dziękuję wszystkim, którzy wiernie trwają we wspólnocie, dziękuję za każde Wasze modlitwy i wtorkowe spotkania w Domach Miłosierdzia, które są obecnie jedynym miejscem wtorkowych spotkań dla członków naszej Wspólnoty.
Dziękuję za każde dobro, jakie otrzymuję od Wspólnoty i za to, że w tym trudnym czasie mnie wspieracie i mnie nie pozostawiacie, trwając wiernie jak prawdziwa Rodzina Siewcy Miłosierdzia przy swoim Ojcu.

Zachęcam Was moi drodzy do zakładania domów miłosierdzia, aby każdego wtorku wiernie jako wspólnota trwać na modlitwie w swoich domach w jedności z pozostałymi członkami naszej Wspólnoty rozsianymi po całej Polsce i za granicy oraz do wiernej modlitwy 10 różańca świetego każdego dnia o godz. 21:00 w intencji naszej Wspólnoty, jak również do codziennego rozważania Słowa Bożego wyznaczanego na dany tydzień w ramach naszej formacji.

Również proszę członków, którzy trwają we wspólnocie, a do niej się nie zapisali, aby to uczynili pisząc na adres e-mail: siewcymilosierdzia@wp.pl
Prośba ta dotyczy również członków, którzy trwają we wspólnocie (nawet od samego początku jej istnienia), aby ponowną przynależność do Wspólnoty zgłosili na wskazany adres e-mail, jeśli tego w tym roku nie uczynili.
Z serca błogosławię,
o. Łukasz
Pasterz Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia

Słowo na 2022 rok

Drodzy Przyjaciele Jezusa i Maryi.
Dziękuję za cały miniony rok, w którym przy mnie trwaliście uczestnicząc w modlitwach udostępnianych tutaj na stronie i kierując swe dobre słowa wobec mojej osoby.
Niech nadchodzący 2022 rok zbliży Was do serca Jezusa i Maryi. W codziennych troskach i zmartwieniach nie zapominajcie o obecności Bożego Syna przy każdym z Was. Proszę nie ulegające niepokojom, nie dajcie się zastraszyć i wprowadzać w lęk. Niech Boży Syn Was zawsze prowadzi i pociesza Wasze serca w każdej sytuacji życia.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi na każdy dzień Nowego Roku. On jest ponad wszystkim co ziemskie i przemijające.
o. Łukasz.

Podziękowanie od ojca Łukasza za życzneia Bożonarodzeniowe 2021 rok

Drodzy Siostry i Bracia.
Chciałbym każdemu z Was z osobna podziękować za Bożonarodzeniowe życzenia, które od Was otrzymałem. Dziękuję za każde dobre słowo, którym obdarzyliście mnie na czas Świąt Narodzenia Syna Bożego. Dziękuję za pamięć i za Wasze dobre serca, z których płyną słowa pełne błogosławieństw. Dziękuję za to, że jesteście i wspieracie mnie modlitwą i dobrym słowem.
o. Łukasz.

Życzenia od ojca Łukasza – 24 grudzień 2021 rok – święta Bożegonarodzenia

Nadszedł czas, który oczekiwaliśmy przez cały Adwent, czas w którym na świat przychodzi nasz Zbawiciel. Mesjasz przychodzi na świat w stajence, w ubogim żłóbku. Życzę Wam kochani, abyśmy byli dobrzy dla siebie nawzajem, byśmy w drugim człowieku potrafili dostrzec Jezusa, który będąc w łonie Maryi chodzi od domu do domu i szuka schronienia, szuka miejsca, w którym zostanie przyjęty. Niech nasze serca nie zamykają się na wrażliwość wobec osób, które spotykamy na swej drodze. Starajmy się mieć otwarte serce dla drugiego człowieka, w którym jest sam Chrystus. Znajdźmy podczas nadchodzących dni czas dla siostry, dla brata, który być może jest sam w te Święta. Życzę Wam również, byście podczas tych Świąt podali sobie ręce z tymi, z którymi na co dzień jest Wam ciężko się porozumieć, by czas Narodzenia Jezusa załagodził wszelkie podziały, wszelkie spory, by odszedł smutek z powodu podziałów, które się wytworzyły i w to miejsce zapanował Boży pokój. Tego z całego serca Wam życzę. Niech nowonarodzone Boże Dziecię narodzi się na nowo w sercu każdego z Was i odbarzy miłością, dobrocią i pokojem serca, jak również nadzieją w sens życia ludzkiego. Życzę każdemu, by czyny naszej ziemskiej drogi doprowadziły nas do niebiańskiej krainy życia i spotkania twarzą w twarz z Jezusem, który jest miłością i miłosierdziem samym.
Z serca wszystkim błogosławię,
o. Łukasz wraz ze Wspólnotą Siewcy Miłosierdzia

Wspomnienie świętego Mikołaja biskupa – 6 grudzień 2021 rok

Drodzy Siostry i Bracia.
W dniu wspomnienia Świętego Mikołaja biskupa chciałbym życzyć Wam moi drodzy, by ten dzień był dla Was pełen radości, abyście podczas wielu zmartwień i trosk życia codziennego znaleźli chwilę wytchnienia.
Niech Święty Mikołaj biskup, patron dnia dzisiejszego, będzie dla Was wzorem pobożności, pasterskiej postawy, a także wzorem niesienia pomocy chorym, słabszym i ubogim. Życzę Wam moi drodzy, byście przez dobrych ludzi zostali obdarowani nie tylko upominkami, ale również dobrym słowem, uczynkiem miłosierdzia, tym, co sprawi, że poczujecie się tego dnia docenieni za dobro, które na co dzień czynicie w swoich rodzinach, wśród najbliższych i wśród innych osób. Bądźmy darem miłości i miłosierdzia dla drugiego człowieka.
Z serca wszystkim błogosławię na cały dzisiejszy dzień i na kolejne dni oczekiwania na narodzenie naszego Pana i Zbawiciela
o. Łukasz +++

List od ojca Łukasza – 23 listopad 2021 rok

Drodzy Siostry i Bracia.
Nadszedł czas, gdy chciałbym skierować do każdego z Was swoje słowo. Słowo pełne miłości, po którym ufam, że doświadczycie zrozumienia co do mojej osoby i sytuacji, dlaczego od dłuższego czasu nie możecie mnie spotkać osobiście.
Jak wielu z Was pamięta, bardzo ciężko nagle zachorowałem. Był to ciężki udar. Już drugi w moim życiu, po którym długo dochodziłem do zdrowia i nadal trwam na leczeniu. Przez ten czas choroby doświadczyłem wiele przykrości i bólu od ludzi. Na swojej drodze spotkałem osoby, które szkalowały moje dobre imię, co nie pomagało mi w odzyskaniu pełni zdrowia.
Chciałbym, byście wiedzieli, że kocham Kościół, jednak ze strony Kościoła również otrzymałem wiele przykrości i bardzo proszę, aby nikt mnie nie oceniał nie znając mojej sytuacji ile musiałem doświadczyć przykrości i braku zrozumienia od hierarchów Kościoła.
Nastał trudny czas, czas potrzeby głębokiej modlitwy, dlatego od dłuższego czasu podjąłem życie pustelnicze, jednocześnie rezygnując z bycia członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego(Księża Pallotyni) by wypraszać miłosierdzie Boże dla Polski i dla świata w panującej sytuacji, w której uczestniczymy. Dla mnie jest to czas głębokiej osobistej modlitwy kontemplacyjnej, w której oddaję Jezusowi każdego z Was z osobna, oddaję wszystkie Wasze troski, zmartwienia, oddaje wszystkie choroby i zniewolenia, o które prosicie mnie, bym wstawiał się przed tronem Boga. Nadal pozostaje kapłanem Kościoła Katolickiego i trwam w jedności z Jezusem i Maryją.
Również i Was proszę o wsparcie i opiekę. Troska o drugiego człowieka jest przejawem miłości Chrystusa. Uobecniając swoją pomoc stajemy się Apostołami, którzy nie odrzucają, ale wyciągają pomocną dłoń.
Chciałbym nawiązać także do Fundacji Przystań duchowa, która zakończyła swoje funkcjonowanie; została nam jako Wspólnocie całkowicie zabrana z całym jej majątkiem finansowym przez osobę zarządzającą fundacją. (Zostaliśmy oszukani i okradzeni)
Jest to przykra informacja, jednak sytuacja Fundacji dotyczyła również i Was, stąd też o tym informuję. Proszę, byście się tym nie zrażali przed pomocą innym i nadal mieli otwarte serca na potrzeby bliźnich, bowiem w bliźnim, który potrzebuje naszej pomocy jest obecny sam Chrystus. Dlatego proszę Was wspierajcie mnie i wiedzcie, że nigdy Was nie zostawię i zawsze będę wypraszał dla Was potrzebne łaski u samego Jezusa. Podążajmy za Jezusem i Jego Matką, którą nam pozostawił.
Przyjmujmy komunie świętą do ust i na klęcząco i zawsze miejmy odkryte oblicza przed Jezusem.

Moi Drodzy,
W związku z informacjami jakie do mnie dochodzą w sprawie mojego statusu duchownego, chciałbym oficjalnie wszystkich poinformować o tym, że księża Pallotyni wystosowali wobec mojej osoby suspensę z dniem 10 grudnia 2021 roku.
Jednocześnie chciałbym wszystkich poinformować, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem osobiście tego pisma lecz jedynie moja wiedza bazuje na dokumencie jaki znajduje się w internecie.
W czerwcu 2020 roku dostałem udaru który był spowodowany dużym obciążeniem przez posługę duszpasterską.
Księża Pallotyni wiedząc o tym (w czerwcu 2021 roku), chcieli mnie wysłać na placówkę/parafie do Szczecina w której odbywał się remont domu parafialnego w którym to osobiście miałem uczestniczyć jako pracownik fizyczny.
Dlatego tez odmówiłem wyjazdu ze względu na mój słaby stan zdrowia i za to zostałem suspendowany.
Dodatkowo nie chciałem udzielać komunii na rękę.
Nie stosowałem się też do zaleceń sanitarnych niszczących wiarę w realną obecność Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Nie czuje się w żaden sposób winny dlatego wysłałem odwołanie do Księdza Generała pod którego bezpośrednio podlegałem.
Jako kapłan chce nosić Jezusa do każdego człowieka poprzez modlitwę oraz posługując w Imię Jezusa Chrystusa darem uzdrawiania i uwalniania.
Jeżeli ktokolwiek z Państwa poczuł się niedoinformowany, to bardzo przepraszam i proszę o wybaczenie.

Z serca błogosławię,
o. Łukasz +++

Ważne słowa o. Łukasza – 2 listopad 2021 rok

Miłość oznacza troskę o dobro drugiego człowieka. Troska o bliźniego przejawia się w trosce nie tylko o jego dobra doczesne, ale przede wszystkim w trosce o dobra duchowe, o życie wieczne. Wiele osób stoi przed dylematem – czy nie przyjmując określonych preparatów nie będę troszczył się o swojego bliźniego? Otóż to nie prawda. To nie prawda, że gdy nie poddam się pewnym preparatom nie będę troszczył się o innych, ponieważ za te preparaty nikt nie bierze odpowiedzialności, absolutnie nikt, każdy przyjmuje je na własną odpowiedzialność i nikt nie ponosi konsekwencji, jeśli komuś one zaszkodzą. Zatem jak więc mogę zatroszczyć się o bliźniego, gdy obawiam się, że to jemu zaszkodzi? Nie możemy pozwalać na manipulację naszymi emocjami, gdy słyszymy słowa: jeśli sam tego nie przyjmiesz lub nie przyjmą tego Twoi bliscy to będziesz odpowiedzialny za rozwój “tego”. A czy preparat z abortowanych dzieci można nazwać preparatem, który jest dobry? Chrześcijanin zna na to pytanie odpowiedź. Jest czas trudny, czas wyboru dla każdej osoby wierzącej. Czas weryfikacji wiary, czy ufam bardziej Bogu czy ludziom, którzy próbują zabrać moją swobodę i wolność w trwaniu przed Tym, który jedyny może mnie zbawić. Czy przy Jezusie uczniowie potrzebowali sztucznych wzmacniaczy? Nie potrzebowali, bo mieli Jezusa. Przyjmujmy Ciało Jezusa i nie lękajmy się.

Dla rozpoczynających rok szkolny 2021/2022

Wszystkim rozpoczynającym dzisiaj rok szkolny życzymy wszelkich potrzebnych łask i darów Ducha Świętego. Niech to będzie czas zdobywania wiedzy i mądrości, który zaowocuje pięknym życiem.

Życzenia Wielkanoc 2021 rok

Umiłowana rodzino Siewcy Miłosierdzia.
Radość Wielkanocna rozjaśnia dziś Kościół na całym świecie.
W naszych świątyniach, w domach i w sercach wszystkich chrześcijan rozbrzmiewa radosne „Alleluja”. Obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – świętujemy zwycięstwo, jakie Chrystus Pan odniósł nad grzechem i śmiercią.
Chrystus zmartwychwstał! On żyje i będzie żył na wieki! Ta prawda ukazuje nam potęgę bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Ta sama miłość, która została nam objawiona na drzewie krzyża, dziś przemawia do nas w znaku pustego grobu.
Ten znak przypomina nam, że kiedyś i nasze groby, i groby naszych bliskich zmarłych będą puste. Dokona się wtedy ten sam cud, który dziś wspominamy cud zmartwychwstania. Jak pisze święty Paweł: „jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,8).
Czy może być dla człowieka większa radość, niż świadomość, że z każdym dniem swej doczesnej wędrówki zmierza nie ku śmierci i nicości, ale ku pełni nowego, prawdziwego życia, które nie będzie miało końca?
Trwając w tej radości paschalnej, którą obdarzył nas Chrystus przez swoje Zmartwychwstanie, składam Wam, Droga rodzino Siewcy Miłosierdzia, moc najserdeczniejszych życzeń.
Niech zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią opromieni radością każdy dzień Waszego życia, niech napełni pokojem i ufnością Wasze serca, niech pozwoli wiernie podążać za Panem i Zbawicielem drogą wiary, nadziei i miłości.
Ogarniam Was wszystkich moją modlitwą, życzę błogosławieństwa Bożego, i obfitości wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana.
o. Łukasz  +++”

Wielki Post 2021

Kochana rodzino Siewcy Miłosierdzia.
Od Środy Popielcowej rozbrzmiewa w Kościele Chrystusowe wołanie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W tych słowach zauważamy że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (por. 1 Tm 2,4), dlatego obdarza nas łaską czterdziestu dni Wielkiego Postu. Chce, abyśmy z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwali Świąt Wielkanocnych, oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia. Powrót do Chrystusa i zwycięstwo nad własnymi słabościami to źródło prawdziwej i trwałej radości dla chrześcijanina. Bowiem bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć, kim jest, jaka jest jego właściwa godność, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
Dziś Chrystus zaprasza nas do wejścia na drogę duchowej przemiany, odzyskania wolności i radości płynącej z panowania nad sobą. On, który zawarł z nami nowe i wieczne przymierze we Krwi swojej, posyła nas, abyśmy szli i owoc przynosili, abyśmy dawali świadectwo miłości.
Na czas wielkopostnej odnowy z serca całą rodzinę Siewców Miłosierdzia błogosławię
o. Łukasz  +++

List od ojca Łukasza – 12 styczeń 2021 rok

Z całego serca dziękuję całej wspólnocie Siewcy Miłosierdzia i wszystkim kapłanom oraz siostrom zakonnym za wielkie wsparcie i ogrom modlitwy zanoszonej w tym trudnym dla mnie czasie. W tym bolesnym okresie doświadczam Waszej troski, opieki, pomocy, obecności i modlitwy.
Trudno wyrazić słowami moją wdzięczność za każdy dar serca, jaki otrzymuję od Was.
Otaczam Was pamięcią w modlitwie i dziękuję Bogu za dar życia we wspólnocie.
Błogosławię o. Łukasz +++

Słowo na 2021 rok

Droga Rodzino Siewcy Miłosierdzia.
Przyjmijcie najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne.
Niech w tym Nowym Roku nie zabraknie nam wszystkim wyobraźni miłosierdzia, otwartości oraz wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich.
Niech w każdym z Was wzrasta wiara w Jezusa Syna Bożego, który jest Zbawicielem świata, niech w Was umacnia się nadzieja na dobre przeżycie tego roku, niech także rozpala Wasze serca miłość do ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, abyście żyli na co dzień duchem Jego niezgłębionej Miłości, która uzdrawia i uwalnia.
Drodzy Bracia i Siostry
Życzę Wam Ducha Świętego, który ma moc obdarzyć Was wszelkim dobrem, uszlachetnić serca, oświecić i rozradować umysły, byśmy mogli wspólnie wznosić Królestwo Bożego Syna, Królestwo Miłości nie znającej granic, aby w ten sposób budować świat jednoczący wszystkich ludzi dobrej woli.
Niech Miłość i Dobroć Boga, Który w Synu Swoim Jezusie Chrystusie, przychodzi do człowieka – pomogą nam z ufnością wkroczyć w Nowy Rok 2021
Na każdy dzień Nowego 2021 Roku z całego serca błogosławię i proszę Ducha nie gaście.
+++ o. Łukasz

Życzenia z okazji świąt Bożegonarodzenia – 24 grudzień 2020 rok

Droga Rodzino Siewców Miłosierdzia.
Dziś tak samo jak ponad dwa tysiące lat temu brzemienna Maryja pragnie znaleźć miejsce w naszych domach, by mógł w nich przyjść na świat Jezus. Bóg poprzez Maryję i Józefa już w łonie swej Matki pragnie być blisko nas, naszych spraw, w naszych rodzinach w naszej codzienności. Wystarczy, że zechcesz otworzyć Jemu drzwi swego serca, swego domu i zaprosisz Go do siebie.
Niech tegoroczne święta w sposób wyjątkowy staną się czasem modlitwy. Pan od nas tego oczekuje. Pragnie naszej obecności przy Nim.
Razem z Maryją i Józefem kontemplujmy oblicze Bożej Dzieciny, która pragnie narodzić się w każdym sercu, chociaż byłoby ono mizernym żłóbkiem.
Niech Dzieciątko Jezus Wam błogosławi. Niech obecność Maryi będzie dla Was pociechą, a Święty Józef niech chroni Wasze rodziny, by wytrwale trwały przy Bogu.
o.Łukasz

Słowo na adwent 2020 rok

Droga Rodzino Siewcy Miłosierdzia.
Początek okresu liturgicznego Adwentu przypomina nam, że cenne i ważne święto Bożego Narodzenia już się zbliża. Przesłanie, które jest nam dane to: Czuwajcie!
Adwent to czas czuwanie to czas “pragnienia i tęsknoty”.
Adwent jest tym okresem liturgicznym i modlitewnym, który zaprasza nas do przygotowania wewnętrznego i duchownego, nie do czegoś, co jest ważne, ale dla Kogoś, kto jest wyjątkowy: Jezus, nasz Odkupiciel i Zbawiciel.
Jako wspólnota (rodzina Siewcy Miłosierdzia) w obecnym czasie szczególnie potrzebujemy być czujni. Jezus podczas dzisiejszej ewangelii rozpoczynającej czas Adwentowy zaprasza nas do czuwania, dlatego jako wspólnota jeszcze bardziej módlmy się za
Ojca Świętego Papieża Franciszka za biskupów całego świata oraz za wszystkich kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Obecnie Kościół potrzebuje świętych kapłanów, którzy radykalnie i odważnie pójdą za Jezusem i Maryją.
Papież Franciszek wzywa cały Kościół do nowego zaangażowania, aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem o swojej wierze. Chodzi o to, aby być żywym znakiem miłości Ojca.
My jako wspólnota nieustannie bądźmy dla siebie miłosierni pełni miłości przebaczajmy jedni drugim i nie czujmy do siebie urazy.
Niech nasza wspólnota będzie domem miłości miłosiernej w której zawsze panuje spokój i radość.
Trwajmy w mocy Ducha Świętego, który zawsze Nas ożywia i prowadzi w stronę Maryi.
Kochani Liturgia okresu Adwentu, jak i cały rok liturgiczny, jest bogato zastawionym Stołem Słowa, nie przechodźmy obok niego obojętnie. Niech stanie się codziennym pokarmem na drodze naszego pielgrzymowania do Pana i Maryi oraz wyrazem naszego bycia dla innych. Zgłębiajmy również osobiście i w naszych wspólnotach listy św. Ojca Pio patrona naszej wspólnoty, który zawsze pragnął miłosierdzia.
Kochani w tym szczególnym czasie Adwentu wyjdźmy na spotkanie każdej osoby spotykanej we wspólnocie niosąc dobroć i czułość Boga.
Błogosławię o. Łukasz +++

Słowo dla Wspólnoty z okazji drugiej rocznicy – 23 wrzesień 2020 rok

Umiłowani, w dniu wspomnienia świętego ojca Pio – patrona naszej wspólnoty – życzę Nam trwania w jedności i bliskości przy krzyżu Jezusa. Niech żadna burza nie będzie nam strachem, a wiara, nadzieja i miłość niech towarzyszą nam każdego dnia. Niech nasz Patron ojciec Pio wyprasza u tronu Pana wszelkie łaski dla Wspólnoty, aby w mocy Ducha nieść Ewangelię i moc charyzmatów na cały świat.

Niech Maryja ciągle zasiewa, jako kwiaty, woń coraz to nowych cnót na polu Waszej duszy, a także położy swą Matczyną dłoń na Waszej głowie. Ciągle trzymajcie się bardzo mocno Matki Niebieskiej, ponieważ Ona jest Morzem, poprzez które płynąc, dobija się do brzegów wiecznej wspaniałości w królestwie porannej zorzy.

“Wiedzcie, że próbny, którym Bóg was poddaje i będzie poddawał, są znakami szczególnego umiłowania was przez Boga i perłami dla duszy. Moi drodzy, minie zima i nadejdzie niekończąca się wiosna, tym bardziej ubogacona pięknem, im większe były burze” – św. ojciec Pio.

Z serca błogosławię, o. Łukasz

Słowo od Pasterza – 14 maj 2020 rok

Droga rodzino (wspólnoto)
Siewcy Miłosierdzia.
Przeżywamy obecnie czas Wielkanocny, radując się ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i pragnie prowadzić nas ku zbawieniu.
Jednocześnie oczekujemy na zbliżające się święto Zesłania Ducha Świętego. Trwając w tym radosnym czasie zwracam się jako Pasterz do całej naszej wspólnotowej rodziny.
Pragnę zapewnić, iż każdego dnia modlę się za Was oraz wspieram duchowo, ponieważ znam intencje, które macie głęboko w sercach. Jako Pasterz naszej wspólnoty pragnę troszczyć się o wszystkie owce, które polecają się mojej modlitwie. Niejednokrotnie przekazuje Wam wskazówki pochodzące z nieba oraz dzielę się z Wami pokojem i miłością, które wypływają prosto z serca i pochodzą od samego Jezusa. Codziennie pokornie proszę dobrego Pana, aby wysłuchał Waszych błagań.
W miesiącu maju, szczególnie powierzam Was pod opiekę najlepszej Matki Maryi.
Wiemy także, że w dniu 13.05.2020 obchodziliśmy Jej święto, a mianowicie już 103-cią rocznicę objawień w Fatimie.
Przeżywamy obecnie trudniejszy czas, ponieważ nie możemy spotykać się wspólnie na cotygodniowej,
wspólnotowej Mszy Świętej oraz formować się na naszych spotkaniach.
Jednak pragnę Wam z serca podziękować za łączność duchową na modlitwie każdego dnia, rozważaniu Słowa Bożego i modlitwie różańcowej.
Nie lękajcie się, Jezus jest obecny pośród Nas, pozwólmy Jemu się prowadzić. „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” J 14, 1.
Przyjmijcie również kapłańskie błogosławieństwo na ten szczególny czas.
Niech błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego i modlitwa Jego świętej Matki Maryi spocznie na Was i pozostanie z Wami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moderator Generalny
Pasterz wspólnoty Siewcy Miłosierdzia
ks. Łukasz.

Życzenia od o. Łukasza – 9 kwiecień 2020 rok

Życzenia ks. Łukasza
pasterza wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia”
Stając pokorni, wierni i wdzięczni Panu Jezusowi za Męczeńską Śmierć na Krzyżu, pragniemy rozpocząć piękny czas głębokiej modlitwy podczas Triduum Paschalnego.
W Wielki Czwartek wdzięczni Panu Bogu za Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa wpatrujemy się w Najświętsze Ciało i Krew Naszego Zbawiciela. Żywy i prawdziwy Jezus przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii.
W Wieki Piątek Adorujemy Krzyż, znak zbawczej ofiary Jezusa. Przeżywamy niesłuszne skazanie, ubiczowanie, cierniem ukoronowanie i ukrzyżowanie Naszego Zbawiciela. Wpatrując się w Drzewo Życia będące centrum liturgii, przeżyjmy ten czas na głębokiej refleksji i kontemplacji.
Wielka Sobota, to głębia Słowa Bożego, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przywołanie opatrzności świętych patronów, to czas głębokiego oczekiwania na Zmartwychwstania Jezusa.
W niedzielny poranek z naszych ust wybrzmi śpiew Alleluja, krzyk radości i miłości.
Trwamy w wyjątkowym czasie Świąt Wielkiej Nocy, w okresie trudnym, który dotknął cały świat. Wierni Panu Jezusowi i Jego opiece nad nami, skupmy się nad słowem, tak bogatym, który kieruje do nas Bóg przez ten czas Triduum. Pamiętajmy aby przeżyć ten czas na modlitwie wraz z naszymi rodzinami. Pojednajmy się z Bogiem w sakramencie Pokuty. Wpatrzeni w krzyż, pozostańmy mu zawsze wierni. Niech Zmartwychwstanie Pańskie da nam nadzieję i ulgę we wszelkich problemach i trudnościach.
Zapewniam o mojej duchowej łączności z całą Wspólnotą Siewców Miłosierdzia i wszystkimi przyjaciółmi, którzy wspierają Dzieła Ewangelizacyjne, które z woli Boga Ojca mogę prowadzić. Niech centrum waszego życia będzie Jezus. On żyje i króluje na wieki.
Błogosławię ks. Łukasz Prausa.

Słowo od ojca Łukasza 25 marzec 2020 rok

Kochana wspólnoto Siewcy Miłosierdzia.
Stajemy w czasie, który jest dla nas wszystkich momentem trudnym. Kolejne wytyczne, które zostają wdrażane w życie.
Każda taka sytuacja napawa nas lękiem i niepokojem.
Zatem stając w obliczu obecnego czasu musimy głęboko zastanowić się nad naszą relacją z Jezusem. Trud obecnego czasu jest weryfikacją dla wszystkich dzieci ufnie wpatrzonych w Niebo, wsłuchujących się w Słowo Jezusa każdego dnia!
Kochani Nie lękajcie się! Ufam, że wszyscy kroczący w Świetle okryci są płaszczem Niebieskiej Matki. Królowej tego czasu!
Módlmy się we wszystkich intencjach Maryi, naszej Matki. Szczególnie o nawrócenie zatwardziałych serc. Szczególnie dla nich jest ten czas, na odnalezienie siebie, poznanie Boga Wszechmogącego i powrócenie do Kościoła.
A my, jak dzieci, ufając że jesteśmy w ramionach Boga – Ojca trwajmy w pokoju. Łączmy naszą codzienność z Krzyżem Chrystusa, by nie uronić ani kropli cierpień i wszystkie oddać Niebu.
Kto czuje niepokój, zachęcam do skorzystania z Sakramentu Spowiedzi, aby móc w pełni słuchać uszami duszy. Pamiętajmy, że kroczymy w tym momencie RAZEM – jako wspólnota, która fundament buduje na Bogu, Eucharystii i Ewangelii. RAZEM również wznosimy modlitwy w intencji trudów, które aktualnie musimy przetrwać. Jezus oczekuje w tym momencie od nas wytrwałości! W pokorze trwajmy przy Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi, bo tylko tu będziemy bezpieczni.
Kochana wspólnoto, rodzino – zachęcam was do odsłuchiwania naszych spotkań ewangelizacyjnych, które są na stronie Youtube – Przystan Duchowa. Niech one wyciszają Wasze serca. Pragnę także poinformować, że we wszystkich sprawach, prośbach o modlitwę (które są niezwłocznie mi przekazywane) możecie się kontaktować z sekretarzem naszej wspólnoty pod nr telefonu 798-049-161 lub e-mail przystanduchowa@poczta.fm
Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają w podejmowanych działaniach swoim dobrym słowem i swoją obecnością.
Kochana wspólnoto uczmy się miłości względem siebie, otwierajmy się na działanie Ducha Świętego i trwajmy wiernie przy Jezusie i Maryi.
Każdego z osobna błogosławię i jestem blisko Waszych serca.
o. Łukasz +++

Słowo Noworoczne – 4 styczeń 2020 rok

Chciałbym gorąco podziękować za trud włożony w przygotowanie spotkania Sylwestrowego. Kto nie był niech żałuje i już planuje obecność za rok. Wszystkim Członkom Wspólnoty dziękuje za otwartość i ciepłe przyjęcie. Dla Waszych uśmiechów i wsparcia warto uczestniczyć w życiu naszej Wspólnoty.Niech Bóg Wam błogosławi!o. Łukasz +++

Słowo o. Łukasza z dnia 26 grudnia 2019 roku

Droga Rodzino Siewców Miłosierdzia.
Bogu dziękuję za Was
Cieszę się Waszą obecnością na stronie Przystań Duchowa. Dzięki łasce Ducha Świętego i zaangażowaniu osób świeckich, przez których prowadzona jest obecna strona, tak wiele dobra może docierać do różnych środowisk potrzebujących ewangelizacji. Wszystkie umieszczane teksty na Przystani Duchowej są tylko narzędziem, poprzez które pragnie działać Duch Święty. Dziękuje posługującym: sekretarzowi Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia, osobie odpowiedzialnej za Wspólnotę Siewcy Miłosierdzia reprezentującej Wspólnotę z ramienia osób świeckich. Dziękuje wszystkim. Noszę głęboko w sercu każdą osobę, która wchodzi na stronę Przystań Duchowa, aby pokrzepić swoją duszę. Niech poprzez codzienną modlitwę “O Stworzycielu Duchu przyjdź” na wszystkich odwiedzających naszą stronę spływają obfite łaski i Boże błogosławieństwo:”Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.Drodzy Przyjaciele.Z serca dziękując za duchowe wsparcie, zapewniam o modlitwie i pokornie powierzam się modlitwie. Z serdecznym pozdrowieniem, modlitwą i błogosławieństwem.o. Łukasz +++

Słowo ojca Łukasza – 23 grudzień 2019 rok

Drodzy siostry i bracia. Przeżywamy wielką radość z narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Dzieciątko Jezus wlewa w nasze serca i duszę łaskę pokoju i miłości. Niech Pan Jezus Wam błogosławi i umacnia w dążeniu do świętości w tym świątecznym czasie, nadchodzącym Nowym Roku i całym Waszym życiu. o. Łukasz wraz ze Wspólnotą Siewcy Miłosierdzia

SŁOWO WSPÓLNOTY SIEWCY MIŁOSIERDZIA DO OJCA ŁUKASZA

ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN – 10 MAJ 2024

W dniu dzisiejszym Pasterz naszej Wspólnoty obchodzi urodziny. Z tej okazji pragniemy Tobie Ojcze życzyć wielu łask Bożych. Niech Pan Jezus obdarza Ciebie zdrowiem i wraz z Maryją chroni każdy dzień Twego życia, a wszystko co czynisz niech prowadzi Duch Święty.
Wspólnota Siewcy Miłosierdzia

ŻYCZENIA Z OKAZJI 9-TEJ ROCZNICY ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH – 9 MAJ 2024

Drogi Ojcze Łukaszu.
W dniu rocznicy Twoich święceń kapłańskich składamy dziękczynienie Panu Bogu za dar Twojego powołania. Dziękujemy, że Pan Jezus doświadczając Cię swoją obecnością powołał do tak pięknej służby Bogu i ludziom. Dziękujemy za wielką dobroć Panu Bogu, że pozwala korzystać nam z Twojej posługi kapłańskiej. Dziękujemy, że zawsze Ciebie prowadzi i dziękujemy, że Ty Ojcze całkowicie pozwoliłeś poprowadzić się Jezusowi. Dziękujemy za każdy trud, który każdego dnia podejmujesz, za wszystkie modlitwy, które z tak wielkim zatroskaniem o zbawienie człowieka zanosisz Panu Jezusowi, dziękujemy za każde spotkanie Eucharystyczne, podczas którego prosisz Jezusa o nasze uzdrowienie i uwolnienie. Dziękujemy za świadectwo wiary, którym dla nas jesteś. Dziękujemy za pełne chwały i czci sprawowanie Świętej Eucharystii i stawanie się naszym przewodnikiem w drodze do nieba.
Dziękujemy, że z takim spokojem i oddaniem udzielasz Pana Jezusa obecnego w Komunii Świętej. Dziękujemy za głoszone słowo Boże, które nas umacnia i pokrzepia. Dziękujemy za rany Pana Jezusa, które nosisz na swoim ciele, aby stawać się świadectwem obecności Jezusa pośród nas. Dziękujemy, że nie patrząc na siebie, na każdym ze spotkań sam jako kapłan udzielasz żywego Ciała Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za każdą modlitwę wstawienniczą, podczas której rany Pana Jezusa nas błogosławią. Dziękujemy, że jako kapłan ratujesz modlitwą nasze dusze.
Niech Pan Jezus umacnia Ciebie Ojcze w każdym dniu kapłańskiej drogi i nieustannie chroni każdy Twój krok razem z Najświętszą Maryją Panną, ze świętym Ojcem Pio i całym Niebem❤️
Wspólnota Siewcy Miłosierdzia i jej Przyjaciele

ŻYCZENIA DLA OJCA ŁUKASZA – 28 MARZEC 2024 – WIELKI CZWARTEK

Drogi Ojcze Łukaszu. W dniu ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, dziękujemy za dar Twojego powołania. Dziękujemy za każdą sprawowaną Eucharystie, podczas której tak wielu doświadczyło, że nie jest to tylko opłatek, a żywe Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że z taką godnością i bez pośpiechu udzielasz Komunii Świętej, by każdy mógł mieć czas spotkania z Jezusem Eucharystycznym. Dziękujemy, że na wzór Jezusa pochylasz się nad chorymi i cierpiącymi i pomimo bólu noszonych ran Chrystusa błogosławisz tak wielu wiernych. Dziękujemy za każde słowo homilii i wykonywaną posługę modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie, która umacnia dusze. Dziękujemy za każde przekazane orędzie Pana Jezusa i dzielenie się doświadczeniem obecności Jezusa. Dziękujemy za prowadzenie Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia i uczenie nas radykalizmu w kroczeniu za Panem Jezusem, dziękujemy za każdy trud i poświęcenie wkładane w nasz wzrost duchowy i formacje. Dziękujemy za duchowe ojcostwo i każdy poświęcony czas.
Również pragniemy życzyć, aby Jezus Chrystus najwyższy i wieczny Kapłan nieustannie Ciebie Ojcze wspomagał, dodawał sił i chronił wraz z Maryją, świętym ojcem Pio i całym Niebem. Niech świeci Aniołowie czuwają nad każdym Twoim dniem.

SŁOWO OD WSPÓLNOTY – 12 MARZEC 2024 ROK

Najdroższy Ojcze Łukaszu.
Jako Wspólnota Siewcy Miłosierdzia pragniemy być blisko Ciebie i Twojej rodziny. Wspierając w tym trudnym czasie modlitwą i duchową obecnością.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 LUTY 2024 ROK

W światowym dniu życia konsekrowanego dziękujemy Panu Bogu za dar powołania i kapłaństwa Ojca Łukasza.
Dziękujemy za każdą modlitwę, trud i poświecenie ponoszone w intencji, aby wyprosić dla nas doświadczenie Boga, uzdrowienie czy uwolnienie. Dziękujemy za świadectwo wiary w obecność Jezusa Eucharystycznego i możliwość godnego przyjmowania Ciała Pana Jezusa podczas spotkań Eucharystycznych – wyłącznie od kapłana, na klęcząco i do ust.

CHRYSTUS CZYNI WSZYSTKO PRZEZ MIŁOŚĆ – 7 STYCZEŃ 2024 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu.
Jako Wspólnota Siewcy Miłosierdzia dziękujemy za Twoje kapłańskie serce wypełnione miłością nawet do tych, którzy Ciebie oczerniają i krzywdzą. Dziękujemy, że nie stajesz do ataku jak Herod, a znosisz wszystko w milczeniu jak to czynił Pan Jezus. Wierzymy Ojcze, że nadejdzie czas, w którym inni spoglądając na Twoje milczenie, pokorę i miłość, którą masz do osób fałszywie Cię oskarżających powiedzą: oto prawdziwy Syn Chrystusa. Gdyż zło krzyczy i sieje ferment, a CHRYSTUS CZYNI WSZYSTKO PRZEZ MIŁOŚĆ, łagodność i dobroć, nie stwarzając podziałów, a pragnąc jedności.
Ojcze, głowa do góry! Ojciec Pio również był fałszywie oskarżany mówiąc:
“Zostaw synu, zostaw! Niech publikują, co chcą. Boję się sądu Bożego, a nie ludzkiego. Niech nas przeraża tylko grzech, ponieważ obraża Boga i nas hańbi.”
Tak wielu jest tych, którzy sami mają wiele na sumieniu, a jako pierwsi rzucają kamieniem dla odwrócenia uwagi.
“Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam!”.

ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN – 18 PAŹDZIERNIK 2023 ROK

W dniu dzisiejszym Pasterz naszej wspólnoty obchodzi imieniny.
Z tej okazji pragniemy życzyć Tobie drogi Ojcze wielu łask Bożych, by Duch Święty wypełniał każdy Twój dzień swoją obecnością i obdarzał siedmiorakimi darami.
Niech Pan Jezus obdarza Ciebie Ojcze zdrowiem, potrzebnymi siłami i wspomaga w głoszeniu o Jego miłości i wszechmocy – “U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,26).
Niech Matka Boża Królowa Pokoju, Królowa Kapłanów będzie źródłem pokoju, a święty Padre Pio ostoją w drodze, którą kroczysz za Jezusem.
Z pamięcią w modlitwie i dziękczynieniu za wszelkie dobro,
Wspólnota Siewcy Miłosierdzia

ŚWIĘCENIA DIAKONATU – ŻYCZENIA – 4 PAŹDZIERNIK 2023 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu, z okazji rocznicy święceń diakonatu niech Jezus Chrystus, który Ciebie posłał i sam namaścił Twoje dłonie był każdego dnia Twoim wsparciem i ochroną, niech Pan Jezus każdego dnia Ciebie prowadzi, umacnia swoją obecnością i obdarza pełnią swoich łask. A Maryja każdego dnia okrywa Cię swoim płaszczem, by Twoje serce wypełniał Boży pokój i radość z tego pięknego daru od Jezusa, jakim jest dar Twojego powołania

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA OJCA – 23 CZERWIEC 2023 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu jako Wspólnota jesteśmy dumni i wdzięczni Panu Bogu i Maryi, że możemy uczestniczyć w pięknym, a zarazem tak trudnym dziele, do którego powołał Ciebie Jezus. Dostrzegamy Twoje wielkie oddanie Jezusowi. Dostrzegamy to, jak bardzo Go miłujesz, jak bardzo miłujesz Jego Matkę Maryję jako Matkę Kościoła Świętego. Dostrzegamy Twój wielki trud, którego tak często nie chcesz okazywać. Dostrzegamy zjednoczenie z kalwarią Jezusa podczas Eucharystii, dostrzegamy łzy, które wtedy płyną z Twoich oczu. Dostrzegamy, że gdy Pan Jezus Ci się objawia podczas Mszy Świętej, w której uczestniczymy jesteś tak wpatrzony w Niego, jakby nieobecny na ziemi, a duszą w niebie. I choćby się ona zatrzęsła to i tak Jezus pozostałby najważniejszy. Dziękujemy za to, że mimo bólu, który powodują rany Jezusa, które nosisz na swoich stopach z taką miłością udzielasz komunii świętej setkom tak licznie gromadzącym się osobom. Dziękujemy, że nauczyłeś nas godnie przyjmować Jezusa do swoich serc, dziękujemy za te odwagę, za radykalizm, za to że powtarzasz, że w Eucharystii jest żywe ciało Jezusa, żywa Jego krew i należy przyjąć ją ze czcią – na kolanach i do ust. Jako wspólnota możemy być świadkami tak licznych cudów, które dokonuje przez ciebie Pan Jezus. Nie sposób zliczyć tych wszystkich osób, które podczas spotkań podchodząc do nas dzielą się tym czego doświadczyli. Ze łzami w oczach mówiąc te słowo było do mnie, te słowo było do moich dzieci, to ja zostałem uzdrowiony. Dziękujemy, że jesteś naszym duchowym Ojcem, że każdy z nas może powiedzieć Ojciec Łukasz jest mój i jesteś blisko każdego. Życzymy Tobie drogi Ojcze, aby Pan Jezus Ciebie prowadził, Matka Boża była zawsze obok Ciebie, a Święty Ojciec Pio był Twoim przewodnikiem w drodze do Nieba.

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA OJCA ŁUKASZA – 10 MAJ 2023 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu. W dniu Twoich urodzin życzymy, abyś w każdym dniu odnajdywał radość. Niech każdy dzień staje się jeszcze pełniejszym przylgnięciem do Jezusa i Maryi.
Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i wynagradza wszelkie dobro, które czynisz.

ŻYCZENIA DLA OJCA ŁUKASZA – ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH – 9 MAJ 2023 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu.
W tym ważnym dniu – rocznicy Twoich Święceń kapłańskich pragniemy życzyć, aby Maryja doświadczyła Ciebie dziś swoją obecnością. Niech Duch Święty zstępuje na Ciebie obdarzając pełnią łask i błogosławieństw. Życzymy wielu sił i dobrego zdrowia, abyś jak najdłużej mógł prowadzić nas do Jezusa, którego tak umiłowałeś.
Równocześnie dziękujemy za dar Twojego powołania, za każdą sprawowaną Eucharystię, za świadectwo gorliwej wiary, z której także i my czerpiemy wzór i zbliżamy się do Jezusa.
Niech Jezus najwyższy Kapłan prowadzi Ciebie Ojcze na drodze powołania i posyła swoje zastępy Aniołów, aby Ciebie chronili.

Przyjmij także drogi Ojcze bukiet życzeń ze słów Świętego Ojca Pio, który jak wiemy jest Twoim wielkim Przyjacielem:
Niech Maryja ciągle zasiewa, jako kwiaty, woń coraz to nowych cnót na polu twej duszy, a także położy swą matczyną dłoń na twojej głowie. Ciągle trzymaj się bardzo mocno Matki Niebieskiej, ponieważ Ona jest Morzem poprzez które płynąc, dobija się do brzegów wiecznej wspaniałości w królestwie porannej zorzy.

Wspólnota Siewcy Miłosierdzia.

ŻYCZENIA OD WIERNYCH DLA OJCA I WSPÓLNOTY – GRUDZIEŃ 2022 ROK

Ojcze Łukaszu i cała wspólnoto Siewcy Miłosierdzia. Z całą rodziną składamy Wam życzenia. Dużo wytrwałości w dalszej posłudze Bogu. Niech Miłość Chrystusa rozlewa się wszędzie w Waszych domach, wśród najbliższych, kiedy to znak Narodzin Pana jest mocno nagłaśniany.
Niech znika złość i nienawiść, zazdrość i pycha i wszystko to co przeszkadza w świętowaniu tego wspaniałego święta.
Niech przebaczenie jeden drugiemu znajdzie szczególne miejsce przy wigilijnym stole.
Ojciec Pio kochał kiedy przed jego konfesjonałem stała maleńka szopka, żeby móc ją podziwiać w trakcie i po spowiadaniu. Niech każdy z nas w swoich sercach ma przygotowaną taką szopkę dla ubogiego Jezusa.
Ojcze Łukaszu i cała wspólnoto Siewcy Miłosierdzia niech jeszcze bardziej rozpala się w Was potężna Chwała Boża.
Ojcze Łukaszu życzymy sił i wytrwałości w noszeniu stygmatów. Adorujemy każdą ranę Jezusa w Ojca ciele.
Narodzonemu Jezusowi śpiewajmy razem radosne pieśni. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Marcin

ŻYCZENIA IMIENINOWE – 18 PAŹDZIERNIK 2022 ROK

W dniu dzisiejszym Pasterz naszej Wspólnoty obchodzi imieniny. Z tej okazji pragniemy życzyć Ojcu Łukaszowi obfitości łask Bożych, niech Jezus Chrystus Tobie Ojcze błogosławi, niech Cię prowadzi każdego dnia, umacnia i wskazuje drogę, by powiew Jego Ducha Świętego był zawsze w Tobie.
Niech Jezus obdarza Cię zdrowiem, mądrością Ducha Świętego, roztropnością, darem męstwa, darem rady i wszystkimi swymi darami.
Niech bliskość Jezusa raduje Twoje serce i wypełnia je całkowicie, a Maryja chroni Cię pod swym płaszczem i będąc zawsze przy Tobie wyprasza wiele łask.
Wspólnota Siewcy Miłosierdzia

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ DIAKONATU – ŻYCZENIA – 4 PAŹDZIERNIK 2022 ROK

W dniu dzisiejszym nasz umiłowany Pasterz Ojciec Łukasz obchodzi rocznicę święceń diakonatu. Dzień ten jest bardzo ważny, gdyż jest pierwszym etapem prowadzącym do święceń kapłańskich, a zatem początkiem drogi pełnej oddania Bogu.

Drogi Ojcze Łukaszu, z okazji tak pięknego święta pragniemy życzyć Tobie jako naszemu Pasterzowi, by Jezus Chrystus, który Ciebie posłał i sam namaścił Twoje dłonie był każdego dnia Twoim wsparciem i ochroną, niech nasz Pan każdego dnia Ciebie prowadzi, umacnia swoją obecnością i obdarza pełnią łask. Niech Maryja każdego dnia okrywa Cię swoim płaszczem, by Twoje serce wypełniał pokój i radość z tego pięknego daru od Jezusa jakim jest dar Twojego powołania.
Jednocześnie dziękujemy, że Twoja posługa przybliża nas nieustannie do Jezusa, dziękujemy, że swoją wiarą ukazujesz nam, że Jezus żyje i jest blisko każdego z nas.
Niech również Święty Franciszek, którego wspomnienie dziś obchodzimy i Święty Ojciec Pio wstawiają się za Tobą w Niebie i razem ze wszystkimi Świętymi i Aniołami niosą Tobie każdego dnia pomoc.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA OJCA – 23 CZERWIEC 2022 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu.
Dziś z całego serca pragniemy przede wszystkim podziękować Tobie za duchowe Ojcostwo, za każde okazane nam wsparcie, modlitwę i prowadzenie. Niech Bóg Ojciec napełnia Cię swoją mocą i siłą, byś wypełniony łaską Bożą każdego dnia czuł się szczęśliwy mając największy skarb – Jezusa i Maryję w swym sercu.
Dziękujemy za to, że jesteś.

“Jezus niech zawsze niepodzielnie panuje w Twoim sercu, niech Cię nieustannie wspiera swą czułą łaską i czyni Cię coraz milszym swemu boskiemu Sercu!” Św. Ojciec Pio

Wspólnota Siewcy Miłosierdzia

ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN – 10 MAJ 2022 ROK

Drogi Nasz Solenizancie. Dziękujemy Jezusowi za dar Twego życia. Niech całe niebo napełnia dziś Ciebie Bożą radością i błogosławieństwem. Niech Jezus wynagradza Tobie swymi łaskami dobro, które nam dajesz. Życzymy, by Twoje serce miłowało i pragnęło mocno Jezusa i Maryję. By relacja do nich przynosiła głębokie owoce w Twym życiu. Niech Duch Święty posyła Ciebie, uzdalnia byś stale kroczył za Nim i trwał w Jego obecności.
Pozdrawiamy Ciebie Ojcze.

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH – ŻYCZENIA 9 MAJ 2022 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu.
Z okazji rocznicy Twoich święceń kapłańskich życzymy Tobie, abyś zawsze pamiętał, że dar Twojego kapłaństwa jest darem od samego Boga. To tchnienie Ducha Świętego, które Bóg tchnął w Twoje serce, abyś pozostawił wszystko i poszedł za Nim tak jak On sam pragnie Ciebie prowadzić.
Dziś życzymy Tobie, abyś zawsze całkowicie ufał Jezusowi zdając się na Jego pomoc, na pomoc Maryi, Świętych, którzy Ciebie prowadzą. Niech moc Ducha Świętego zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, by chwała Boża jaśniała blaskiem poprzez Twoją posługę, a w Twym sercu niech zawsze będą słowa: Bóg z nami to któż przeciwko nam.
Obfitych łask Bożych, umocnienia w darach i charyzmatach, które otrzymałeś od Jezusa oraz jak najwięcej dni w zdrowiu i Bożym błogosławieństwie.
Niech Twe serce jak biała lilia kwitnie miłością do Jezusa i do Maryi.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – ŻYCZENIA 8 MAJ 2022 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu.
W Niedzielę Dobrego Pasterza chcemy podziękować Tobie za to, że jesteś dla nas dobrym Pasterzem. Pasterzem, który troszczy się o powierzoną owczarnię Pana i o zbawienie każdej duszy. Dziękujemy, że wskazujesz nam, abyśmy wsłuchiwali się bardziej w głos Jezusa niż w głos ludzi tego świata. Sam będąc zanurzony w miłości do Jezusa i Maryi jesteś dla nas świadectwem Bożego działania już tu na ziemi.
Dziękujemy za to, że w obliczu trudów ostatnich dwóch lat panującej choroby Ty stałeś po stronie Jezusa i uświadamiałeś nam, że Ciało Jezusa należy przyjmować wyłącznie do ust. Po tym poznaje się dobrego Pasterza, że prawo Boże jest ponad prawem ludzkim.
Ocaliłeś Ojcze wiele dusz dla Jezusa, które widząc Twój szacunek do Ciała Jezusa i nawoływanie, aby żywe Ciało Jezusa przyjmować wyłącznie do ust nigdy nie przyjęły Komunii Świętej na rękę i za to z serca pragniemy Tobie podziękować. Nasze słowa są tylko skromnym wyrazem wdzięczności, lecz wierzymy, że prawdziwa nagroda spotka Ciebie od Jezusa.
Dziękujemy Ojcze, że jesteś i wiedz Ojcze, że widzimy w Twojej posłudze dobrego Pasterza, który troszczy się o powierzone przez Jezusa dusze.
Bóg zapłać Ojcze za Twoją pełną oddania Bogu posługę.

ŻYCZENIA DLA OJCA ŁUKASZA – 17 KWIECIEŃ 2022 – ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Drogi Ojcze Łukaszu.
Niech Zmartwychwstały Chrystus przenika Ciebie całego, wspiera i prowadzi każdego dnia, niech umacnia Ciebie w darach i charyzmatach, którymi Ciebie obdarzył, byś wypełniony Jego obecnością z wielką mocą świadczył o Jego obecności pośród nas.
Niech nigdy nie gaśnie w Tobie płomień wiary, nadziei i miłości, aby płomień Twej wiary zapalał innych do odważnego i radykalnego pójścia za Chrystusem, płomień nadziei pocieszał smutnych, chorych i cierpiących, a płomień miłości oddawał blask miłości Chrystusa.
Niech Zmartwychwstały Jezus napełnia Twoje serce pokojem, radością i prowadzi na wyżyny aż do szczytów Nieba.
Wspólnota Siewcy Miłosierdzia

ŻYCZENIA DLA OJCA ŁUKASZA – 14 KWIECIEŃ 2022 – WIELKI CZWARTEK

Drogi Ojcze Łukaszu.
Niech Twoje serce Ojcze tętni miłością do Jezusa i Jego Matki Maryi.
Dziś dziękujemy Jezusowi za dar Twojego kapłaństwa, za Twój szacunek do Ciała Jezusa obecnego w Eucharystii i za to że prowadzisz nas do Niego będąc świadectwem miłości i głębokiej wiary w żywą i prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Dziękujemy za wiarę, którą nam ukazujesz, za słowa wypowiadane podczas Eucharystii: “oto Żywy Jezus”, które odradzają wiarę i przemieniają życie duchowe.
Życzymy Tobie drogi Ojcze, byś każdego dnia w krzyżu Jezusa odnajdował swoje umocnienie, spotykając na swej drodze Matkę Maryję i osoby, które otrą Twoją twarz i pomogą nieść krzyż.
Panie Jezu prosimy wspieraj o. Łukasza, aby jego wiara nigdy się nie zachwiała, aby zawsze szedł za Tobą odważnie i radykalnie, aby idąc po Twoich śladach, po śladach Miłości Ukrzyżowanej był przez Ciebie nieustannie prowadzony będąc odbiciem Twojej nieskończonej miłości i dobroci.
Bądź uwielbiony Panie Jezu w sercu o. Łukasza, poprzez którego posługę tak wiele osób doświadcza co tak naprawdę dokonuje się podczas Sakramentu Eucharystii.
Dziękujemy Ojcze, że jesteś!

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – ŻYCZENIA DLA OJCA ŁUKASZA – 2 LUTY 2022 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu. Pasterzu Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia.
W światowym dniu życia konsekrowanego życzymy Tobie, aby dzień namaszczenia Twych dłoni przypominał Tobie od kogo otrzymałeś ten Sakrament. Życzymy, abyś każdego dnia pamiętał, że to sam Jezus mocą Ducha Świętego Ciebie namaścił i posłał. Bądź dla nas ojcem dobrym pasterzem w tym trudnym czasie zanikającej wiary wśród pasterzy kościoła. Dziękujemy za wzór Twej gorliwej modlitwy i miłości do Jezusa, którym dla nas jesteś. Dziękujemy za to, że bronisz godnego przyjmowania Komunii Świetej, trwając przy tradycji naszego kościoła Rzymskokatolickiego, który ustanowił Jezus.
Drogi Ojcze, niech Jezus będzie zawsze twoim najlepszym przewodnikiem niech będzie Tym, który Cię prowadzi, który kieruje swoje słowo umocnienia, pocieszenia. A Maryja niech odbarza Ciebie drogi Ojcze swoją opieką i jako pokorna służebnica Pana niech to właśnie Maryja będzie dla Ciebie wzorem podążania za głosem Boga wbrew opinii tego świata. Maryja przekładając ziemskie prawo ponad wolę Bożą nie urodziłaby Bożego Syna, nie przyjęłaby woli Bożej, dlatego dziś szczególnie otaczamy Ciebie drogi Ojcze naszą modlitwą. Otaczamy modlitwą, abyś wypełnił to, co w Twoim sercu złożył sam Jezus. Otaczamy modlitwą wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, które trwają wiernie przy Jezusie, którzy są obrońcami i świadkami żywej wiary dla świeckich wiernych. I też szczególną modlitwę kierujemy w intencji osób które zatraciły wiarę, które będąc w zakonach, jako kapłani jako siostry zakonne zatraciły wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii. Prosimy, by to sam Jezus otwierał ich serca na działanie Ducha Świętego, który jest nieustannie obecny, a tak często zapominany.
Drogi Ojcze, niech Twe życie poświęcone Bogu będzie będzie zawsze widocznym znakiem obecności Chrystusa w Tobie.
Jako Wspólnota Siewcy Miłosierdzia jesteśmy z Tobą!

LIST WSPARCIA OD WIERNYCH DLA OJCA ŁUKASZA – 11 LUTY 2022 ROK

Ojcze Łukaszu jako Wierni pragniemy wyrazić nasze wsparcie w tym co czynisz – w głoszeniu prawdy – mimo całego zła, które Cię spotyka – oszczerstw i prześladowań. Dziękujemy za wszystko, co czynisz dla Ludu Bożego. Wiedz, że my stoimy za Tobą murem i nie zostawimy Ciebie. Żadne oszczerstwa na Twój temat tego nigdy nie zmienią, ponieważ my poznaliśmy Ciebie i wiemy jak bardzo jesteś oddany Jezusowi, Maryi i całemu Niebu. Wiemy, że kochasz Jezusa sercem i pragniesz to wszystko czynić na chwałę Bożą.

LIST OD OSÓB ŚWIECKICH – 5 STYCZEŃ 2022 ROK

“Jako osoby świeckie potrzebujemy takich właśnie kapłanów jak o. Łukasz, którzy nie będą bali się podawać wiernym Ciała Jezusa do ust, lecz którzy będą wierzyli, że to Jezus jest Tym, który przed wszystkim nas chroni.
Jako osoby świeckie, czciciele Serca Jezusa i Maryi nie zgadzamy się z krytyką, z jaką spotkał się
o. Łukasz w związku z informacją, że obecne w Hostii żywe Ciało Jezusa powinno być przyjmowane w sposób godny, tj. do ust. Jako osoby świeckie popieramy tę wypowiedź i jesteśmy zaskoczeni reakcją wieku kapłanów, którzy zaczęli tak przychylać się do udzielania Ciała Jezusa na dłoń, nie dając wiernym przykładu wiary w to, że Jezus ma moc przed wszystkim nas ochronić. Z przykrością zauważamy gasnący szacunek do Ciała Bożego Syna i utratę wiary w to, że Jezus leczy nasze choroby, a nie odwrotnie. Jako osoby świeckie wielokrotnie napotykamy na sytuacje, gdzie osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę idą z tą Komunią do ławek… Ogarnia nas trwoga obserwując takie sytuacje i całkowicie popieramy
o. Łukasza w tym co głosi odnośnie przyjmowania Komunii Świętej wyłącznie do ust. Nie rozumiemy dlaczego nastąpiło tak duże rozluźnienie, forma Komunii Świętej na rękę była dozwolona również wcześniej, lecz wśród wiernych wiara w realną obecność Jezusa w Komunii Świętej była o wiele bardziej zauważalna i w Polsce przyjmowanie Komunii Świętej na rękę było sytuacją, z którą się nie spotykaliśmy.
Ogólny lęk, w który jesteśmy wprowadzani, tak naprawdę wywołał strach przed Jezusem! obecnym w Eucharystii.
Czy chcemy zmierzać do tego co jest na Zachodzie? Stanowczo nie chcemy i dziękujemy Bogu za o. Łukasza, który odważnie broni godnego przyjmowania Komunii Świętej, tj. do ust, stajemy za jego słowami murem i chcemy przyjmować Ciało Jezusa wyłącznie do ust. Dzięki takiej obronie Jezusa nasza wiara wzrasta.”

ŻYCZENIA DLA OJCA ŁUKASZA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGONARODZENIA – 24 GRUDZIEŃ 2021 ROK

Drogi Ojcze Łukaszu.
Życzymy Tobie, by Święta Narodzenia Jezusa przyniosły pokój Twemu sercu, życzymy byś otrzymywał od ludzi bardzo dużo miłości, tak by ta miłość Jezusa objawiała się w Twoim życiu, byś otoczony był życzliwością, by jak najmniej było w Twoim życiu osób, które będą zadawały Ci ból. Życzymy Tobie Ojcze by czas Świąt i kolejnego roku był czasem pełnym pokoju, by był przepełniony obecnością Jezusa, Maryi, Świętych, by Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji prowadziła Ciebie za rękę do swojego Syna Jezusa, by zawsze wskazywała Tobie drogę i utwierdzała w drodze, którą kroczysz. Życzymy również wytrwałości i odwagi w tym co czynisz, w tym do czego Pan Jezus Ciebie powołuje, w tym co Jezus złożył w Twoje ręce, by nikt ani nic nie przeszkodził Tobie w wypełnieniu Bożych dzieł. Życzymy Tobie Ojcze, by Jezus obdarzył Ciebie zdrowiem, swoim błogosławieństwem, opieką, by zawsze Cię chronił, czuwał nad każdym Twoim krokiem. Życzymy Tobie Ojcze, by Święty Michał Archanioł czuwał nad Tobą, nad całą Twoją rodziną, by Świeci Aniołowie Was chronili otaczali Was tarczą swojej ochrony, by żadne złe słowa ludzkie, by żadne zasadzki czy zawiści nie miały do Was dostępu.
Podążaj Ojcze zawsze odważnie za głosem Boga, jak Pastuszkowie za gwiazdą do Betlejem.

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE – 12 GRUDZIEŃ 2021

Drogi Ojcze Łukaszu.
Wierny naśladowco Jezusa i Maryi.
We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe pragniemy oddać Ciebie pod Jej płaszcz, by stał się on Twoim schronieniem. Niech obecne na płaszczu gwiazdy zawsze wskazują Tobie Ojcze na Niebo, w stronę którego nas prowadzisz. Znajdujące się na płaszczu kwiaty niech staną się usłaniem Twojej ziemskiej drogi zmierzającej do Jezusa i do Maryi. W miejscu gdzie znajdowały się gwiazdy i kwiaty na płaszczu, wpisane zostały nuty, z których powstała muzyka. Niech Matka Boża z Guadalupe prowadzi Ciebie Ojcze w radosnym wyśpiewywaniu Bożej chwały, która objawia się poprzez Twe gorliwe modlitwy.

Gwiazdy i kwiaty na płaszczu Matki Bożej z Guadalupe układają się w zapis nutowy, którego melodia została dołączona do zdjęcia.

ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA O. ŁUKASZA – 18 PAŹDZIERNIK 2021

Z okazji imienin pragniemy najpierw Tobie Ojcze z serca złożyć dziękczynienie za Twoje dobre serce, za miłość, którą masz wobec ludzi, za Twoją walkę o każdą duszę, za poświęcenie, które wkładasz w to co czynisz. Dziękujemy Ci dziś, w dniu Twoich imienin przede wszystkim za to, jakim jesteś człowiekiem, nie tylko za to jakim jesteś kapłanem, ponieważ by być dobrym kapłanem trzeba też być dobrym człowiekiem. Życzymy Tobie drogi Ojcze przede wszystkim Nieba, by Twoja droga, Twoje wybory były rozjaśniane światłem Ducha Świętego. Życzymy Tobie Ojcze odwagi i radykalności, która w dzisiejszym świecie jest tak bardzo potrzebna by mówić tak tak, nie nie, a co nadto odrzucać. Życzymy, by Maryja Ciebie prowadziła i ochraniała. By Ta, która pierwsza całkowicie zaufała Bożemu słowu pomagała Tobie Ojcze mówić Fiat na wolę Bożą. Niech Twe serce nigdy się nie lęka i nie smuci, gdy Bóg z nami któż przeciwko nam?! Niech Twe serce zawsze znajduje odpocznienie przy Jezusie, niech On niesie wszystkie troski i zmartwienia, Ten, który pokonał zło i śmierć niech Ciebie strzeże i prowadzi wraz z całym zastępem niebiańskim.
Z pamięcią w modlitwie, Chrystusowe owieczki.

ŻYCZENIA DLA PASTERZA Z OKAZJI 3 ROCZNICY WSPÓLNOTY SIEWCY MIŁOSIERDZIA – 23 WRZESIEŃ 2021

Drogi ojcze Łukaszu! W imieniu Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia chcielibyśmy z całego serca Tobie podziękować, że posłuchałeś głosu Jezusa i przed trzema laty zawiązałeś Wspólnotę Siewcy Miłosierdzia. Już mijają 3 lata, a pamiętamy dokładnie jak wyglądało pierwsze spotkanie. To bicie serca, radość, gorliwość, która nam towarzyszyła. Pamiętamy jak Jezus poprzez tę Wspólnotę zmieniał po kolei nasze życie, zapraszał do czegoś więcej, zapraszał do radykalności w wierze.
Chcielibyśmy byś wiedział Ojcze, że wspólnota jest szczególnym miejscem w życiu każdego z nas. Jest miejscem, w którym odnaleźliśmy swój Nazaret, swoją bezpieczną Arkę, w której wspólnie wszystko przetrwamy. Pamiętaj drogi Ojcze, że zawsze jesteś i będziesz w naszych sercach, modlitwach.
Pamiętamy o Tobie i nigdy nie zapomnimy.
Twoje wpatrzenie w Chrystusa tak głęboko wyryło się w naszej pamięci. To ono nam ukazało Tę Miłość, która czeka na nas podczas każdej Eucharystii i Adoracji.
Dziękujemy za każdą modlitwę w naszej intencji, za Ojcowską opiekę i troskę.
Niech Maryja prowadzi nas wspólnie przez kolejny rok do Serca swojego Syna i otacza swoją matczyną opieką, a Święty Ojciec Pio wyprasza dla nas to co najbardziej potrzebujemy.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA OJCA – 23 CZERWIEC 2021

Ojcze Łukaszu z okazji dnia Ojca pragniemy Bogu podziękować za Twoją Ojcowską opiekę nad nami, za każde słowo przez, które zbliżasz nas do Jezusa i Maryi. W tym szczególnym 23 dniu miesiąca pragniemy wznosić modlitwy w Twojej intencji przez wstawiennictwo Świętego Ojca Pio. Prosimy, żeby Maryja wraz ze Świętym Ojcem Pio przekazała Tobie Ojcze ten bukiet duchowych róż od nas, wraz z darem naszych modlitw w Twojej intencji.
Pragniemy przede wszystkim podziękować za Twoje miłosierne serce, które jest otwarte na każdego człowieka i postawę, która uczy pokory i zupełnego oddania Bogu. Dziękujemy za wzór, którym dla nas jesteś w naśladowaniu Chrystusa i podążaniu Jego drogami. Pragniemy podziękować Tobie Ojcze za wszelkie dobro jakie okazujesz, za wzór Twojej ojcowskiej postawy, która nieustannie wskazuje na Boga Ojca.
Niech Maryja prowadzi Ciebie Ojcze każdego dnia i wyprasza wszelkie potrzebne dla Ciebie łaski. Niech Boża opatrzność zawsze nad Tobą czuwa, a Święty Ojciec Pio wstawia się za Tobą nieustannie.

ŻYCZENIA DLA OJCA ŁUKASZA – 9 MAJ 2021 ROK

Drogi ojcze Łukaszu! Z okazji 6 rocznicy Twoich święceń kapłańskich składamy Bogu najszczersze podziękowania za każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, za Twoją postawę wśród wiernych świadczącą o wielkiej miłości Chrystusa do każdego z nas, za każdą sprawowaną Eucharystię, każdy Sakrament Pokuty i Pojednania. Składamy dziękczynienie Panu Bogu, że postawił Ciebie jako Kapłana na naszej drodze życia – Kapłana, który ukazał nam prawdziwą wartość Eucharystii i otworzył nasze oczy i serca na wielką prawdę – że BÓG ISTNIEJE NAPRAWDĘ! Dziękujemy za to z całego serca, że patrząc na świadectwo Twojego życia mogliśmy uwierzyć w Jezusa. Do podziękowań pragniemy dołączyć najszczersze życzenia, by każdego dnia prowadził Ciebie Ojcze Chrystus, by to On wraz ze swoją Matką Maryją byli dla Ciebie umocnieniem w drodze kapłańskiej. Niech Maryja Niepokalanie Poczęta ochrania Ciebie Ojcze swoim płaszczem, a Jezus Chrystus zanurza w swojej przenajdroższej Krwi, by z Twojej posługi kapłańskiej wypływały zdroje miłosierdzia na wiernych. Niech Jego Duch Święty namaszcza Cię i przenika całego, byś był odbiciem miłości Chrystusa na ziemi! Bądź Ojcze zawsze dla nas takim świadectwem wiary! My jako lud Boży tak bardzo potrzebujemy świadectwa kapłanów, którzy całym sercem kochają Jezusa, Maryję i Świętych – jak Ty Ojcze!

ŻYCZENIA IMIENINOWE -18 PAŹDZIERNIK 2020 ROK

Drogi ks. Łukaszu, w dniu Twoich imienin łączymy się z Tobą, abyś mógł poczuć moc modlitwy całej Wspólnoty Siewców Miłosierdzia. Niech Pan Jezus Chrystus umacnia Cię swoim Słowem i błogosławieństwem. Niech Matka Boża przytula Cię i otacza płaszczem swojej opieki. Święty ojcze Pio, prowadź ks. Łukasza, założyciela naszej wspólnoty i wypraszaj dla niego u Boga potrzebne łaski, szczególnie łaskę zdrowia. Niech wypełnia się w Twoim życiu ks. Łukaszu święta wola naszego Pana.

ŻYCZENIA URODZINOWE – 10 MAJ 2020 ROK

Drogi księże Łukaszu. W  tym pięknym dniu Twoich urodzin , wspólnota Siewcy Miłosierdzia pragnie złożyć najpiękniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za dar życia naszego Pasterza. W dniu dzisiejszym już kolejny rok pragniemy dziękować, że Pan Jezus powołał na ten świat tak charyzmatycznego kapłana, który nie ustaje na modlitwie, a modlitwa wyprasza wielu uzdrowienie duszy i ciała. Dziękujemy za dawanie nam sobą każdego dnia piękne świadectwa Twego życia i najlepsze przykłady, jak należy czynić, aby kroczyć drogą w stronę Nieba. Z całego serca życzymy wielu łask Bożych, opieki Maryi, orędownictwa św. ojca Pio oraz aby życie na tym ziemskim świecie było tylko krótkim przystankiem w drodze do Ojca Najwyższego. Wdzięczni za dar życia ojca Łukasza – wspólnota Siewcy Miłosierdzia.

ŻYCZENIA Z OKAZJI PIĄTEJ ROCZNICY ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH – 9 MAJ 2020 ROK

Księże Łukaszu. Cała Wspólnota Siewców Miłosierdzia pragnie złożyć na Twoje ręce najserdeczniejsze życzenia z okazji piątej rocznicy święceń kapłańskich. Jesteśmy niezmiernie Tobie Ojcze wdzięczni za tę posługę, która nie jest łatwą, lecz jakże piękną. Nasz Pan Jezus Chrystus wybrał Cię na umiłowanego ucznia, którym posługuje się, aby nieść każdego dnia miłość, pokój i pomoc wszystkim bliźnim, którzy tak bardzo tego potrzebują. Życzymy ojcze Łukaszu wytrwałości na dalsze lata Bożej posługi oraz nieustannej wiary, że nasza najlepsza Królowa Niebieska Maryja otacza Cię płaszczem swojej opieki i dodaje sił na każdy dzień. Wdzięczni za całe dobro – wspólnota Siewcy Miłosierdzia.