ADWENT 2023 ROK

Dzisiaj przeżywamy czwartą niedzielę adwentu – wigilię Uroczystości Bożego Narodzenia. Jako wspólnota siewcy miłosierdzia wraz z naszym pasterzem ojcem Łukaszem zachęcamy do religijnego przeżycia wieczerzy wigilijnej, do wspólnej modlitwy, odczytania fragmentu Ewangelii, połamania się opłatkiem i do śpiewania kolęd.

To już druga niedziela Adwentu. Dziś Kościół wzywa nas do refleksji nad Dobrą Nowiną, jaką niesie ze sobą ten czas. W tym świetle powinniśmy zastanowić się nad powodem przyjścia naszego Zbawiciela – dlaczego Bóg posyła na świat Mesjasza? Drugą ważną rzeczą jest zastanowienie się, co powinniśmy robić, czekając na naszego Zbawiciela. Wszystkie nasze dzisiejsze czytania w liturgii słowa skupiają się na następujących tematach: bliskość przybycia Pana, potrzeba pokuty w celu uzyskania przebaczenia naszych grzechów i potrzeba prowadzenia świętego życia.

ADWENT 2021 ROK

ADWENTOWE ROZWAŻANIA OJCA ŁUKASZA NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – 28 LISTOPAD 2021 ROK

Drodzy Siostry i Bracia. Niech każde rozważanie będzie czasem chwili zatrzymania się i wzniesienia myśli do Boga. Wspólnie przeżyjmy ten czas oczekiwania na przyjście Naszego Pana. Dzisiaj zapłonie pierwsza świeca adwentowa – „Świeca Proroka” (Świeca Nadziei) – zapalana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Mesjasza. Nasza nadzieja, która jest dana nam z Nieba – jest to wiara. Im więcej w naszych sercach nadziei, tym Pan ma większą łaskę działania w nas. Niech ta Wiara w to, że na świat ma przyjść Mesjasz, który pokona ciemność, zło i śmierć będzie dla nas nadzieją. Dlatego czerpmy nadzieję z Nieba – gdy brak w naszym życiu nadziei wznieśmy swe myśli ku Niebu i przypomnijmy sobie, że to wszystko, co nas spotyka na ziemi jest przejściowe – bo naszym celem jest Niebo! Dlatego nie martwmy się o nic – bo Jezus wie co jest dla nas najlepsze i On się wszystkim zajmie. Z początkiem Adwentu przygotujmy w naszych domach miejsce, gdzie będziemy mogli się modlić się, by przygotować nasze serca do narodzin Zbawiciela. Miejsce, w którym będziemy mogli spotkać się z Bogiem, aby wyciszyć nasze wnętrza. Pamiętajmy w tym czasie o modlitwie. Z serca błogosławię, o.Łukasz +++

ADWENTOWE ROZWAŻANIA OJCA ŁUKASZA NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – 5 GRUDZIEŃ 2021 ROK

Drodzy Siostry i Bracia.
Dzisiaj zapłonie druga świeca adwentowa  „Świeca Betlejem” (Świeca Pokoju) – zapalana w II Niedzielę Adwentu na pamiątkę miejsca, w którym narodził się Zbawiciel.
Jezus narodził się w małej ubogiej stajence, którą możemy porównać do naszych serc, w których Jezus rodzi się podczas każdej Eucharystii.

Zadajmy sobie dziś pytanie – co daje nam pokój? W obecnym świecie tego pokoju jest coraz mniej. Pełno w świecie zamętu i hałasu. Tymczasem Pan Jezus zaprasza nas, byśmy przy Nim odpoczęli i nabrali sił. Najwartościowszy pokój pochodzi od Jezusa. To On jest źródłem pokoju. Gdy w naszym życiu zaczyna go brakować zwróćmy się zaraz do Jezusa. Często kontemplujmy Oblicze naszego Pana w Najświętszym Sakramencie. On czeka na każdego z nas! Czeka żebyśmy choć chwilę przy Nim pobyli. On, Jezus pragnie ten pokój nam dać. Módlmy się w ciszy kontemplując Jego Oblicze. Nie trzeba słów, bo ta głębia ciszy pomiędzy Nami, a Zbawicielem wyrazi wszystko. Wtedy doświadczymy tego pokoju, którego świat dać nam nie może. Pokoju, który przenika dogłębnie serce i daje wytchnienie duszy. Dlatego tak ważne są słowa, że nie dozna pokoju serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu.
Z serca błogosławię,
o. Łukasz +++

ADWENTOWE ROZWAŻANIA OJCA ŁUKASZA NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – 12 GRUDZIEŃ 2021 ROK

Drodzy Siostry i Bracia.
Dzisiaj zapłonie trzecia świeca adwentowa „Świeca Pasterzy” (Świeca Radości) – zapalana w III Niedzielę Adwentu przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu „radosną nowinę”.
Niedziela ta nosi nazwę Gaudete („Radujcie się”).

Nie zapominajmy o tym, co najistotniejsze, o oczekiwaniu na przyjście Jezusa, o przygotowaniu naszych serc.

Wyobraźmy siebie ten moment, kiedy pastuszkowie jako pierwsi ujrzeli Jezusa. Jak wielka radość w tym momencie wypełniała ich wnętrza. Postawmy się dziś w ich miejscu i wyobraźmy sobie tą olbrzymią radość. Gdy czujemy smutek wyobraźmy sobie, że w naszym sercu jest Dzieciątko Jezus – bo Ono pragnie być blisko nas i rozpromieniać nasze serca radością. Więc jeśli On – Jezus jest blisko nas, to Radujmy się – to On jest naszym najlepszym Przyjacielem. To do Niego zwracajmy się ze wszystkimi troskami. On pragnie każdego z nas wysłuchać.

Często kontemplujmy i zgłębiajmy karty Ewangelii, w której zawarte jest nasze odkupienie.

Niech nasza radość ma źródło w Niebie. Patrzmy często w tę stronę Niebiańskiej Przystani, w której czeka na nas Zbawienie. Dążymy do Nieba. Każdy z nas jest powołany do tego, aby w Niebie spotkać się z Miłosiernym Bogiem.

Prośmy dziś szczególnie Matkę Bożą z Guadalupe – o dar radości, aby w naszych sercach Maryja mocą Ducha Świętego rozpaliła Jezusową radość, aby nasze serca cieszyły się z daru Nieba.
Z serca błogosławię,
o. Łukasz +++

ADWENTOWE ROZWAŻANIA OJCA ŁUKASZA NA CZWARTĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – 19 GRUDZIEŃ 2021 ROK

Drodzy Siostry i Bracia.
Dzisiaj zapłonie czwarta ostatnia – świeca adwentowa „Świeca Aniołów” (Świeca Miłości) – zapalana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje aniołów, którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.

Nie zapominajmy o tym co najistotniejsze – o tym , że już niebawem Narodzi się Chrystus! Największa Miłość – źródło Miłości. Pamiętajmy, aby w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia szczególnie kontemplować Dzieciątko Jezus. Radujmy się, bo to właśnie Jezus jest źródłem Miłości.

Pamiętajmy jednocześnie, że Pan Jezus oczekuje na nas każdego dnia. Pragnie podczas każdej Mszy Świętej rodzić się na nowo w naszych sercach.

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia przypominają nam, żebyśmy przez cały rok – nie tylko od święta, ale zawsze okazywali sobie wzajemną braterską miłość. Nie zapominajmy o tym, że świętujemy Narodziny Chrystusa – radujmy się tym, że nasz Pan jest z nami.
Nie pozwólmy, aby pośpiech i sprawy tego świata przysłoniły nam to, co najważniejsze w tym czasie. Kochajmy naszych bliźnich tak, jak to czynił Jezus. Naśladujmy Jezusa i od Niego uczmy się jak miłować naszych najbliższych każdego dnia.

Módlmy się, aby ten czas był najowocniejszy, aby wraz z Dzieciątkiem Jezus narodziła się w nas nowa Wiara, którą będziemy przekazywać naszym bliźnim. Módlmy się, abyśmy duchowo narodzili się na nowo.
Przyjmujmy Eucharystię z należytą czcią – na klęcząco i do ust.
Z serca błogosławię,
o.Łukasz +++