Modlitwa do Jezusa

Dla Ciebie Panie Jezu pragnę tylko żyć, każdego dnia chcę w Twoim sercu swoje serce skryć. Byś Ty mnie chronił od wszelkiego zła, byś prowadził mnie w pokorze swoimi śladami, abym uniżając się przed Tobą wywyższał Ciebie w swoim sercu. Jak pokorny sługa chcę za Tobą iść, umacniaj mnie Jezu, by me życie podobało się Tobie. Wszystko należy do Ciebie, każdy mój dzień, każdy mój czyn pragnę by podobał się Tobie mój Jezu. Chce umniejszać się Jezu dla Ciebie i jaśnieć Twoim blaskiem pośród ciemności i mroków nocy. Chce żyjąc ubogo być całkowicie oddanym Tobie. Proszę Jezu, niech pokuta i asceza uświęca mnie, umacnia mnie, pokrzepia mnie, uzdalnia mnie do czynienia tak jak Ty czynisz, do miłowania tak jak Ty miłujesz, do przebaczania tak jak Ty przebaczasz, do trwania przy Tobie tak jak Ty trwasz przy mnie.
Ty zawsze jesteś Jezu przy Mnie, a ja zawsze chce być tylko przy Tobie.
Twój Syn.

Modlitwa o przywrócenie Komunii Świętej wyłącznie do ust i na klęcząco przy balaskach

Boże w Trójcy Jedyny, wejrzyj na Kościół Święty, który jest Twoim mistycznym Ciałem.
Prosimy spójrz na serca swoich kapłanów wypełniając ich swoją miłością, dobrocią, dodawaj odwagi w kroczeniu za Twoim słowem, za Twoją wolą. Boże Wszechmogący pokornie prosimy, by kapłani Kościoła Katolickiego trwali przy tradycji Kościoła, która pozostała niezmienna na kartach Ewangelii. Strzeż Panie kapłanów, biskupów, hierarchów Kościoła Katolickiego od nowoczesnych zmian, które pod pozorem dobra chcą być wprowadzane i przywróć to co zostało już zmienione. Prosimy, przywróć Panie godne przyjmowanie Komunii Świętej wyłącznie do ust i na klęcząco przy balaskach, by Ciało Bożego Syna było przyjmowane z czcią i szacunkiem do Jego Boskiej Osoby Trójcy Świętej. Prosimy Cię Boże, strzeż kapłanów, którzy trwają wiernie przy Tobie i przemieniaj serca tych, którzy zapominają o obecności Twojej Świętej Osoby w Sakramencie Eucharystii.
Duchu Święty oświecaj serca swoich sług, by podążali tylko za Tobą, aby byli Twoimi wiernymi naśladowcami tu na ziemi.
Boże Ojcze, wysłuchaj wołania ludu Bożego, który pragnie powrotu do tradycji i korzeni Kościoła Katolickiego przez Chrystusa Pana naszego
Amen.

Błogosławieństwo ojca Łukasza dla Rodzin

Boże, proszę Cię, ześlij na wszystkie Rodziny i ich domy swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad każdą Rodziną, domem i wszystkimi, którzy w tych domach mieszkają oraz przebywają. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Błogosławię wszystkie Rodziny.

o. Łukasz +++

O dobry Panie Jezu, z wielką pokorą przyjmuję wszystko, co mnie spotyka przez ludzi tego świata.
I pragnę, abyś wiedział, że ja się nigdy Ciebie nie zaprę, choćbym miał ponieść śmierć męczeńską.
Twój syn o. Łukasz

Jako kapłan noszący rany Pana Jezusa, pragnę być pełen miłości i dobroci dla wszystkich, a szczególnie dla osób raniących moje kapłańskie serce. „Pragnę być dobry jak chleb”
o. Łukasz +++