Nabożeństwa

„I przyszły do Niego wielkie tłumy, które miały z sobą kulawych, niewidomych, kalekich,
głuchoniemych oraz wielu innych i kładli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił, tak że tłum był zdumiony,
widząc, że głuchoniemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, kulawi chodzą, a niewidomi widzą. I wielbiły
Bogu Izraela” (Mt 15,30-31)

Charyzmatyczne spotkania ewangelizacyjne pod hasłem” Jezus Uzdrawia”, czyli Msza Święta z
nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie, to nic innego jak realne spotkanie z żywym Jezusem,
podczas którego człowiek kieruje bezpośrednio prośbę o uzdrowienie czy uwolnienie. Jest taki rodzaj
modlitwy, który nie wynika z wielu słów, ale głębokiej relacji z Nim. W takiej modlitwie powołujemy się
na autorytet Pana Jezusa i dążymy do jedności z Nim i z Jego wolą w stosunku do naszego powołania,
życia i zdrowia. Im bardziej będziemy to robić, tym bardziej ukaże się światu wspaniała moc Jego imienia
w naszym życiu.

Podczas charyzmatycznych spotkań ewangelizacyjnych, czyli nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie i
uwolnienie, mogę prosić o wszystko, co dobre!

Nie ma wątpliwości, że Jezus pragnie, abyśmy prosili Go o dobre rzeczy.
"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” ( Mt 7,7-8)
Św. Paweł przekonywał, że nie ma nic złego w proszeniu Boga o wielkie rzeczy, które służyłyby
ukazywaniu Jego miłości w świecie, a więc misji Kościoła. Prawda jest taka, że Bóg darmo wylewa
swoje dary, w tym dar uzdrawiania. Pragnie go rozdawać w tak wielkiej obfitości, że trudno nam sobie to
wyobrazić. "Mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy lub
rozumiemy" (Ef 3, 20).

„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa” (Mt 9,22)
Zbawiciel pragnie zbliżyć się do każdego człowieka pragnie nas dotknąć, ale przede wszystkim pragnie,
abyśmy to my zbliżyli się do Niego. Jednak aby tak się stało potrzebna jest wiara, to znaczy pragnienie
spotkania z Jezusem. A owocem tego spotkania jest uzdrowienie fizyczne i duchowe.
Charyzmatyczne spotkania ewangelizacyjne z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie prowadzi o.
Łukasz, który od momentu przyjęcia święceń kapłańskich służy ludziom swoimi charyzmatami.

Duchowny podczas tych spotkań głosi prawdę o żywym i prawdziwym Chrystusie, który uzdrawia i
uwalnia w dzisiejszych czasach tak samo jak 2000 lat temu.

W centrum charyzmatycznych spotkań ewangelizacyjnych jest zawsze Msza Święta oraz adoracja
Najświętszego Sakramentu.

Ludzie podkreślają, że atmosfery, jaka panuje podczas tych niezwykłych spotkań nie można doświadczyć
w zwyczajnym codziennym świecie. Osoby gromadzące się na tych spotkaniach z całej Polski i zagranicy
licznie korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, pogłębiają swoją wiarę, porządkują swoje życie i
doświadczają bliskiej obecności Boga i Maryi, która jest patronką każdego spotkania modlitewnego.
Wierni modlą się o uzdrowienie z choroby, rzucenie nałogów, uzdrowienie wewnętrzne z lęków, depresji,
zniewoleń duchowych, o nawrócenie dzieci albo współmałżonka. Wielu prosi o wzmocnienie wiary, a
małżeństwa borykające się z niepłodnością o dar potomstwa.

Podczas tych pełnych wiary modlitewnych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne,
jak i duchowe, oraz uwolnienia od nałogów, np. nikotyny, alkoholizmu, narkotyków czy hazardu i wielu
innych zniewoleń duchowych. Mają miejsce powstania niepełnosprawnych z wózków inwalidzkich oraz
uzdrowienia kończyn dolnych w postaci wydłużenia oraz porzucenia kul. Wiele osób po modlitwie
przychodzi do o. Łukasza przekazując osobiste świadectwa uzdrowienia z chorób i uzyskania duchowej
siły na drodze prowadzącej do świętości.

Aktualnych informacji na temat charyzmatycznych spotkań ewangelizacyjnych z nabożeństwem o
uzdrowienie i uwolnienie prowadzonych przez o. Łukasza znajdziecie Państwo na
Facebook’u pod adresem: https://m.facebook.com/p/O-%C5%81ukasz-modlitwa-o-uzdrowienie-i-uwolnienie-100077429887774/