Rozważania 1

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Jezus modlił się, aby nauczyć nas również, że gdy nasza dusza znajdzie się w podobnym opuszczeniu, powinniśmy szukać pociechy jedynie z nieba, w modlitwie o wsparcie nas w tej ofierze.
P/30

Biczowanie Pana Jezusa
To było cierpienie, które absolutnie nie zrobiło mi niczego złego. Powiększało we mnie ciągle coraz bardziej zaufanie do Pana Boga. Czułem się coraz bardziej przyciągany do Pana Jezusa. Chociaż nie było ognia, to jednak czułem, że wewnętrzne cały się spalam. Bez więzów czułem się bardzo mocno przywiązany do Pana Jezusa. Czułem, że spala mnie tysiąc płomieni; to sprawiło, że żyłem i umierałem. A więc cierpiałem, żyłem i umierałem bezustannie.
L/75

Cieniem ukoronowanie Pana Jezusa
Musimy w końcu ukryć nasze łzy przed Tym, który je zsyła, przed Tym, który sam je wylał i nadal je wylewa codziennie z powodu ludzkiej niewdzięczności. On wybiera sobie dusze i wśród nich – bez jakiejkolwiek mojej zasługi – wybrał także moją, aby Mu pomagała w tym ogromnym zadaniu dokonywania dzieła zbawienia ludzi. Im bardziej te dusze cierpią bez najmniejszej pociechy, tym większą ulgę przynoszą cierpieniom dobrego Jezusa.
L/78

Droga krzyżowa Pana Jezusa
O Boże! Jaką mękę odczuwam w głębokości tego mojego serca! Kiedy moje serce znajdzie odpocznienie? Czuję, że to serce mi pęka. Nie wiem, co z nim zrobić. Obym mógł przynajmniej znaleźć uspokojenie, dając upust tej wewnętrznej męce, we łzach. Ból jest wielki i zmienił mnie w kamień. Tak rozumiem teraz, o Jezu, dlaczego Twoja Matka, wpatrując się w Ciebie na krzyżu, nie płakała.
L/220

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Ten sam Krzyż niech będzie zawsze dla nas łożem odpoczynku, szkołą doskonałości, naszym ukochanym dziedzictwem. W tym celu uważajmy, by nie odłączyć Krzyża od miłości do Jezusa. W przeciwnym przypadku ten, bez Jezusa, stałby się nieznośny w naszej słabości. Niech Matka Boża Bolesna wyjedna dla nas u swego Najświętszego Syna łaskę, abyśmy wnikali coraz bardziej w tajemnicę Krzyża i upajali się wraz z Nią cierpieniami Jezusa.
L/143

Rozważania 2

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Życie nie jest niczym innym, jak tylko wiecznym zmaganiem się z sobą samym, i nie zakwita inaczej, jak tylko za cenę cierpienia.
Dotrzymuj zawsze towarzystwa Panu Jezusowi w ogrodzie Oliwnym, a On będzie umiał wzmocnić cię w godzinach udręk, które nadejdą.
D/114

Biczowanie Pana Jezusa
Dziękuj i całuj serdecznie rękę Boga, która cię uderza; jest to zawsze ręka Ojca, który cię karze, ponieważ cię kocha.
D/144

Cieniem ukoronowanie Pana Jezusa
Ach, Boże! Spraw, bym coraz bardziej odczuwał Cię w moim biednym sercu, i dokończ we mnie dzieło, które rozpocząłeś. Abym w głębi mojego jestestwa słyszał głos, który w sposób nalegający ciągle mi mówi: Uświęcaj siebie i uświęcaj innych.
D/71

Droga krzyżowa Pana Jezusa
Ileż razy – zapytał mnie Jezus niedawno – opuściłbyś Mnie, mój synu, gdybym cię nie przybił do krzyża? Pod krzyżem człowiek uczy się miłości, a Ja nie obdarzam nim wszystkich ludzi, a tylko te dusze, które są Mi najdroższe.
L/95

Śmierć na krzyżu
Przypomnij sobie to, co działo się w sercu Matki Bożej, gdy stała u stóp krzyża. Z powodu nadmiernego cierpienia stała jakby skamieniała przed ukrzyżowanym Synem…
Więcej, w chwili tego cierpienia tak bardzo Go kochała, że nawet nie mogła płakać.
D/66