INFORMACJA

Drodzy przyjaciele Pana Jezusa i Maryi.
Pragniemy poinformować, że do publicznej wiadomości nie będą już podawane orędzia, które Pan Jezus co piątek kieruje do ojca Łukasza, ze względu na osoby kpiące ze słów Pana Jezusa. Przez zaprzestanie upubliczniania orędzi chcemy chronić słowa Pana Jezusa, aby ludzie tego świata więcej ich nie wyśmiewali, a tym samym nie wyśmiewali i nie szydzili z samego Pana Jezusa, który już wystarczająco mocno jest biczowany przez świat. Dalsze orędzia, które co piątek kieruje Pan Jezus będą zapisywane przez ojca wyłącznie w prywatnym dzienniku duchowym.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 24 listopada 2023 roku

Dzisiaj podczas mistycznego doświadczenia ujrzałem Pana Jezusa o bardzo smutnym wyrazie twarzy ze łzami w oczach. Po chwili Pan Jezus powiedział.

Drogi Mój synu ubolewam nad tym widząc jak inni ciebie ranią i wyśmiewają się z ciebie.
Proszę skryj się cały pod Moim sercem i zachowuj spokój. Nie odpowiadaj złem za zło lecz miłością która potrafi skruszyć najtwardsze serca. Ci wszyscy którzy tak tobą poniewierają nie zdają sobie sprawy że Mi zadają ból.

Widzę Mój synu ile wylewasz łez martwiąc się o Moje rany które nosisz na swoim ciele. Dzisiaj pragnę ciebie uspokoić że w chwili kiedy nadejdzie zagrożenie podczas którego Moje rany mogłyby stać się pośmiewiskiem dla innych np. w czasie przesłuchań sądowych wówczas dla dobra twojego one zanikną i pojawią się nowo po wszystkich przykrych wydarzeniach.
Następnie pragnę to uczynić po to aby nikt po raz kolejny nie mógł profanować Mojego ciała jak to miało miejsce w chwili biczowania i ukrzyżowania.

Za wszystkich sprawców niszczących Mnie w tobie proszę módl się.

Błogosławię wszystkich o których Mi dzisiaj mówiłeś i posyłam do nich Ojcowskie błogosławieństwo.
Jezus+++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 17 listopada 2023 roku

Dzisiaj, podczas mistycznego doświadczenia, ujrzałem Pana Jezusa w obecności dusz, które dostąpiły wiecznego zbawienia i trwają nieustannie przy naszym Zbawicielu. Następnie Pan Jezus powiedział:

Drogi Mój synu, w obecnych czasach jest tak wiele chorób, z którymi medycyna nie może sobie poradzić. Tak wielu lekarzy prosi Mnie o pomoc i interwencję w sytuacjach, w których są bezradni.
Jako kochający Ojciec, posługując się tobą, kapłanem noszącym Moje Święte Rany, pragnę uzdrawiać dusze i ciała Moich wiernych. Proszę Moich wiernych niech jak najliczniej uczestniczą w spotkaniach prowadzonych przez ciebie, gdyż wtedy pragnę przychodzić do wszystkich przeżywających jakiekolwiek problemy i trudności.

Błogosławię wszystkich, którzy będą uczestniczyć w najbliższym spotkaniu modlitewnym oraz tych, za których się modlisz i na których nakładasz swoje ręce.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 10 listopada 2023 roku

Dzisiaj podczas mistycznej ekstazy ujrzałem Pana Jezusa, którego ciało było całe zakrwawione. Po chwili milczenia Pan Jezus drżącym głosem wypowiedział słowa:

Drogi Mój synu, ci wszyscy, którzy niszczą Moją Ziemie Świętą ranią Moje ciało, które jest już całe okaleczone. Po tych słowach Pan Jezus się rozpłakał 😢😢😢

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 27 października 2023 roku

Drogi Mój synu,
Cierpię bardzo widząc jakich zmian w Kościele świętym chce dokonać Mój zastępca na ziemi. Decyzje te nie są podejmowane pod wpływem Ducha Świętego i nie wypływają z Bożego rozeznania. One pochodzą od ducha tego świata, który wszedł przez niewierzących hierarchów do Mojego Kościoła. Jakiekolwiek zmiany niszczące święte sacrum wprowadzające rozłam nie pochodzą ode Mnie, lecz od ducha złego.

Drogi Mój synu,
Proszę prowadź Mój lud w świętej Tradycji Kościoła świętego w posłuszeństwie Bogu nie człowiekowi, który prowadzi ludzi na wieczne potępienie. Proszę strzeż świętej Tradycji i nie ulegaj pokusom tego świata, zachowując świętą Tradycję i nie idąc na ustępstwa. Wszyscy wierni trwający przy tobie będą mieli pewność, że idą drogą, która prowadzi prosto do nieba.

Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i na których nakładasz swoje dłonie naznaczone Moimi świętymi ranami.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 20 października 2023 roku

Drogi Mój synu.
Jest dla Mnie wielką radością, widząc z jakim oddaniem służysz chorym i cierpiącym. Każda Msza Święta, którą ofiarowujesz w intencji chorych jest zanoszona przez aniołów i archaniołów przed Moje święte oblicze.
Każda intencja przekazana tobie Mój synu jest mi znana i czynię wszystko, aby wierni otrzymali to wszystko, o co z wiarą ciebie proszą, a co jest zgodne z Moją wolą.

Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i na których nakładasz swoje dłonie naznaczone Moimi świętymi ranami. 
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 13 października 2023 roku

Drogi Mój synu.
W obliczu wielu chorób panujących na świecie, pragnę przychodzić z uzdrowieniem do wiernych, którzy tak licznie uczestniczą we Mszy Świętej sprawowanej przez Ciebie. Widzę, z jaką czcią i szacunkiem wówczas każdy podchodzi do Moich świętych tajemnic. Każdy dotyk twoich świętych szat spowoduje, że wierni będą doświadczać uzdrowienie tak, jak doświadczyła tego kobieta cierpiąca na krwotok w czasach, kiedy chodziłem po ziemi.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i na których nakładasz swoje dłonie naznaczone Moimi świętymi ranami.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 29 września 2023 roku

Drogi Mój synu:
Moje serce cierpi widząc jak Rządzący Narodem Polski źle traktują swoich przeciwników.
Polski Rząd tak często uczestniczy w celebracji Mszy Świętej, podczas której przyjmują Mnie do swoich serc i jednocześnie zajmują pierwsze miejsca w Moich Świątyniach.
Natomiast w obecnej chwili są dużym zgorszeniem dla Moich wiernych, ponieważ ich wypowiedzi są naznaczone nienawiścią i gniewem do swoich oponentów.
A przecież Ja nauczam:
Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Synu Mój, proszę módl się w intencji Polskiego Rządu, aby ich mowa nie była mową nienawiści, a mową miłości.
Gdyż mowa miłości jednoczy, a mowa nienawiści dzieli i zniechęca ludność Polską do obecnej władzy Rządzącej.

Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 22 września 2023 roku

Drogi Mój synu.
W obecnym świecie jest tak wiele rodzin i małżeństw, które ulegają pokusie rozpadu. Jest rzeczą oczywistą, że zły duch się cieszy widząc ile małżeństw się rozchodzi. Śmieje się szyderczo widząc, jak dzieci cierpią, gdy ich rodzice się rozdzielają.

Dlatego proszę:
Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus Głową Kościoła ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi tak i żony mężom swoim we wszystkim.

Mężowie miłujcie żony swoje jak i Chrystus umiłował Kościół. Miłujcie żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją samego siebie miłuje.

Co więc Bóg złączył tego niech człowiek nie rozdziela. I żadne prawo ziemskie tego zmienić nie może.

Wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, jak i osoby cierpiące ze względu na zaistniałą sytuację w małżeństwie proszę jako Pan Miłości i Miłosierdzia, korzystajcie jak najczęściej ze spotkań Eucharystycznych prowadzonych przez Mojego syna. Podczas tych spotkań będę leczył wszystkie zranione serca i łączył to, co demon i człowiek rozdzielił.

Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 15 września 2023 roku

Drogi Mój synu.
Proszę we wszystkich sytuacjach zachowaj spokój. Ufaj Mi bezgranicznie. Jesteś pod opieką całego nieba i nic tobie nie grozi. Nie bój się tych, którzy językiem wyrządzają tobie krzywdę, oni sami przede Mną za to odpowiadać będą.
Pamiętaj, że zły duch jest zawsze hałaśliwy i krzykliwy. Tam gdzie się pojawia zasiewa zamęt i wprowadza w serce człowieka niepokój.

Drogi Mój synu, z pokorą i miłością proszę módl się za wszystkich nieprzyjaciół i prześladowców, nigdy nie oddawaj złem za zło. Jeżeli świat ciebie nienawidzi, wiedz, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyś był ze świata, świat by ciebie kochał. Ale ponieważ nie jesteś ze świata, bo Ja ciebie wybrałem sobie ze świata, dlatego ciebie świat nienawidzi. Jeżeli Mnie prześladowali, to i ciebie prześladować będą. Jeżeli Moje słowo zachowywali, to i twoje będą zachowywać. Wszystko tobie będą czynić z powodu Mego imienia, bo nie znają Tego, który cię posłał.

Proszę szczególną troską otaczaj wszystkich chorych cierpiących i niepełnosprawnych. Jako miłosierny samarytanin jak najczęściej nakładaj swoje dłonie naznaczone Moimi ranami na chorych potrzebujących cudownego uzdrowienia.

Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 8 września 2023 roku

Drogi Mój synu.
Naród Polski jest zagrożony i narażony na wojnę. Obecne działania władz rządzących powodują u przeciwnika wiele gniewu i złości, a to powoduje, że szykuje się do ataku.
Rząd Polski powinien wycofać się z wszystkich dział, aby chronić Polskę.
Każda decyzja władz rządzących ma duże znaczenie, gdyż może doprowadzić do rozlewu krwi, głodu, ognia i wojny.
Synu Mój, nadszedł czas, aby cały Naród Polski zgiął kolana i modlił się w intencji pokoju. Proszę zachęcaj Moich wiernych do zakładania domów modlitwy, w których rodziny, osoby samotne, w podeszłym wieku, cierpiące w każdy wtorek będą modlić się w intencjach przez ciebie wskazanych. Niech Polskie domy staną się miejscami szczególnej modlitwy, w których będę czczony i szanowany.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje ręce.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 25 sierpnia 2023 roku

Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa w przepięknej jasności i w obecności świętego Ojca Pio i świętego Franciszka z Asyżu. Po chwili Pan Jezus wypowiedział następujące słowa:
Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Drogi Mój synu,
tak bardzo pragnę pokoju na ziemi i między ludźmi. Wszystkie kłótnie i niezgody, wojny i konflikty ranią Mnie bardzo.
Zasmucają Mnie ci, którzy mieczem walczą i podążają drogą oko za oko, ząb za ząb.
Droga ta prowadzi do piekła ognistego.
Wszyscy, którzy sądzą innych z mściwości i nienawiści napełniają Mnie smutkiem.
Gdyż Ja nauczam nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim samym sądem, jakim wy sądzicie, was sądzić będą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Bądźcie miłosierni, jak Ja miłosierny jestem. Nie odpłacajcie złem za zło, ale dla wszystkich bądźcie dobrzy.
Synu Mój,
w tym wyjątkowym dniu zaplanowanym przeze Mnie błogosławię tych, z którymi się spotkałeś. Napełniając ich serca pokojem i wielką miłością.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z uzdrowieniem przychodzę do tych, na których nakładasz swoje ręce.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 18 sierpnia 2023 roku

Drogi Mój synu.
Zraniony człowiek potrzebuje uzdrowienia duchowego i cielesnego. Tak wiele dusz potrzebuje spotkania się ze Mną w Eucharystii, która jest początkiem każdego uzdrowienia.
Widzę ilu wiernych pragnie uczestniczyć we Mszy Świętej, na której z szacunkiem i ze czcią obchodzi się z Moim Ciałem. Dusze wiernych tęsknią za kapłanami gorliwymi i rozmodlonymi.
Dlatego nie ostoją się miejsca, w których Moje ciało przekazywane jest do rąk świeckich mężczyzn i kobiet. Miejsca te pozbawione będą Moich łask, gdyż jestem tam raniony i poniewierany. Każdy Mój syn, przekazując Moje ciało w ręce tychże mężczyzn i kobiet przebija Moje serce włócznią. Dlatego proszę Moich wiernych, wybierajcie świątynie, w których nie ma szafarzy i szafarek. Zdajcie się proszę na odwagę i poświęcenie, aby pokazać Moim synom, którzy zbłądzili, że należy wejść na drogę nawrócenia i zejść z drogi, która pod pozorem dobra prowadzi do otchłani piekielnych.
Proszę was wszystkich, szanujcie Moje ciało. Ono już tyle razy było biczowane i rozszarpywane.
Błogosławię Mój synu wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 11 sierpnia 2023 roku

Drogi Mój synu.
W sytuacji tak wielu katastrof na świecie i narastającego zagrożenia dla Narodu Polskiego, proszę Moich wiernych o zgięcie kolan i szczerą modlitwę w intencji powstrzymania tak szalejących kataklizmów na świecie oraz o ochronę dla Narodu Polskiego przed wrogiem, który czyni wszystko, żeby w momencie jak najmniej oczekiwanym zaatakować i uderzyć.
Proszę Moich kapłanów o post i ascezę w tychże intencjach.
Proszę, aby w Moich Świątyniach po każdej Świętej Ofierze trwała Adoracja Mojego przebitego Serca.
Proszę Moich wiernych jak najliczniej spotykajcie się w świątyniach i w swoich domach na modlitwie. Niech wasze domy staną się domowymi Kościołami.
Proszę nie lekceważcie Moich próśb, gdyż nieprzyjaciel czyni wszystko, ażeby zniszczyć wszystko, co stworzyłem. Nadchodzi czas, o którym tak często wspominałem.
Błogosławię jutrzejsze spotkanie modlitewne i wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 28 lipca 2023 roku

Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa w przepięknej jasności oraz w obecności aniołów chwalących przepięknym śpiewem Stwórcę Najwyższego.
Następnie Pan Jezus przemówił głosem miłości i łagodności:
Drogi Mój synu.
Musisz być odważny w wypełnianiu Mojej woli.
To ona doprowadzi ciebie do zbawienia. Proszę zachowuj spokój w swoim sercu i nie lękaj się Mojego nieprzyjaciela.
Jesteś w Moim sercu i w sercu Mojego Kościoła. Proszę dbaj o wszystkich, których posyłam do ciebie.
Otaczaj tychże wiernych szczególną opieką, gdyż są to dusze, które w świecie nie otrzymują zrozumienia.
Kochaj każdego, przebaczaj wszystkim i nieustannie bądź samą miłością i miłosierdziem.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 21 lipca 2023 roku

Drogi Mój synu.
Dziś pragnę skierować słowa nadziei dla wszystkich chorych i cierpiących.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Zapraszam do Mnie wszystkich potrzebujących pokrzepienia i nadprzyrodzonego wsparcia.
Dla Mnie ciemność nie jest ciemna, a noc jak dzień zajaśnieje.
Nie ma takich sytuacji i cierpień, których nie mógłbym uczynić lekkim brzemieniem, a nawet zabrać całkowicie, by dusza mogła żyć w całkowitej wolności.
Proszę pozostawcie swoje trudy i cierpienia w Moim sercu i pozwólcie, abym to Ja zadbał o ich rozwiązanie. Was tylko proszę trwajcie przy Mnie nieustannie i módlcie się, aby lęk tego świata nie odwrócił was ode Mnie.
Jak najczęściej proście Mojego kapłana o duchowe wsparcie i modlitwę, gdyż na te czasy jest on wam dany jako pośrednik między ziemią i niebem.
Jest on kapłanem o wielkiej pokorze i wielkiej wierze. Wielokrotnie uniża się przed ludźmi, aby łagodzić spory i gniewy. Znam serce Mojego kapłana i wiem, że wszystko co czyni, czyni ze względu na Mnie. Żyje skromnie i ubogo.
Jego życie naznaczone jest ascezą i pokutą oraz cierpieniam, które przyjmuje z miłości do Mnie i z miłości do Moich wiernych. Często Adoruje Mnie w dzień i w nocy, by wypraszać dla dusz wielu ulgę w cierpieniu i chorobie.
Dlatego nie lękaj się i proś.
Błogosławię wszystkich +++
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 14 lipca 2023 roku

Drogi Mój synu.
Przyjmuję wszystkie intencje, które nosisz w swoim sercu. Przyjmuję wszystkie osoby, za które się modlisz i składasz Ofiarę Mszy Świętej. Każdy problem, każda osoba jest dla Mnie ważna.
Jako miłosierny Ojciec pragnę dla wszystkich dobra i pokoju jako cnoty wypływającej z Mojego przebitego Serca, które nieustannie oczekuje na wszystkich w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Synu Mój, bądź proszę całkowicie zjednoczony ze Mną. Niech chaos tego świata ciebie nie przeraża, gdyż to Ja jestem Panem wszystkiego.
Jak najczęściej skrywaj się w Moich ramionach przed Moim wrogiem, który jak lew ryczący krąży obok ciebie.
Błogosławię najbliższe spotkanie Eucharystyczne, na którym wiele dusz dostąpi nawrócenia, cudownego uzdrowienia i uwolnienia z kajdan Mojego wroga. Niech twoje dłonie naznaczone Moimi ranami jak najczęściej błogosławią Moich wiernych.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 30 czerwca 2023 roku

W godzinie Miłosierdzia ujrzałem Pana Jezusa, który skierował do mnie następujące słowa:
Drogi Mój synu.
Wpatrując się w twoje serce dostrzegam w nim wiele dobra i miłości. Doceniam to jak się poświęcasz w ratowaniu dusz dla nieba.
Jako Dobry Pasterz proszę wiernych Moich korzystajcie jak najliczniej z posługi Mojego kapłana. Jest dla Mnie wielką radością widząc ile dusz się nawraca po spotkaniach Eucharystycznych.
Polsce i światu potrzebne są takie nabożeństwa. Podczas tych spotkań jestem zawsze obecny w swoim ciele i w swojej krwi. Słyszę każdą wypowiadaną prośbę i nie zostawię nikogo bez odpowiedzi i pomocy.
Pragnę, by w spotkaniach uczestniczyli wierni potrzebujący uzdrowienia na ciele i na duszy, dla których medycyna już nic uczynić nie może.
Dlatego proszę Was przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię i uzdrowię.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy i swoją obecnością zaszczyćcie miejsce, w którym Moja Matka schodziła na ziemię, by dodać siły rolnikom i pokrzepić miejscową ludzkość.
A teraz pragnie razem ze Mną Dobrym Pasterzem i Miłosiernym Ojcem pokrzepić każdego z was.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz, na których nakładasz dłonie naznaczone Moimi ranami.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 23 czerwca 2023 roku

Drogi Mój synu.
Dziś jest duży atak złego ducha na rodziny. Małżeństwa zostają niszczone, nie zdając sobie sprawy, że to czyni wróg – największy przeciwnik rodzin.
Zły duch atakuje małżeństwa, następnie doprowadza ich do kłótni, później do zdrad, przemocy i agresji. Wszystko czyni po to, aby zniszczyć rodziny i podważyć sakramentalny związek małżeński.
Ileż to kapłanów popełnia błąd zachęcając małżeństwa w kryzysie do złożenia stosownych dokumentów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kapłan małżeństwo powinien ratować, podtrzymywać i towarzyszyć w chwilach ciężkich. Jednak często zdarza się tak, że będąc pod wpływem złego ducha zachęca do rozejścia.
Drogi Mój synu.
Proszę przekaz Moim wiernym, że każde małżeństwo kobiety i mężczyzny zawarte w świątyni przede Mną jest zawsze ważne i żaden kapłan czy biskup nie ma takiej władzy na ziemi, by móc stwierdzić nieważność tego sakramentu.
Wszystkie małżeństwa, które na ziemi otrzymały decyzje o stwierdzeniu nieważności małżeństwa przede Mną małżeństwami pozostają.
Co Bóg złączył człowiek niech tego nie rozdziela.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i proszę otaczaj szczególną opieką duchową małżeństwa, które się znajdują w trudnych sytuacjach życiowych.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane Ojcu Łukaszowi dnia 9 czerwca 2023 roku

Drogi Mój synu.
Dzisiaj nad miejscem i w godzinie, w której spotykasz się ze Mną zagrzmiało całe niebo na świadectwo Mojego gniewu za czyny grzeszne popełniane przez Moich kapłanów.
Proszę módl się za kapłanów, którzy tak wiele zła czynią w Moim Kościele i są poza planem zbawienia. Ich wiara wygasła, a ich posługa rani Moje serce.
Są to kapłani, którzy nie prowadzą życia wewnętrznego, a sakrament kapłaństwa traktują jak wykonywany zawód.
Nie znajdują czasu na przygotowanie się do Mszy Świętej i całkowicie zapominają o dziękczynieniu.
Zresztą za co mają dziękować, jeśli ze Mszy Świętej nie odnieśli żadnego owocu.
Ileż to Moich wiernych oczekuje kapłanów klęczących i modlących się w świątyniach, a nie spędzających czas na plebaniach i w celach zakonnych w dzień i w nocy na rzeczach grzesznych i nieczystych.
Jest rzeczą oczywistą, że tak wielkie osłabienie wiary Moich wiernych w większej części przypisuje się tym kapłanom, u których brak wiary.
Kapłani ci kpią i wyśmiewają się z wiernych, którzy ze czcią i miłością do Mnie podchodzą w czasie Mszy Świętej przyjmując Mnie w postawie klęczącej.
Mój synu: Swoje cierpienia i modlitwy razem z wiernymi ofiaruj w intencji biskupów, którzy potrzebują nawrócenia.
Módl się w intencji:
Abp. Wacława Depo – o nawrócenie i porzucenie działań niszczących wspólnoty kościelne i kapłanów.
Bp. Grzegorza Kaszaka – o łaskę szczerej spowiedzi z grzechów zatajonych w sakramencie pokuty i pojednania.
Bp. Andrzeja Czaje – o zejście z drogi niszczącej podwładnych kapłanów.
Kard. Stanisława Dziwisza – o łaskę powrotu na drogę prawdy.
Abp. Marka Jędraszewskiego – o łaskę nawrócenia z działań niszczących Polski Kościół.
Abp. Sławoja Leszka Głódzia – o powrót na drogę trzeźwości i zadośćuczynienie za wszystkie defraudacje.
Kard. Kazimierza Nycza – o zerwanie nieodpowiednich relacji.
Abp. Wojciecha Polaka – o łaskę powrotu na drogę wiary.
Abp. Grzegorza Rysia – o łaskę nawrócenia i zaprzestanie przyjmowania mężczyzn i kobiet na szafarzy nadzwyczajnych.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 26 maja 2023 roku

Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa ubranego w białą, długą tunikę, z długimi włosami i brodą na twarzy. Oblicze Pana Jezusa było smutne. Oczy Pana Jezusa były pełne łez. Następnie Pan Jezus patrząc mi prosto w oczy powiedział:
Drogi Mój synu.
Moje serce się smuci widząc jak nieprzyjaciel niszczy Mój Kościół wprowadzając w nim zwodnicze zmiany.
Obecna droga synodalna doprowadzi do umniejszenia Ofiary Mszy Świętej i dużego rozłamu w Moim Kościele.
Asceza, która była siłą Mojego Kościoła została usunięta.
Formy pokutne, które ratowały dusze od grzechu i upadku zostały zabronione.
Sprawowanie liturgii przedsoborowej zostało ograniczone, a w różnych diecezjach świata całkowicie zabronione.
Wprowadzona Komunia Święta na rękę i na stojąco przebija Moje Serce.
Moje Ciało zostało wydane do rąk nie konsekrowanych.
Wyrzucono wiele modlitw, które były nadzieją dla Moich wiernych.
Coraz częściej Moi kapłani podchodzą ozięble do sakramentu pokuty i pojednania, przez co zniechęcają Moich wiernych do korzystania z daru miłosierdzia.
Przez te wszystkie zmiany Moi wierni odchodzą od Mojego Kościoła widząc, że to wszystko prowadzi do rozluźnienia i odsunięcia się ode Mnie.
Dzisiaj Mój Synu, proszę ciebie RATUJ Mój Kościół. Pragnę, abyś stał się źródłem i początkiem odnowy Mojego Kościoła, praktykując ascezę i pokutę w jedności z Moimi wiernymi, którzy pragną być wierni Mi i tradycji, odrzucając wszystko, co mogłoby zniszczyć Sacrum.
Droga ta skutkować będzie odrzuceniem ciebie przez Pasterzy, jednak to dokonać się musi dla większej chwały nieba i zbawienia dusz.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 19 maja 2023 roku

Drogi Mój synu.
Tak wiele nowych chorób pojawia się na świecie. Ileż to ludzi cierpi fizycznie i duchowo. Cierpienie fizyczne zalewa świat. Ludzie cierpią każdego dnia w szpitalach, hospicjach i domach pomocy.
Rodziny szukają pomocy we współczesnym świecie, korzystając z medycyny niekonwencjonalnej.
Szukają pomocy wszędzie, zapominając o tym, że Ja jestem Panem życia i śmierci.
Dzisiaj proszę Ciebie Mój synu przekaż Moim wiernym, aby jak najliczniej gromadzili się na spotkaniach modlitewnych, podczas których pragnę uzdrawiać ze wszystkich chorób, z którymi medycyna nie może sobie poradzić.
W czasie, w którym jest tyle bólu i cierpienia, pragnę okazywać swoją dobroć poprzez cudowne uzdrowienia Moich wiernych na świadectwo Mojej obecności pośród was.
Obiecuję, że ze spotkań modlitewnych nikt nie wyjedzie bez łaski. Każdy uczestnik za każdym razem otrzyma łaskę, która nie odwróci go ode Mnie, a jeszcze bardziej ze Mną zjednoczy.
Dzisiaj Mój synu po raz kolejny namaszczam twoje ręce, aby były przedłużeniem Moich rąk. Niech za ich przyczyną choroby odchodzą, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą i umarli do życia będą wskrzeszani.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 12 maja 2023 roku

Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa w przepięknej tunice lśniąco-białej, pełnej jasności i blasku (takiego koloru na ziemi spotkać nie można).
Następnie Pan Jezus powiedział:
Drogi Mój synu, podążaj drogą pełną pokory i miłości. Przebaczaj wszystkim, którzy ci źle czynią i nieustannie módl się za dusze, które krzywdzą ciebie.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
W miłości Mój synu przetrzymasz wszystko, bo Ja samą miłością jestem.
Dlatego proszę Ciebie jak najczęściej mów Moim wiernym o Mojej miłości do Nich. Podkreślaj często, że każdy jest dla mnie drogocenną perłą, o którą każdego dnia walczę przed mocami zła, które jak lew ryczący walczą, aby ich zwieść i doprowadzić do upadku.
Ja Pan Jestem z wami i proszę, abyście i wy byli przy Mnie.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 28 kwietnia 2023 roku (w Medjugorie)

Drogi Mój synu.
Dotarłeś do miejsca, w którym niebo spotyka się z ziemią. Medjugorie jest miejscem wybranym przeze Mnie i Moją Matkę. Dzięki twojej miłości do Mnie w miejscu objawień wierni mogli Mnie przyjąć do swojego serca. W tym czasie razem z Moją Matką całe niebo było przy Tobie, dzięki czemu wielu wiernych na świecie dostąpiło łaski nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia, czego przykładem była osoba uwalniana przed Moim ołtarzem.
Synu Mój, podążaj naprzód z wielką odwagą i miłością do ludzi. Niech twoje dłonie naznaczone Moimi ranami często błogosławią wiernych, gdyż przez ciebie Ja sam uzdrawiam.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i nosisz w swoim sercu.
Jezus.
Po tych słowach z ran Jezusowych (stygmatów) wypłynęła krew.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 7 kwietnia 2023 roku. Wielki Piątek.

Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa całego we krwi z ranami po biczowaniu i katowaniu. Ciało całe poszarpane od narzędzi zbrodni.
Po chwili Pan Jezus podniósł głowę i głosem bardzo smutnym powiedział:
Drogi Mój synu, ubiczowali Mnie, ukrzyżowali Mnie i nadal to czynią Moi najbliżsi synowie. Krzyżują Mnie, biczują Mnie i wydają Moje Ciało na podeptanie. W tak wielu świątyniach Moje Ciało jest deptane, bo kapłani nie korzystają z pateny komunijnej.
W tak wielu świątyniach kapłani udzielają wiernym Moje ciało na rękę, które później jest profanowane.
Synu Mój Synu. Synu Mój
Módl się o wiarę dla Moich kapłanów, aby uwierzyli, że jestem prawdziwie obecny w Najświętszej Eucharystii w każdym kawałku i w każdej cząsteczce.
Po tych słowach Pan Jezus spuścił głowę cierniową koroną uwieńczoną.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 31 marca 2023 roku

Dziś ujrzałem Pana Jezusa całego zapłakanego, który smutnym głosem powiedział:
Drogi Mój synu, anioł, który stoi obok Mnie zaprowadzi ciebie do otchłani czyśćca, aby pokazać tobie ile jest dusz cierpiących przez Moich kapłanów, którzy zaniedbali święte czynności w trakcie tak wielkiej próby, gdy szpitale przez Władze Państwowe zostały pozamykane.
Natychmiast po tych słowach udałem się za aniołem, który ukazał mi tysiące cierpiących dusz wołających przeraźliwym głosem o pomoc, gdyż same sobie pomóc nie mogą. Po dłuższej chwili Anioł ponownie poprosił Mnie, abym poszedł za Nim i stanęliśmy w obecności Pana Jezusa, który rzekł:
Synu Mój, wszystkie cierpiące dusze, które widziałeś odeszły bez sakramentów świętych. Moi kapłani w czasie tak wielkiej próby zostawili chorych i umierających bez sakramentów, bez spowiedzi i bez Świętej Ofiary. Dusze odchodziły w ciężkich grzechach (Pan Jezus bardzo się rozpłakał), wielu z nich pragnęło pojednania się ze Mną w sakramencie spowiedzi, ale dla Moich kapłanów ważniejsze było zachowywanie przepisów Prawa Państwowego niż walka o zbawienie dusz.
Synu Mój bardzo ciebie proszę jak najczęściej módl się z wiernymi Moimi w intencji tych wszystkich dusz, które cierpią przez Moich kapłanów, którym dałem tak wielka władzę na ziemi odpuszczania grzechów, a którzy z tej władzy nie skorzystali i pozostawili odchodzące dusze bez sakramentów świętych.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus+++

Orędzie Pana Jezusa przekazane Ojcu Łukaszowi dnia 24 marca 2023 roku

Drogi Mój synu.
Tak wiele osób pyta Mnie skąd obecnie jest tak dużo zachorowań na różne wirusy, m.in. na tradycyjną grypę?
Wszystkie wirusowe zachorowania spowodowane są tym, że nad Polską zostały rozpylone chemikalia, które mają na celu skazić powietrze, wodę i wszystkie rolne zasiewy, a przede wszystkim osłabić ludzkie ciało, co w przypadku osób mniej odpornych i osób starszych może skutkować przejściem z tego świata do wieczności.
Tego typu działa są już prowadzone w różnych częściach świata.
Dlatego proszę Moich wiernych, módlcie się gorliwie i jak najczęściej Adorujcie Moje Święte Ciało w intencji nawrócenia osób, które tym działaniem zarządzają i kierują.
Błogosławię wszystkich, za których modlisz się Mój synu oraz tych, którzy tego błogosławieństwa pragną.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 17 marca 2023 roku

Drogi Mój synu.
Niech twoje myśli będą często kierowane w Moją stronę, po to, by nieustannie trwać przy Mnie w całkowitym zjednoczeniu ze Mną.
Na ziemi bądź Moim odbiciem, posługując wśród chorych i cierpiących. Ufam, że poprzez swoją dobroć i łagodność przyprowadzisz do Mnie jak najwięcej dusz zagubionych w dzisiejszym świecie. Proszę ciebie synu, dbaj o siostrę NN i ratuj Moje dzieło zapoczątkowane przez Tą świętą służebnicę. Proszę dbaj o to święte miejsce i nie pozwól, aby zostało zniszczone, gdyż to Ja chodziłem po tej ziemi.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 10 marca 2023 roku

Drogi Mój synu.
Widzę jak bardzo cierpisz i ile łez wylewasz w ukryciu. Proszę połóż swoją głowę na Moim ramieniu i poczuj się bezpieczny. Wiedz, że osoby tego świata krzywdy duszy twojej uczynić nie mogą, bo ona należy do Mnie.
Jesteś chroniony przez całe niebo i przez ludzi, których tobie posyłam i których proszę, aby tobie pomagali i ciebie wspierali. Oni także są przedłużeniem Moich rąk.
Ty natomiast trwaj na modlitwie, Adoracji i miłowaniu Mnie.
Proszę miłuj Mnie całym sercem i całym sobą, a Ja uczynię dla ciebie wszystko o co Mnie poprosisz.
Niczego się nie lękaj i nie bój i przyprowadzaj ludzkie dusze do Mnie poprzez spotkania Eucharystyczne, które są przeze Mnie błogosławione.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 24 lutego 2023 roku

Dziś ujrzałem Pana Jezusa pełnego smutku i przerażenia ze łzami w oczach ubranego w tunikę, z której wydobywała się przepiękna jasność. Ręce Pana Jezusa były skierowane w stronę całego świata. Następnie po dłuższej chwili Pan Jezus powiedział:
Synu Mój, Synu Mój (i łzy popłynęły z oczu Pana Jezusa). Popatrz co uczynili z Moim Kościołem (i po chwili Pan Jezus ukazał Kościół w ciemnych chmurach – obraz symbolizujący panowanie złego ducha w Kościele.
I Kościół jako Świątynie, z których wypływała po ziemi krew – obraz symbolizujący profanacje Najświętszego Sakramentu, sprawowanie przez biskupów i kapłanów Mszy Świętych w grzechach ciężkich, posługa świeckich nadzwyczajnych szafarzy oraz nadzwyczajnych szafarek, jak i przebywanie kobiet w prezbiterium ołtarza – miejscu świętym sacrum. Spójrz drogi Mój synu, cały Mój Kościół zniszczyli ( po tych słowach po raz koleiny z oczu Pana Jezusa popłynęły łzy).
Następnie Pan Jezus powiedział: Proszę Ratuj Mój Kościół który tak bardzo został zniszczony i jest pod wpływem złego ducha.
Dlatego pragnę, abyś stał się filarem, na którym odbuduje Święty Kościół przez drogę męczeństwa i krzyża.
Proszę wiernych Moich, aby tobie w tym pomagali przez modlitwę i post i serca otwarta.
Proszę ratujcie Mój Kościół.
Synu, dziś szczególnie błogosławię wszystkich uczestników jutrzejszego spotkania modlitewnego, podczas którego będę uzdrawiał chorych i cierpiących poprzez święte rany, które nosisz na swoim ciele. To będzie czas, gdzie niewidomi wzrok będą odzyskiwać, sparaliżowani zaczną chodzić, głusi słuch odzyskają i wszelkie choroby w Imię Moje odchodzić będą.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 17 lutego 2023 roku

Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa całego w ranach zadanych w czasie biczowania.
Twarz Pana Jezusa była bardzo poraniona, a z ran tych strumieniami wypływała krew.
Po chwili Pan Jezus głosem bardzo spokojnym wypowiedział słowa:
Drogi Mój synu.
Pragnę przygotować ciebie na czas wielkiego cierpienia w czasie Wielkiego Postu. Moje rany, które złożyłem na twoich dłoniach i stopach będą przez ten czas otwarte, aby Ci, na których położysz swoje dłonie doświadczali cudownego uzdrowienia.
Niech ten czas będzie dla ciebie okresem Wielkiego Milczenia, postu i ascezy, która ma służyć pełnemu zjednoczeniu ze Mną.
Każdą ascezę i cierpienie ofiaruj w intencji Ojca Świętego, biskupów i kapłanów i wszystkich wiernych Moich, prosząc dla nich o łaskę wiary i głębokie nawrócenie.
Swoje cierpienia i pokutę jednocześnie ofiaruj w intencji fundatora Domu Miłości, który pod Moim Natchnieniem przekaże tobie wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania Mojego Dzieła.
Dom ten stanie się miejscem modlitwy w intencji chorych i cierpiących oraz przestrzenią nieustannej kontemplacji Mojego Zranionego Serca.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz +++
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 10 lutego 2023 roku

Dzisiaj w godzinie miłosierdzia ujrzałem Pana Jezusa, z którego to oczu płynęły łzy.
Następnie Pan Jezus wypowiedział ważne słowa:
Drogi Mój synu, już po raz drugi z wielkim smutkiem i ze łzami w oczach, posługując się tobą pragnę przekazać Moim wiernym, że Polski Rząd nie kieruje się dobrem dla narodu polskiego.
Obecnie podejmowane są decyzje (skrycie), które doprowadzą do głodu i wojny.
Dlatego też proszę, aby kapłani otworzyli drzwi do wszystkich Moich Świątyń by wierni mogli Mnie nieustannie Adorować i wypraszać nawrócenie dla Rządu Polskiego i wielu grzeszników z dala ode Mnie żyjących.
Błogosławię wszystkich, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu Eucharystycznym, podczas którego będę leczył chorych i cierpiących i wprowadzał pokój w ludzkie serca.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 20 stycznia 2023 roku

W chwili kiedy wszedłem do kaplicy ujrzałem Pana Jezusa zstępującego z nieba w obecności Aniołów i Świętych. Następnie Pan Jezus przemówił do mnie:
Drogi Mój synu.
Widzę twoje łzy, które wylewasz i cierpienie, z którym się zmagasz.
Pozwól, że dziś obejmę ciebie swoimi dłońmi, aby ulżyć tobie w bólu i cierpieniu. Proszę całkowicie zaufaj Mi w drodze, którą ciebie prowadzę. Niech się nie lęka serce twoje ludzi tego świata (mediów i reporterów), gdyż nie znają zamysłów Moich względem ciebie Mój umiłowany synu.
Prowadź Moich wiernych drogą do nieba poprzez spotkania Eucharystyczne, w czasie których uzdrawiam Moich wiernych na duchu i na ciele posługując się tobą. Wszystkie spotkania eucharystyczne błogosławię i proszę nigdy z nich nie rezygnuj.
Nie bój się Mój synu niczego, z całym niebiem chronimy ciebie i nikt tobie krzywdy nie zrobi.
Bądź wierny do końca wszystkiemu o co ciebie proszę, aby wypełniać wolę Moją i wolę Mojego Ojca.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i tych, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu Eucharystycznym.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 13 stycznia 2023 roku

Drogi Mój synu.
W wielu kościołach w Polsce czuje się bardzo samotny i zapomniany.
Moi kapłani nie mają czasu, aby ze Mną się spotkać i porozmawiać o problemach ludzi, których posyłam do nich. Są tak zabiegani i zajęci sprawami tego świata, że rezygnują z obcowania ze Mną, pokładając nadzieję w ludzkich rozwiązaniach i planach, które są sporządzone według krótkowzrocznych zasad przez rządzących Państwem.
Dlatego tak wiele rozczarowania i porażek jest w Moim Kościele, bo Moje drogi nie są drogami tego świata. Moje plany nie są planami tego świata. Dopóki kapłani będą angażować się w państwową politykę i przyjmować z tego tytułu zapłatę, to nie będzie porządku w Moim Kościele. Ci wszyscy, którzy tak dalej będą czynić są burzycielami Kościoła Świętego.
Ciebie proszę, abyś Mnie słuchał i żył według Moich wskazań.
Pamiętaj, że każdy kto źle postępuje z tobą rani Moje serce. Gdyż rany, które nosisz na swoim ciele są Moimi ranami.
Dzisiaj proszę ciebie, aby przez członków wspólnoty Siewcy Miłosierdzia, którą Ja Sam błogosławię, każdego dnia było Adorowanie Moje Serce.
Szczególną opieką otocz osoby N.N, które zostaną Mi poświęcone, a których to serca i dusze są Mi bardzo miłe.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 30 grudnia 2022 roku

Drogi Mój synu.
Trwamy u progu końca roku, który był dla ciebie czasem wielkiego cierpienia i poniżenia pośród mędrców tego świata.
W chwili przyjęcia Moich ran na swoim ciele, przyjąłeś każdy ból i cierpienie oraz odrzucenie, które jest wpisane w życie osób szczególnie wybranych przeze Mnie. Kiedy chodziłem po ziemi i Mnie oskarżano, Mną poniewierano i odrzucano. Arcykapłani i Uczeni w Piśmie nie wierzyli w Moją naukę i cuda, które czyniłem. Wszystko podważali, aż Mnie ukrzyżowali.
Droga, którą ciebie prowadzę jest taką samą, którą i Ja szedłem.
Jest to droga krzyżowa, przepełniona cierpieniem i ofiarą. Droga, na której jest wiele wyrzeczeń i poświęceń.
Ofiary z siebie samego i swoich pragnień. Jest to droga życia w czystości i bezżenności w całkowitym poświeceniu się sprawom duchowym.
Pamiętaj, że na końcu tej drogi, gdy wytrwasz do końca, otrzymasz piękny wieniec chwały. Nie taki, jaki daje świat, ale wieniec wiecznego przebywania ze Mną, bez bólu i cierpienia, w domu, który przygotowałem dla ciebie.
Drogi Mój synu.
Proszę zachęcaj wiernych Moich, aby jak najczęściej modlili się w intencji Dusz Czyśćcowych, gdyż są to dusze potrzebujące pomocy, bo same dla siebie nic uczynić nie mogą. Każda modlitwa w intencji tych dusz zostanie wynagrodzona.
Błogosławię wszystkich, których zdjęcia przyniosłeś dzisiaj i wszystkich, za których tak gorliwie się modlisz.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 24 grudnia 2022 roku

Dziś ujrzałem piękną jasność, z której pojawiło się dzieciątko Jezus i spoczęło na moich dłoniach.
Następnie usłyszałem słowa wypowiedziane przepięknym delikatnym głosem:
Drogi Mój synu, dzisiaj mija rok, kiedy to przyjąłeś Moje rany na swoim ciele jako znak twojej wielkim miłości do Mnie. Widzę jak cierpisz w chwilach, kiedy rany są otwarte. Proszę ofiaruj ten ból w intencji nawrócenia biskupów i kapłanów, którzy tak łatwo wydają Moje Ciało w dłonie, w których nie powinienem się znajdować.
Tobie Mój synu dziękuje, że dbasz o Moje Ciało i nie pozwalasz, aby Ono było poniewierane i krzywdzone.
Proszę nigdy w tym nie ustawaj mimo tak wielkich trudów i pomówień.
Wiedz, że nie pozostawię ciebie samego i zawsze będę wspierał twoje działania z całym niebem. 
Nie ustawaj też w budowie i realizacji Domu miłości, niech wszelki niepokój w tej sprawie opuści ciebie, gdyż to Ja poślę Tobie osobę, która stanie się fundatorem tego pięknego dzieła.
Wszystkich przyjeżdżających na modlitwę prowadzoną przez Ciebie błogosławię i uzdrawiam z dolegliwości z jakimi się zmagają.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 9 grudnia 2022 roku

Drogi Mój synu.
Moje Rany, które nosisz na swoim ciele są oznaką całkowitego zjednoczenia Mnie z Tobą.
Proszę, abyś każdy ból, którego doświadczasz ofiarował w intencji nawrócenia dusz, które się pogubiły. Żyję w tobie i też posługuje się tobą w chwili, kiedy nakładasz ręce na ludzi chorych i cierpiących.
Pamiętaj Mój synu, że nie ma takiego cierpienia, którego nie mógłbym uleczyć.
Proszę, abyś w to wierzył i pomagał innym, aby w to uwierzyli. Wiele dusz w czasie cierpienia przestaje wierzyć w Moją moc uzdrawiającą, tracą nadzieję i wpadają w rozpacz. A przecież Ja jestem Ojcem Miłości i pragnę dla wszystkich dobra. Dlatego też wybrałem ciebie w tych czasach, w których potrzebne jest świadectwo na dowód tego, że Ja żyje pośród ludzi.
Tobie Mój synu nie odmówię niczego, o co będziesz Mnie prosił, gdyż wypełniasz Moją wolę posługując pośród chorych i potrzebujących Mojego uzdrowienia.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkich, których przyniosłeś Mi na zdjęciach i dotykam ich łaską uzdrowienia.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 25 listopada 2022 roku

Dziś w godzinie Miłosierdzia ujrzałem Pana Jezusa w obecności Aniołów, którzy w postawie klęczącej wpatrywali się w Twarz Pana Jezusa. Następnie Pan Jezus podniósł prawą rękę, którą skierował w kierunku świata i po chwili ciszy wypowiedział słowa:
Drogi Mój Synu, tak wielu ludzi jest ciężko chorych w domach i szpitalach nie otrzymując pomocy medycznej w odzyskaniu zdrowia.
Wielu z nich cierpi z powodu nieuleczalnych chorób. Cierpią ich rodziny widząc, że nie mogą ulżyć w cierpieniu najbliższym.
Proszę, aby każde spotkanie modlitewne prowadzone przez ciebie było duchowym szpitalem dla tych ludzi. Niech wierni Moi pomogą chorym i cierpiącym, osobom na wózkach inwalidzkich, łóżkach szpitalnych, niewidomym, głuchoniemym, sparaliżowanym, cierpiącym na różne choroby w dotarciu na spotkania Eucharystyczne, w czasie których pragnę posługiwać się tobą i przez moc Moich ran, które nosisz na swoim ciele leczyć i uzdrawiać z dolegliwości, z którymi medycyna poradzić sobie nie może.
Jestem Ojcem pełnym miłości, dlatego pragnę okazywać dobroć wszystkim pokrzywdzonym przez los.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkie spotkania Eucharystyczne i wszystkich, na których będziesz nakładał ręce, które są przedłużeniem Moich rąk.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 18 listopada 2022 roku (Pan Jezus przekazał Ojcu Łukaszowi dwie ważne daty)

Dziś ujrzałem wielką jasność, z której objawił się Pan Jezus w obecności Maryi. Dłonie Matki Bożej były skierowane w stronę Pana Jezusa. Gest tych dłoni wskazywał na to, że Pan Jezus ma do przekazania bardzo ważne przesłanie.  Następnie Pan Jezus powiedział:
Drogi Mój synu.
Dziękuje, że tak bardzo troszczysz się o Mój lud, który potrzebuje duchowej opieki i wsparcia świętych kapłanów.
Dziś pragnę przekazać tobie ważne daty dla Narodu Polskiego i świata całego.
Pierwsza data to dzień, w którym wybuchnie wojna w Narodzie Polskim ……..
Następnie to data rozpoczęcia 3 dni mroku i ciemności ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wszystkie te daty proszę, abyś zatrzymał w tajemnicy do czasu kiedy to Ja poproszę ciebie, abyś je ujawnił.
Proszę, abyś prowadził tak Mój lud by był duchowo przygotowany na przyjście czasów ucisku i wojny.
Każdy, kto będzie blisko Mojej Matki i Mnie nie zginie, a żyć wieczne będzie.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię jutrzejsze spotkanie, w czasie którego będę leczył uzdrawiał wszystkich chorych i cierpiących.
Jezus.
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=OO7gBOPrV98

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 28 października 2022 roku

Drogi Mój synu.
W najbliższych dniach nawiedzać ciebie będą dusze czyśćcowe, aby prosić o wsparcie i pomoc.
Obecnie wybrałem twoją osobę do realnego kontaktu z duszami czyścowymi, które potrzebują modlitwy od ludzi pielgrzymujących jeszcze na ziemi.
Proszę, abyś się nie lękał dusz, które będą nawiedzać ciebie, a odważnie przyjmuj każdą z nich.
Drogi Mój synu.
Proszę, abyś razem z Moimi wiernymi wypraszał dla dusz w czyśćcu cierpiących przebywanie ze Mną w wieczności.
Każda z tych dusz potrzebuje modlitwy, aby móc się oczyścić z grzechów i słabości popełnionych za życia.
Proszę módlcie się za Księży Biskupów i Kardynałów, których dusze przebywają w czyśćcu i bardzo cierpią.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkich, którzy szczerze składają dziesięcinę i jałmużnę.
Jezus
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=l6sJrHv1DM8

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 21 października 2022 roku

JHS – Drogi Mój synu. Dziś pragnę zapytać ciebie. Czy w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmiesz całkowite zjednoczenie się ze Mną? Nie tylko przez dar otwartych ran (stygmatów), ale też przez wewnętrzne odczuwanie biczowania ciała tak jak to Ja to odczuwam.
 
Ja- Drogi mój Jezu pragnę być całkowicie posłuszny Tobie i przyjmować wszystko co jest zgodne z Twoja wolą.
 
JHS – Synu Mój w chwili kiedy będzie krzyżowane wewnętrznie twoje ciało będziesz całkowicie zjednoczony ze Mną.
Dziś wierni Moi potrzebują świadectwa Mojej obecności, dlatego tez wybrałem ciebie, aby się tobą posługiwać i przez ciebie czynić cuda.
Synu Mój czas ciężkiej wojny jest bliski. Należy, aby wszyscy do tej chwili stosownie się przygotowali.
Po raz kolejny pragnę przekazać, że rządzący Polską nie kierują się prawem miłości człowieka, a tylko własnymi interesami.
Nikt z rządzącym Polskim Państwem nie chce mnie słuchać, a to doprowadzi do dużego rozlewu krwi.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkich, którzy szczerze składają jałmużnę i dziesięcinę.
Jezus.
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=1cQ577G-Brc

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 14 października 2022 roku

Umiłowany Mój synu.
Niech nie lęka się i nie trwoży serce twoje, bo Ja żyję w tobie. Każda włócznia, która jest kierowana w twoją stronę niech się odbija od tarczy Świętego Michała Archanioła. Mój wróg rozpoczął wielki bój o ciebie i o dusze, które gromadzisz przy sercu Moim i przy źródle miłosierdzia Mojego.
Mój nieprzyjaciel przez ludzi tego świata będzie chciał ciebie zastraszyć i osłabić.
Będzie czynił wszystko, abyś zaprzestał prowadzenia modlitw, które są ostatnią nadzieją dla ludzi chorych i cierpiących. Dlatego też proszę, abyś się nie poddawał i nie lękał, gdyż Ja żyje w tobie.
Natomiast gdy będą ciebie Mój synu przed sąd wydawać, to nie martw się o to, jak ani co będziesz mówić. W owej bowiem godzinie będzie ci poddane co masz mówić, gdyż nie ty będziesz mówił, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez ciebie.
Czyń dalej to co czynisz i nie lękaj się wroga Mojego.
Popatrz co czynili z Siostrą Faustyną, Ojcem Kolbe i innymi wielkimi świętymi. Dziś i z tobą w taki sam sposób postępują, ale przyjdzie czas, że i ciebie na pomoc wzywać będą. Ale nie jako człowieka po ziemi chodzącego lecz jako świętego w niebie wywyższonego.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkich uczestniczących w spotkaniach modlitewnych i otwieram przed wami całe niebo.
Twój Tato – Jezus
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=vFvd70DQumw
 

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 7 października 2022 roku

Drogi Mój synu.
Dziś szczególnie doświadczasz bólu i cierpienia na swoich dłoniach i stopach. Są to Moje rany, które przyjąłeś z miłości do Mnie.
Każdy pierwszy piątek miesiąca jest dniem, w którym przeżywasz Golgotę jednocząc się całkowicie ze Mną.
Synu Mój.
Świat dziś potrzebuje znaków na to, że jestem żywy i prawdziwy.
Moje rany pozostawione na twoich dłoniach i stopach są dowodem na to, że żyję w tobie, a przez to jestem obecny wśród Moich wiernych.
Proszę Ciebie, abyś jak najczęściej nakładał swoje dłonie na chorych potrzebujących cudownego uzdrowienia.
Tobie Mój synu nie odmówię niczego.
Jestem Ojcem Miłosierdzia i pragnę udzielać szczególnych łask wszystkim cierpiącym.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkich, którzy szczerze składają jałmużnę i dziesięcinę.
Jezus
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=IRYa97iJql4

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 30 września 2022 roku

Drogi Mój synu.
Widzę wewnętrzny twój żal z powodu cierpienia, jakie ciebie doświadczyło. Proszę, abyś jako umiłowany Mój syn przyjmował każdą chorobę i ofiarował ją w intencji nawrócenia kapłanów i grzeszników. Twoje cierpienie potrzebne jest dla zbawienia wielu dusz. Odrzucaj wszelkie zwodnicze myśli i w pokorze i cichości przyjmuj wszystko. To Ja wybrałem ciebie do całkowitego zjednoczenia ze Mną.
Twoja droga jest odbiciem Mojej drogi, która prowadzi Ciebie do świętości.
Drogi Mój synu.
Świat potrzebuje ofiary i modlitwy. Proszę, abyś poprosił wiernych Moich, aby podejmowali post i pokutę w intencji nawrócenia Rządzących Narodem Polskim.
Naród Polski kierowany jest przez władze, która jest pod wpływem Mojego nieprzyjaciela.
Proszę bądźcie ostrożni i czujni, gdyż pod pancerzem dobra Rządzący Narodem Polski czynią wiele zła.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię każdego, kto szczerze składa jałmużnę i dziesięcinę.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 23 września 2022 roku

Dziś ujrzałem Pana Jezusa w obecności Świętego Ojca Pio.
Po chwili ciszy Pan Jezus z wielką delikatnością wypowiedział następujące słowa:
Drogi Mój synu.
Twoja droga na ziemi jest podobna do Mojego syna Pio. W taki sam sposób jesteś prześladowany i potępiany przez hierarchów Kościoła. Ale nie zamartwiaj się i nie lękaj, bo Ja jestem blisko Ciebie. Każdy z hierarchów, który odrzuca ciebie, odrzuca Mnie, bo w tobie mieszkam Ja. Bądź odważny i dzielny w prowadzeniu wspólnoty Siewcy Miłosierdzia. Wspólnota ta jest mi bardzo miła i przynosi piękne owoce w posłudze pośród chorych i cierpiących. Razem z całą wspólnotą trwajcie blisko Mnie.
Obiecuję, że w chwilach katastrofy, która wybuchnie na świecie, a następnie w Polsce nikomu z was krzywda się nie stanie.
Drogi Mój Synu.
Proszę, aby wierni Moi jak najczęściej nawiedzali Mnie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Nadchodzą bardzo ciężkie czasy dla Świata i Narodu Polskiego. Czasy głodu i wojny.
Potrzeba, aby wierni Moi uklękli przede Mną i wyznali swoje grzechy, gdyż wielu zginie i straci swoje życie.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkich, którzy szczerze i od serca składają dziesięcinę i jałmużnę.
Jezus.
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=l0iIC8d-VOg

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 16 września 2022 roku

Drogi Mój synu.
W obliczu tak wielkiego chaosu w Polsce i na świecie zachowuj dystans do spraw tego świata. Niech twoje serce nie będzie obciążone problemami i troskami, ale całkowicie zjednoczone ze Mną.
Proszę, abyś na ziemi był Moim odbiciem. Bądź przepełniony wewnętrznym pokojem i nie pozwól, aby ten świat ten pokój ci zabrał.
Do twoich zadań dnia codziennego należy spokojne odprawianie Eucharystii, Adorowanie Mnie w Najświętszym Sakramencie i modlitwa nad chorymi i cierpiącymi oraz w intencji całego Kościoła.
Moi kapłani przeżywają kryzys, przez co Najświętsza Ofiara jest sprawowana w pośpiechu i bez skupienia.
Wielu kapłanów nie wierzy w Moją realną obecność w Najświętszej Eucharystii, co rani Mnie bardzo.
Cierpię, kiedy kapłani podchodzą do Mojego Ciała bez czci i szacunku.
Tak często spotykają się na różnych posiedzeniach i dyskusjach rozważając co uczynić, aby zatrzymać Moich wiernych w Kościele. A potrzeba tylko jednego – zacząć sprawować świętą Liturgię z szacunkiem, miłością i bez pośpiechu.
Drogi Mój synu, proszę, abyś szczerze modlił się za Fatimę, gdyż w tym miejscu Moje Ciało jest profanowane (udzielane na rękę). Proszę, abyś to miejsce nawiedził i z wielkim szacunkiem oraz czcią odprawił tam świętą Eucharystie.
Błogosławię jutrzejsze spotkanie modlitewne, podczas którego będę czynił cuda uzdrawiając chorych. Każdy, na kogo położysz swoje dłonie dostąpi potrzebnych łask.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 9 września 2022 roku

Drogi Mój synu.
Moje serce się raduje, widząc ciebie jak modlisz się nad chorymi i cierpiącymi. Dzięki twojej posłudze mogę uzdrawiać chorych i cierpiących, dla których na ziemi nie ma już ratunku.
Proszę, abyś był samą miłością dla wiernych Moich. Kochaj wszystkich i nikogo nie odrzucaj. Miłość, łagodność i cierpliwość od dziś będą wielkimi twoimi cnotami.
Bo w tobie żyję Ja i pragnę, abyś postępował tak, jak Ja postępowałem.
Niech wierni Moi licznie proszę ciebie o Świętą Eucharystie oraz błogosławieństwo z nałożeniem rąk, gdyż jesteś Moim synem umiłowanym i nie odmówię tobie niczego.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i wszystkich, którzy szczerze składają jałmużnę i dziesięcinę.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 2 września 2022 roku

Drogi Mój Synu.
Dziękuje ci bardzo, że mimo fizycznego bólu, jakiego doświadczasz od chwili przyjęcia Moich ran przyszedłeś do Mnie. Moje serce jest przepełnione miłością do Ciebie widząc jak modlisz się nad Moimi wiernymi potrzebującymi cudownego uzdrowienia.
Jestem pełen miłości i wysłuchuję każdą twoją modlitwę.
Za każdym razem, kiedy nakładasz swoje dłonie na wiernych Ja ich uzdrawiam.
Synu Mój, Ja wybrałem ciebie do tak zaszczytnej posługi, dzięki której wierni są naocznymi świadkami jak chorzy odzyskują zdrowie, niewidomym przywracany jest wzrok, niepełnosprawni poruszający się na wózkach inwalidzkich zaczynają chodzić o własnych siłach.
Dzięki tym świadectwom żywej Mojej obecności, wielu ludzi powraca do Mnie, porzucając grzeszne życie.
Niech nie zrażają Ciebie żadne niepowodzenia w czynieniu tego, co czynisz. Tak mało jest kapłanów wierzących w to, że Ja uzdrawiam.
Dlatego nie poddawaj się i ufaj Mi bezgranicznie.
Umiłowany Ludu Mój.
Proszę Was, abyście stali się Aniołami na ziemi i pomogli Mojemu synowi w powstawaniu Domu Miłości, w którym to Ja będę mieszkał. Dom ten stanie się duchowym szpitalem, w którym będę leczył i uzdrawiał chorych i cierpiących. Dom ten będzie chroniony przez całe niebo i będzie niewidzialny dla nieprzyjaciela.
Będzie w nim panowała tylko niebiańska miłość.
Proszę wszystkich ludzi o dobrym sercu wspierajcie w tym dziele Mojego syna.
Błogosławię Jezus +++
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=Qf5mQMpVZIY

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 19 sierpnia 2022 roku

Kiedy trwałem na modlitwie, ujrzałem Pana Jezusa, który z wielką miłością spojrzał na osoby chore będące na zdjęciach, które tego dnia przyniosłem do kaplicy.
Po chwili Pan Jezus powiedział:
Drogi Mój synu.
W obliczu tak wielu chorób, które się rozwinęły w Polsce i na Świecie, proszę ciebie, abyś jak najczęściej spotykał się na modlitwie z wszystkimi potrzebującymi uzdrowienia.
Dla wielu z nich medycyna nic więcej uczynić nie może. Natomiast ostatnie słowo należy do Mnie. A Ja jestem Ojcem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
Dlatego pragnę, aby wierni Moi wiedzieli o tym, że działam przez Ciebie posługując się twoimi rękoma, które są szczególnie naznaczone i są one przedłużeniem Moich rąk.
Proszę, aby wszyscy chorzy i cierpiący, o kulach i na wózkach inwalidzkich, niewidomi i głusi zbliżyli się do Ciebie, abyś mógł położyć na nich swoje dłonie, z których to Moja Moc (uzdrowienia) spocznie na nich. Każdy, na którym zostanie położona twoja ręka, a z wiarą zbliży się do Ciebie zostanie uzdrowiony w Imię Moje.
Drogi Mój Synu.
Dziś błogosławię wszystkie różańce, które przyniosłeś. Niech spłynie na nie moc Mojego błogosławieństwa uzdrawiającego.
Błogosławię wszystkie osoby, które zostały przyniesione przez Ciebie na zdjęciach.
Błogosławię wszystkie złożone intencje.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=f134NDZfIxM

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 12 sierpnia 2022 roku

Drogi Mój synu.
Jutrzejsze spotkanie z wiernymi będzie przepełnione miłością i wielkimi cudami, których to Ja przez twoje kapłańskie dłonie będę dokonywał. W imię Moje będziesz uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, oczyszczał trędowatych, i wypędzał złe duchy. Każdy kto z wiarą o cud będzie prosił to go otrzyma. Gdyż Ja pragnę uzdrawiać i podnosić na duchu wszystkich strapionych i obciążonych.
Synu Mój zachęcaj Moich wiernych do częstych spotkań ze Mną podczas, których całe niebo jest otwarte po to, aby wyprowadzać z chorób i zniewoleń i dać życie w zdrowiu i wolności.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię wszystkich składających jałmużnę i dziesięcinę.
Jezus.
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=FgkC6XjmRHM
 

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 5 sierpnia 2022 roku

Drogi Mój synu.
Mój prawdziwy Kościół schodzi do podziemia i tam będzie podtrzymywana prawdziwa i głęboka wiara.
Wielu Moich wiernych jeszcze trwa w błędzie, popierając kapłanów, którzy wstąpili w szeregi Mojego Kościoła ze względu na chęć zdobycia władzy pasterskiej (biskupiej) i rządzenia wiernymi.
o. Łukasz: Panie Jezu zatem w jaki sposób wierni Kościoła Katolickiego mogą rozpoznać kapłanów z powołania? od tych którzy z powołania nie są?
Jezus: Synu Mój, kapłani nie będący z powołania sami siebie ujawniają.
Przede wszystkim przez to, jak celebrują Mszę Świętą, która jest centrum życia kapłańskiego.
Jeżeli kapłani sprawują Eucharystię w pośpiechu i bez skupienia oznacza to, że nie mają prawdziwej relacji ze Mną, a co za tym idzie są poddawani pokusie złego ducha, który nie potrafi przebywać ze Mną.
Dlatego dziś proszę wiernych Moich, aby dokonali wyboru i zdobyli się na trud poszukiwania kapłanów celebrujących świętą liturgię bez pośpiechu i z wielkim szacunkiem. Proszę trwajcie przy takich kapłanach, gdyż Oni są prawdziwie synami Moimi. Tam gdzie na Kalwarii postawiony został zegar i liturgia trwa 30 minut lub mniej, tam nie ma szczerego kontaktu ze Mną. Spotkanie kapłana ze Mną w Eucharystii powinno być poprzedzone przygotowaniem i wewnętrznym skupieniem. Następnie celebracja liturgii winna przebiegać w całkowitym skupieniu, bez pośpiechu i wolności czasowej. Po czym, po liturgii kapłan powinien zgiąć swoje kolana i trwać na dziękczynieniu.
o. Łukasz: Panie Jezu dziękuje Tobie za odpowiedź na tak ważne pytanie.
Jezus: Synu Mój, ty również trwaj wiernie przy Mnie i proszę nie lękaj się w podjęciu realizacji Domu Miłości. Dom ten będzie miejscem, w którym to Ja i Matka Moja będziemy się objawiać. Wierni przyjeżdżający na modlitwę do tego domu będą otrzymywać zdrowie fizyczne i duchowe, gdyż tobie Mój synu niczego nie odmówię.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz oraz tych, którzy szczerze i od serca składają dziesięcinę i jałmużnę.
Jezus.
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAGJLO3Noxg

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 22 lipca 2022 roku

Drogi Mój synu.
Przed tobą wielka misja ratowania dusz Moich. Dzięki Mojej łasce poznałeś stan dusz cierpiących w otchłani oraz stan dusz cierpiących w czyśćcu. Nie lekceważ tego doświadczenia i jako świadek dusz cierpiących, proś ludzkość Moją o nawrócenie i podejmowanie pokuty. Niech nie zniechęca się dusza twoja przeciwnościami pochodzącymi od Mojego nieprzyjaciela, bo im większy atak tym większa łaska Moja ma się wylać. Niech każda próba ataku motywuje Ciebie do jeszcze większego działania.
Pamiętaj, że nieprzyjaciel działa podstępnie i posługuje się również tymi, którzy prowadzą Mój Kościół.
Jest wielu hierarchów i przełożonych, którzy zostali wpuszczeni w struktury Mojego Kościoła z intencją niszczenia Go od wewnątrz. Wielu z nich ma na celu doprowadzić Mój Kościół na zatracenie poprzez przeinaczanie Mojej nauki i odstępowanie od tradycji.
Drogi Mój synu.
Nikt z hierarchów kościelnych będąc pod natchnieniem Ducha Bożego nie pozwoliłby na to, aby Moje Ciało było udzielane na dłoń, przez co wielokrotnie upadam na ziemię i jestem deptany przez ludzi Kościoła. Nikt z nich nie pozwoliłby na to, aby świątynie były pozamykane w czasie wielkiego zamętu i chaosu.
Zatem ci wszyscy, którzy takie decyzje podejmują są pod wpływem Mojego wroga.
Dziś Mój Kościół potrzebuje odrodzenia i odbudowy, bo został zniekształcony przez pasterzy, którzy Nim zarządzają.
Do odbudowy Kościoła pragnę zaprosić ciebie Mój synu.
Tak Kościół oparłem na dwóch filarach, tak pragnę Go odbudować na tobie i przez Ciebie.
Będzie to droga trudna i wymagająca, ale pod opieką całej Trójcy Świętej.
Proszę odbuduj Mój Kościół.
Kościół Chrystusowy.
Błogosławię wszystkich pielgrzymujących razem z tobą do Mojej Matki.
Błogosławię wszystkich, którzy szczerze składają dziesięcinę i jałmużnę.
Jezus.
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=U7Qb258a1NU

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 15 lipca 2022 roku

Dziś (15.07.2022 piątek) podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Jezus przemówił do mnie tymi słowami:
„Drogi Mój synu.
Moje serce bardzo się smuci, widząc jak wielkie zmiany są planowane w Moim Kościele. Zmiany te wprowadzą duże rozluźnienie i swobodę, przez co nastąpi jeszcze większy brak szacunku do Mojego Ciała i Krwi.
Pasterze Kościoła niosą się z zamiarem zmiany słów konsekracji.
Jeżeli to nastąpi, nie będzie momentu przeistoczenia, czyli zabraknie realnej Mojej obecności w Ciele i Krwi podczas Mszy Świętej.
Wielu kapłanów będzie sprawowało Msze Święte nie ważnie, bo pójdą za duchem zmian i modernizmu.
Umiłowany Mój synu.
Proszę ciebie trwaj wiernie przy tradycji Kościoła i obecnych słowach konsekracji.
Nigdy niczego w tych słowach nie zmieniaj. Choćby cały świat stanął przeciwko tobie, Ja będę z tobą.
Wierni tłumnie będę poszukiwać kapłanów, aby uczestniczyć w ważnej Mszy Świętej, w której to będzie realna obecność Mojego Ciała i Mojej Krwi, dlatego nie odmawiaj Moim duszom posługi i bądź dla nich dobrym pasterzem.
Nie lękaj się przekazać światu tego orędzia, gdyż to, co jest skrywane w murach wiecznego miasta (Watykanie) ma prawo ujrzeć światło dzienne.
Ja jestem Ojcem prawdy i miłości.
Ojcem dbającym o swoje owce.
Błogosławię wszystkich wyruszających z tobą do Medjugorie.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i tych którzy szczerze składają jałmużnę i dziesięcinę”
Jezus
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=StPah422cgA

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 8 lipca 2022 roku ma pozostać zakryte

W dniu 8 lipca 2022 Pan Jezus przekazał ojcu Łukaszowi orędzie, które zgodnie z wolą Jezusa ma pozostać zakryte przed światem.
Jezus przekazuje ojcu Łukaszowi orędzia, które mają zostać przekazane innym, czasem jednak słowa Jezusa mają pozostać wyłącznie dla o. Łukasza. Czas, w którym przyszło nam żyć jest czasem trudnym dla wiary, dlatego Jezus posyła kapłanów, wiernych swoich synów, którzy wsłuchując się w Jego głos zachowują i rozważają wszystko w swoim sercu, idąc drogą taką, jaką wskazuje im Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 1 lipca 2022 roku

Drogi Mój synu.
Przez Polskę przejdzie wielka susza, która poniszczy plony zbóż.
W niektórych regionach będą też występować gradobicia.
Polskę czeka duże ubóstwo i głód.
Rzesza ludzi jest pod wpływem Mojego nieprzyjaciela, który niszczy to co dobre. Coraz częstsze zmiany wprowadzane przez rządzących Polską doprowadzają do zniszczenia średniej klasy żyjącej w społeczeństwie.
Rządzący Polską chcą mieć kontrolę nad każdym obywatelem i każdym ogniskiem rodzinnym.
To wszystko ma doprowadzić do tego, aby każdy był kontrolowany i sprawdzany.
Proszę bądźcie ostrożni.
Sytuacja w moim kościele jest dramatyczna.
Z czego ubolewam bardzo.
Mój Kościół jest niszczony przez kapłanów będących pod wpływem Mojego nieprzyjaciela.
Dlatego też Dzieci Moje bądźcie czujni i roztropni i nie dowierzajcie wszystkim Moim synom.
Wielu z nich przyjęło życie wygodne i w luksusie oraz w pałacach pod przykrywką sakramentu kapłaństwa. Za tymi synami proszę nie podążajcie, lecz gorliwie módlcie się o ich nawrócenie.
Trwajcie przy kapłanach, którzy za głoszenie prawdy i radykalne postępowanie, a nawet za gorliwą modlitwę w Duchu Świętym zostali odrzuceni przez kościelnych hierarchów.
I właśnie Ci kapłani są prawdziwie Moimi synami. Idą taką samą drogą co i Ja szedłem. Krzyż, odrzucenie, wyśmianie i odsunięcie jest wpisane w życie prawdziwych i autentycznych Moich kapłanów.
Słuchajcie się tych Moich synów, przy nich nigdy nie zbłądzicie, gdyż zawsze będą prowadzić was do Mnie i Mojej Matki.
Proszę często spotykajcie się ze Mną w adoracji Najświętszego Sakramentu, gdyż tęsknie za wami wszystkimi.
Drogi Mój synu, błogosławię twoje sobotnie spotkanie i wszystkich, za których będziesz się modlił.
W tym dniu przez Ciebie będę uzdrawiał i uwalniał, aby dzieci Moje mogły w zdrowiu i wolności podążać za Mną.
Jezus
 
Orędzie do odsłuchania:
https://www.youtube.com/watch?v=d3lNDUPfKrc

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 24 czerwca 2022 roku

Dziś w mistycznym widzeniu ujrzałem Pana Jezusa, który swój wskazujący palec miał skierowany w stronę swojego serca.
Następnie Pan Jezus powiedział:
Drogi Mój synu, proszę spójrz na Moje serce Ono jest przepełnione miłością. Moje dłonie przytulają ciebie do Mojego serca, abyś mógł usłyszeć jak Ono bije.
Przy Moim sercu możesz czuć się bezpiecznie i nie lękać się niczego. Pozostaw wszystkie troski tego świata i pozwól, abym to Ja mógł pomagać tobie przez ludzi, których będę tobie posyłał. Ty oddawaj się całkowicie modlitwie, dzięki której będę mógł nadal czynić znaki i cuda.
Po raz kolejny pragnę zauważyć, że wierni Moi potrzebują modlitw przepełnionych wiarą i Moją obecnością.
Modlitw pełnych mocy Ducha Świętego.
Synu Mój, proszę Ciebie, abyś się nie lękał i zaczął prowadzić modlitwy w miejscach, które pomieszczą wszystkich potrzebujących i spragnionych Mojego uzdrowienia.
Popatrz jak szpitale są przepełnione ludźmi chorymi. Ilu wiernych Moich nie musiało by tam przebywać, gdyby uczestniczyli w modlitwach przez Ciebie prowadzonych.
Ja pragnę czynić cuda i uzdrawiać, ale większość Moich kapłanów boi się tym pięknym darem posługiwać.
Dlatego proszę, aby chorzy, cierpiący, utrudzeni czy też zmagający się z różnymi problemami uczestniczyli w spotkaniach modlitewnych prowadzonych przez ciebie.
Twoja wiara jest tak wielka, że nie potrafię odmówić tobie niczego.
Błogosławię wszystkie twoje spotkania modlitewne.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i którzy składają szczerze jałmużnę i dziesięcinę.
Jezus.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 17 czerwca 2022 roku

Dziś Pan otworzył przede mną niebo, z którego biła wielka jasność, a z której widoczny był Jezus ze wskazującym palcem w kierunku swojego serca. Następnie Chrystus powiedział:
Drogi Mój synu.
Dziś świat odrzuca Moje serce żyjąc tak, jakby Mnie nie było. Są wierni, którzy nie chcą słuchać orędzi Moich przekazywanych przez Ciebie. I to rani Moje serce. Oni żyją w błędzie, bo myślą, że słowa Moje są tylko pełne łagodności i bez napomnień. Ale Ja jako Ojciec muszę przestrzegać przed tym, co Polskę i świat czeka, jeśli się nie opamięta i nadal w tak wielkim grzechu żyć będzie. Moje serce cierpi, kiedy widzę jak wielu pobożnych mężczyzn i kobiet żyje na pokaz w bliskości Mojej, a od wewnątrz rozbija i niszczy rodziny swoje. Nie są to dusze pochodzące ode Mnie lecz od nieprzyjaciela Mojego, który posługując się nimi czyni wszystko, aby zniszczyć rodziny. I tak się dzieje, że brat wydaje brata na śmierć i ojciec swoje dziecko, powstają dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawiają. Dlatego synu mój, strzeż się, żeby ktoś ciebie nie zwiódł. Gdyż wielu przychodzi pod Moim imieniem i mówi: Ja jestem. I wielu w błąd będzie chciało ciebie wprowadzić. Powstają bowiem fałszywi prorocy, którzy żyją wybiórczo nauką Moją.
Lecz i oni ode Mnie nie pochodzą. Ciebie Mój synu proszę, trwaj wiernie przy Mnie i nauczaj tak wiernych Moich jak ciebie o to proszę. Niech się nikt nie lęka, gdyż droga jaką ciebie prowadzę i wszystkich, którzy trwają przy tobie jest drogą prowadzącą prosto do nieba.
Bądź apostołem miłości i często z wiernymi Moimi adoruj Serce Moje.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i wszystkich, którzy szczerze składają dziesięcinę i jałmużnę.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 10 czerwca 2022 roku

Drogi Mój synu.
Moje serce się raduje, kiedy widzę Ciebie jak z wielką miłością dbasz o wszystkich, których Tobie powierzam. Wiedz, że dam Ci wszystko, o co Mnie poprosisz, gdyż wybrałem Ciebie, abyś był w tym świecie pomostem między ziemią a niebem.
Dziś świat potrzebuje Ciebie.
Potrzebuje twoich rąk, przez które Ja działam. Twoje dłonie są szczególnie naznaczone, dlatego proszę, abyś jak najczęściej błogosławił Moich wiernych i nakładał na nich swoje ręce.
Słowa, które Ci przekazuję nie są tylko dla Ciebie, ale i dla wiernych, aby wiedzieli, że Ja sam posłałem Ciebie jako odpowiedz dla wielu, że Jestem Żywy i Prawdziwy, cały czas ten sam wczoraj i dziś.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i którzy składają dziesięcinę.
Jezus +++

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 3 czerwca 2022 roku (Jezus ujawnia przyszłość Polski)

Dziś, 3 czerwca 2022 roku, ujrzałem Jezusa w obecności Maryi, który wypowiedział ważne słowa dla Narodu Polskiego.
Drogi Mój synu.
Naród Polski czeka bardzo trudny czas. Nastąpią chwile głodu i wielkiego ubóstwa. Rządzący Państwem Polskim robią wszystko, aby z czasem zagłodzić polskie społeczeństwo. Fala migrantów zalała już Polskę i Polscy obywatele będą tracić pracę, pozostając bez środków do życia. Podstawowe pokarmy staną się bardzo drogie, aż do tego stopnia, że polskiego obywatela nie będzie na nie stać. Wielu dojdzie do całkowitego bankructwa tracąc wszystko. Ludzie zaczną umierać na ulicach z głodu. Będzie wiele agresji, złości i przemocy. Ludzkość będzie nawzajem się niszczyć i zabijać. Mój nieprzyjaciel będzie jeszcze z większą siłą niszczył rodzinne ogniska, doprowadzając je do kłótni i niezgody. W domach zabraknie prądu i gazu. Nadejdą dni ciemności, w których to trzeba przebywać w domu i z nich nie wychodzić na zewnątrz. W świecie wybuchnie nowa zaraza, która będzie miała na celu wszystkich zaczipować, aby mieć nad każdym kontrole.
Kochani Moi, czas, w którym obecnie trwa Polska i cały świat, to chwile wielkiego zamętu i chaosu. Musicie być świadomi tego, że tylko wierne trwanie przy Mnie i Mojej Matce ochroni was przed całym zamętem, który bardzo szybko się rozprzestrzenia.
Trwajcie przy Moim kapłanie, którego Ja wybrałem dla was, aby prowadził was prostą drogą do nieba.
Kochani Moi, módlcie się nieustannie i wspierajcie Mojego kapłana. Zauważcie jego wielkie cierpienia i wyrzeczenia, które zawsze ofiarowuje za wszystkich proszących o modlitwę.
Niestety ludzie tego świata chcą go zniszczyć i upokorzyć, lecz na marne są ich próby i działania, bo to jest Mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie i jego słuchajcie.
Błogosławię wszystkich, za których modli się Mój syn.
Błogosławię wszystkich, którzy składają jałmużnę (dziesięcinę), gdyż ona łagodzi Mój gniew.
Synu Mój rozmawiaj ze Mną o każdym potrzebującym uzdrowienia, bo pragnę wysłuchiwać każdą twoją prośbę.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 27 maja 2022 roku

Dziś, 27.05.2022, ujrzałem Jezusa, którego całe ciało było we krwi. Na głowie Chrystus miał cierniową koronę, spod której wyciekała krew. Jezus spoglądając na mnie powiedział: drogi Mój synu, widzę jak zamartwiasz się sytuacją związaną z Domem Miłości. Proszę ufaj Mi w tej sprawie bezgranicznie. To Ja przyślę do ciebie osoby, które pomogą tobie w realizacji tego dzieła, do którego ciebie powołałem. Zauważam również twój ból z powodu odrzucenia przez ludzi Kościoła, którzy podejmują niezgodne decyzje z Moją wolą. Jest to ból i dla Mnie. Ale i wielu Mnie samego nie słucha, zadając Mi wielki ból. Zobacz Mój synu jak wygląda Moje ciało. Ono jest cały czas biczowane. Za każdym razem, kiedy biskupi i kapłani udzielają Moje ciało wiernym na rękę jestem chłostany i biczowany tak samo, jak to było czynione na drodze krzyżowej. Wielu z biskupów i kapłanów przystępuje do odprawiania Mszy Świętej nie wierząc w Moją obecność. Czynią wszystko w pośpiechu i bez wiary. Dlatego też Mój synu jak Mnie odrzucają, to i ciebie odrzucać będą. Niech Moje rany, które nosisz na swoim ciele będę oznaką tego, że jesteś całkowicie zjednoczony ze Mną. Proszę ciebie nie ustawaj w proszeniu biskupów i kapłanów, aby nie udzielali Mojego Ciała na rękę. Proś wiernych, aby zaprzestali przyjmować Mnie w taki sposób. Zapraszaj do częstej modlitwy w intencji nawrócenia tych, którzy nie chcą zaprzestać ranić Mojego ciała. Nawołuj z mocą, gdyż to Ja jestem w tym wszystkim twoją pomocą. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i wszystkich składających dziesięcinę.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 20 maja 2022 roku

Dziś, 20.05.2022, ujrzałem Jezusa w obecności Aniołów i świętego Ojca Pio. Następnie Pan Jezus powiedział: drogi Mój synu, to całe cierpienie, którego doświadczasz, przygotowało ciebie do dnia dzisiejszego. Dziś pragnę, abyś zobaczył miejsce, do którego trafiają dusze nie chcące przebywać ze Mną w wieczności. I w tej chwili Jezus ukazał mi piekło, w którym dusze pełne bólu i cierpienia krzyczały w przerażający sposób. Wszystkie te dusze miały swoje ręce wzniesione do góry, ale nikt nie mógł tych dłoni dotknąć. Po chwili Jezus powiedział: wśród tych dusz jest bardzo dużo biskupów i dusz mi poświęconych. Wielu biskupów i kapłanów traktowało kapłaństwo zawodowo oraz urzędowo i przez źle podejmowane decyzje niszczyli Mój Kościół. Po tych słowach przestrzeń piekła została zamknięta przez Chrystusa, który dalej kontynuował. Synu Mój, dziś dałem ci poznać przestrzeń piekła, abyś zrozumiał jak Mój nieprzyjaciel jest inteligentny. W przestrzeni piekła są biskupi i kapłani, którzy między innymi już wcześniej dali przyzwolenie, aby Moje Ciało było udzielane na dłoń. Dziś jest to nadal praktykowane, dlatego proszę ciebie, abyś w Moje Imię prosił biskupów i kapłanów, aby zaprzestali tego czynić. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby Moi Synowie profanowali Moje Ciało. Jest to dla Mnie wielkim bólem, gdy tak czynią. A Mój nieprzyjaciel robi wszystko, aby Mój Kościół zniszczyć. Inteligentnie, pod przykrywką pandemii wyprowadził ludzi z Kościoła, zabronił korzystać ze świętej wody, zakazał ludziom korzystać z sakramentów. I niszczy Moich wybranych synów, którzy nie poddali się złym zasadom. Mój Kościół ma być miejscem schronienia, dlatego ci wszyscy, którzy w Kościele przestrzegali Prawo Państwowe, służyli samemu diabłu. Gdyż Ja przed nikim drzwi Mojego Kościoła nie zamykam. Synu Mój, proszę ciebie, abyś zawsze trwał blisko przy Mnie i nie dał się złamać pod naciskiem wielu poniewierań i cierpień. Choćby świat i ludzie Mojego Kościoła ciebie odrzucili, Ja nigdy nie odrzucę ciebie. W Polsce będzie tylko kilku kapłanów, którzy wiernie będą przestrzegać Moje polecenia. Wśród tych kapłanów będziesz i ty. I to na Was będę pragnął odbudować zniszczony prawdziwy Kościół, który będzie iskrą dla świata. Wierni, którzy będą przy was nie zginą. Ale sami będą musieli wybrać, aby nie dać się zwieść przez Mojego nieprzyjaciela, który wkradł się do Mojego Kościoła i go niszczy przez sprawujących władzę, gdyż sami są pod jego władzą.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 6 maja 2022 roku

Dziś ujrzałem Jezusa pełnego bólu i cierpienia. W chwili widzenia Jezus otworzył drzwi, za którymi było bardzo dużo dusz. Były to dusze czyśćcowe proszące o pomoc modlitewną. Wśród wielu tych dusz Jezus ukazał biskupów i przełożonych zakonnych. Następnie Jezus powiedział: drogi Mój synu, biskupi i przełożeni powinni jako pierwsi dawać dobry przykład w Moim Kościele. Ten przykład prawidłowego postępowania powinien być widoczny na zewnątrz przez sposób ich życia. Wystarczy porównać życie Moje kiedy nauczałem chodząc po ziemi z życiem Pasterzy Mojego Kościoła. Moje życie było ubogie i proste. Nigdy nie żądałem wystawnych pałaców i pięknych karoc. Zawsze nauczałem, aby życie w Moim Kościele było skromne, a Moi biskupi byli blisko swoich owiec. A stało się inaczej, co bardzo rani Moje serce. Nie jest Mój synu tajemnicą, że biskupi i przełożeni zakonni zbłądzili i zaczęli żyć wystawnie i z dala od Moich wiernych. Ich życie nie jest podobne do Mojego życia i wielu z nich powinno przeanalizować swoje życie i szczerze się nawrócić oraz porzucić życie w złocie i pałacach i zacząć nauczać o Mnie, bez kalkulacji i przeliczania na środki materialne. Dlatego dziś Mój synu dałem ci możliwość zobaczenia w czyśćcu dusze biskupów i przełożonych po to, abyś nawoływał do nawrócenia biskupów i przełożonych żyjących wystawnie i bogato. Mój Kościół przeżywa kryzys, bo wiele decyzji jest podejmowanych niezgodnie z Moją wolą. Wielu świętych kapłanów jest niszczonych i poniewieranych. A ważne urzędy zajmują ci, którzy niszczą od wewnątrz to, co piękne i szlachetne. Dziś potrzebuje kapłanów, którzy odbudują to, co zostało zniszczone i odważnie będą się sprzeciwiać wszystkim, którzy w Kościele sieją zło oraz zgorszenie i od wewnątrz niszczą Mój Kościół. Synu Mój, cierpię bardzo widząc to wszystko, co się dzieje, dlatego proszę ciebie nie poddawaj się i bądź wierny Mi do końca i ratuj Mój Kościół. Błogosławię wszystkich, którzy z serca składają dziesięcinę i wszystkich, za których się modlisz.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dziś ujrzałem Jezusa, którego serce było okrążone cierniami. Obok Jezusa stała Matka Boża, z której to oczu płynęły łzy. Następnie usłyszałem słowa: drogi Mój synu, widzę jak cierpisz, gdy Moi wybrani synowie poniewierają Moim ciałem, które przekazują wiernym na rękę. Jest to dla Mnie wielka boleść, dlatego proszę módl się o nawrócenie kapłanów, a wiernych proszę, aby nie przyjmowali Mojego Ciała na rękę, gdyż Ciało Moje mogą dotykać tylko dłonie konsekrowane. Każdy kto przyjmuje Moje Ciało na rękę popełnia grzech ciężki. Synu Mój, proszę, abyś dbał i ochraniał wiernych Moich w tym całym czasie zamętu wewnątrz Kościoła. Jesteś Moim umiłowanym kapłanem, którego Ja wybrałem, abyś był znakiem prawdy i sprzeciwu w świecie. Obiecuje tobie, że wszyscy, którzy będą blisko ciebie i razem z tobą będą szli drogą jaką Wam wyznaczam nie zbłądzą, gdyż to Ja was prowadzić będę. Dziś nadszedł już czas wyboru i jasnego określenia się. Czy wierni Moi pójdą za kapłanami, dla których kapłaństwo stało się urzędem i pracą zawodową. Droga, jaką idą ci kapłani wiedzie na potępienie. Dlatego proszę nie podążajcie za tymi kapłanami, a módlcie się za nich. Czy też wierni Moi wybiorą synów Moich, którzy trwają przy Mnie z powołania i z miłości, a przez to są odrzucani i poniewierani. To są Moi prawdziwi kapłani. Droga, jaką oni idą wiedzie do zbawienia, bo jest pełna wiary i miłości względem Mnie i Mojej Matki. Ci kapłani z szacunkiem obchodzą się z Moim Ciałem, bez pośpiechu sprawują Eucharystię i sprawują sakramenty. I za tymi kapłanami należy kroczyć. Synu, błogosławię wszystkich, którzy składają dziesięcinę, gdyż ona łagodzi Mój gniew oraz wszystkich, za których się modlisz. Rozmawiaj ze Mną o każdym potrzebującym uzdrowienia, bo pragnę wysłuchiwać każdą twoją prośbę.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 22 kwietnia 2022 roku

Dziś, 22 kwietnia 2022 roku, ujrzałem Jezusa pełnego pokoju i dobroci. Następnie usłyszałem słowa: drogi Mój synu, trwając przed Świętem Miłosierdzia, pragnę ciebie zaprosić, abyś był Apostołem Miłości w świecie rozdartym, pełnym nienawiści i złości. Dziś pragnę wlać w ciebie samą miłość. Widzę ilu kapłanów i ludzi tego świata rani twoje kapłańskie serce i z powodu Mojego Imienia odrzucają i pogardzają tobą. Ale proszę przyjmuj wszystko z miłością i w pokorze przebaczaj wszystkim wszystko. Stań się dywanem, po którym inni idąc będą mogli dzięki tobie doświadczyć, że Jestem samą miłością. To Ja powołałem ciebie do kapłaństwa i świętości, zatem wszystko co spotkało Mnie musi spotkać i ciebie. Pogarda, krzyż i odrzucenie są oznaką całkowitego zjednoczenia ze Mną. Synu mój, obecnie świat jest naznaczony chorobami i cierpieniami, dlatego każdą prośbę, jaką mi powierzasz i jest ona zgodna z Moją wolą wysłuchuje. Dziś proszę ciebie, abyś odważnie rozpoczął prowadzenie spotkań modlitewnych, w czasie których będę pochylał się nad chorymi, obdarowując ich szczególnymi łaskami zdrowia. Spotkania te będą szpitalem duchowym, szpitalem ulgi w cierpieniu. W czasie modlitewnych spotkań proszę jak najczęściej nakładaj swoje ręce na chorych, gdyż twoje dłonie są przedłużeniem Moich rąk, przez które dokonują się nadzwyczajne znaki uzdrowień i uwolnień. Drogi Mój synu, niech w spotkaniach modlitewnych uczestniczy jak najwięcej Moich wiernych, bo Jestem Ojcem, który w tym konkretnym czasie pragnie leczyć i uzdrawiać. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i wszystkich, którzy składają dziesięcinę, która gładzi grzech i uwalnia od śmierci wiecznej.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 15 kwietnia 2022 roku Wielki Piątek

Ujrzałem Jezusa ubiczowanego całego w ranach. Twarz Jezusa była cała pokaleczona, z której płynęła krew. Następnie Jezus w całym umęczeniu powiedział: synu Mój, najbardziej cierpię, kiedy poświęcone Mi dusze źle obchodzą się z Moim Ciałem i Moją krwią. Za każdym razem, kiedy namaszczone dłonie Mną poniewierają jestem biczowany i krzyżowany. Dlatego pragnę schronić się w twoich dłoniach zawsze podczas sprawowanej przez ciebie ofiary, gdyż te dłonie obchodzą się ze Mną z szacunkiem. Dziś pragnę wyznać ci Mój synu, że gdyby dusze Mi poświęcone obchodziły się ze Mną jak ty to czynisz, Moje ciało nie byłoby tak ranione i krzyżowane. Proszę, bądź świadectwem dla tych, u których sprawowanie Mojej ofiary spowszedniało i nie wierzą, że Jestem prawdziwie w niej obecny. Błogosławię wszystkich za których się modlisz.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 8 kwietnia 2022 roku

Dziś, to jest 08.04.2022, trwając na modlitwie w kaplicy Jezusa Miłosiernego usłyszałem słowa: Drogi Mój synu. Wiele łez wylewam widząc, w jakim kierunku zmierza Mój Kościół. Cierpię widząc poważny kryzys w Moim Kościele. Jak daleko obecnemu Kościołowi do pierwotnych Moich założeń. Moi kapłani są głusi na głos Mojego wołania. Obecnie kierujący Kościołem są pogrążeni w ciemności, a przy podejmowanych ważnych decyzjach nie przyzywają Ducha Świętego. Przez to wszystko podąża w stronę przepaści. Dlatego już czas, aby kierujący Moim Kościołem uwolnili się od chęci posiadania władzy i rządzenia. Już czas, aby w Moich świątyniach przywrócono tabernakula w centralne miejsca, a wszystkie trony zostały przesunięte na bok. Mój każdy dom, w którym mieszkam jest zbudowany po to, aby spotykać się ze Mną i Moją Matką. Czas, aby Moi biskupi i kapłani uwolnili się od wszystkich powiązań społeczno-politycznych, które tak bardzo niszczą od wewnątrz Mój Kościół. Już czas, aby dokonała się tak długo oczekiwana Intronizacja. Drogi Mój synu, dziś potrzebuje kapłanów radykalnych, pełnych męstwa i odwagi, aby pomimo nie zrozumienia i odrzucenia trwali cały czas przy Mnie nie godząc się na żadne kompromisy i ustępstwa. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 25 marca 2022 roku

Dziś ujrzałem Jezusa z wyciągniętą dłonią do błogosławieństwa i następnie usłyszałem słowa: drogi Mój synu, pragnę, abyś był sługą miłości, który w tak trudnych czasach będzie obdarzać miłością każdego człowieka. Nie lękaj się, że nie wystarczy tobie miłości względem człowieka, gdyż ona będzie pochodziła ode Mnie. Każdy, kto się spotka z Tobą, będzie wewnętrznie napełniony Moją miłością. Miłością, która będzie uzdrawiać i uwalniać. Drogi Mój synu, podczas rozpoczynających się rekolekcji będę posługiwać się tobą. Przez twoje dłonie będę błogosławił, a wierni będą odzyskiwać pokój w sercu oraz cenny dar uzdrowienia i uwolnienia. Przez całe rekolekcje będzie obecna Moja Matka Maryja oraz Aniołowie i Święci. To będzie wyjątkowy czas łaski dla wszystkich uczestniczących w tej duchowej uczcie. Dziś w tym ważnym dniu pragnę zaprosić ciebie Mój synu i Moich wiernych do pielgrzymowania i odwiedzenia miejsc poświęconych Mojej Matce. Proszę, abyś razem z Moimi wiernymi przybył do Mojej Matki Królowej Pokoju (Medjugorie), Pani Fatimskiej (Fatima) i do Mojej Matki w Lourdes. Widzę jak bardzo kochasz Maryję, która jest częścią twojego powołania kapłańskiego, dlatego proszę, abyś wypełnił Moje zaproszenie i nawiedził miejsca, do których ciebie i Moich wiernych zapraszam, a w których spotkacie się z Moją ukochaną Matką. Błogosławię wszystkim składającym dziesięcinę wielkopostną. Tym wiernym nie odmówię niczego, co jest zgodne z Moją wolą. Błogosławię Janowi i proszę, aby jego serce było całkowicie wolne od tego świata i aby się nie wahał ofiarować miejsca, w którym pragnę mieszkać i przebywać razem z tobą Mój synu. Jest Moją wolą, aby to miejsce było przeznaczone dla Ciebie i ofiarowane do twojej dyspozycji. Wielu Ciebie Janie odrzuci i fałszywie osądzi, oskarży jak to czynią z Moimi wybranymi kapłanami. Ale proszę nie lękaj się opinii tego świata, gdyż nie ona doprowadza do przebywania ze Mną w wieczności, a dar łaski wypełniania Mojej woli. Drogi Mój synu Łukaszu błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 18 marca 2022 roku

Dziś ujrzałem Jezusa ze łzami w oczach, który po chwili rzekł: drogi Mój synu, Mój nieprzyjaciel jest bardzo przebiegły i chce zaatakować ziemie Polską i doprowadzić ją do zniszczenia poprzez wojnę. Nadszedł czas, abyś razem z Moimi wiernymi modlił się za rządzących Polską i Państwami, bo bardzo dużo podejmują decyzji, które niszczą Polskę i są niezgodne z Moją wolą. Proszę, aby wszyscy wierni i Moi synowie (kapłani) jak najczęstszej Adorowali Moje serce obecne w Najświętszym Sakramencie. Obecnie Polska potrzebuje kapłanów głębokiej wiary i modlitwy. Kapłanów, którzy nie będą skupiać się na tym, co polityczne i urzędowe, a na modlitwie i przeżywaniu z wiarą Mszy Świętej. Dlatego wybrałem ciebie Mój synu, abyś był pośrednikiem między ziemią i niebem w tak trudnych czasach. Jesteś kapłanem o duszy pokornej i szlachetnej, dlatego nie odmówię tobie niczego, o co z pokorą i wiarą Mnie poprosisz. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i odprawiasz Msze Świętą.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 11 marca 2022 roku ma pozostać zakryte

W dniu dzisiejszym, tj. 11.03.2022 Jezus przekazał bardzo ciężkie orędzie, które ma pozostać zakryte. W orędziu Pan Jezus zaprosił do składania dziesięciny, iż ona łagodzi gniew Boży. Jezus nie chce wprowadzać nas w lęk, dlatego pewne orędzia prosi, aby pozostały zakryte. Proszę wiernych, aby wypełniali to, o co z miłością będę ich prosił. Nie lekceważmy słów Jezusa, które są dla nas wskazówką i pomocą co mamy czynić w nadchodzącym czasie. Proszę, słuchajmy głosu Jezusa i to za Nim idźmy wynagradzając za wszelkie zło, które dokonuje się na świecie. Niech pokuta i modlitwa staną się częścią naszego życia. Tak wiele osób odchodzi od Jezusa raniąc Jego Serce. Serce, które krwawi patrząc na to jak ludzie mając wolną wolę podążają w stronę zatracenia. Wybierają światowe wygody oddalając się od modlitwy, zapominając o pokucie, poście, jałmużnie. Jako dzieci Boże nie bądźmy obojętni na wezwania Jezusa, które kieruje do nas w orędziach. Proszę, wypełniajmy wiernie to, o co prosi nas Jezus. Budujmy wspólnie Arkę, która stanie się dla nas Arką ocalenia, bo będzie przepełniona pokutą, modlitwą, dobrocią i miłością. Nie patrzmy czy ktoś się z nas śmieje, że trwamy przy Jezusie, że pokutujemy, że pościmy. To wszytko jest niczym w oczach świata, a dla Jezusa jest pociechą Jego krwawiącego Serca i złagodzeniem gniewu Bożego. Przypomnijmy sobie wtedy Noego, o którym inni mówili, że postradał zmysły w pięknej pogodzie budując Arkę i ostrzegajac innych przed powodzią. On nie patrzył na opinie ludzkie, lecz wypełniał to, o co prosił go Pan. Dlatego i ja dziś Was proszę wypełniajmy wiernie to, o co prosi nas Pan i nie bądźmy obojętni na słowa, które nam przekazuje. Niech w każdym domu będzie dostępna egzorcyzmowana woda i sól. Są to sakramentalia, które chronią naszą duszę i ciało przed złem. Również proszę, aby w każdym domu w oknie był wystawiony obraz Matki Bożej. Matki, która tak bardzo troszczy się o swoje dzieci i wstawia się za każdym z nas. Zawierzmy siebie i swoich najbliższych naszej ukochanej Matce, by to Ona chroniła nasze domostwa i cały kraj.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 4 marca 2022 roku (ważne orędzie)

Dziś ujrzałem Jezusa, którego twarz była cała we krwi, a z oczu płynęły łzy. Obok Jezusa stała Maryja pełna bólu i smutku. Następnie usłyszałem słowa: Drogi Mój synu, w dniu w którym cierpisz i doświadczasz w swoim ciele Moich ran, cierpię razem z tobą. Wojny i walki są skutkiem tego, że przywódcy Państw nie chcieli Mnie słuchać. Wiele razy prosiłem mocą Ducha Mądrości, aby podejmowali inne decyzje, ale nikt Mnie słuchać nie chciał. Przeciwnik, który czyni tyle zła jest pod wpływem Mojego nieprzyjaciela, dlatego dziś dochodzi do strasznego rozlewu krwi. Tobie Mój synu powierzam pod opiekę Naród Polski, który jest już w kryzysie, a przed którym jeszcze ciężkie chwile wielkiego cierpienia fizycznego i duchowego. Proszę przekaż, aby w każdym domu była obecna egzorcyzmowana woda i sól, są to sakramentalia, które będą chronić domy przed Moim nieprzyjacielem. Proszę ciebie Mój synu, abyś z Moimi wiernymi spotykał się jak najczęściej na wspólnej Mszy Świętej i modlitwie. Trwajcie wiernie razem dbając jedni o drugich. Obiecuje, że wszyscy, którzy wiernie będę z tobą trwać przy Mnie nie doznają ucisku i ochronię ich w najcięższych dniach. Drogi Mój synu, bądź Mi wierny do końca i wypełniaj wszystko, o co Ciebie proszę; wspomagaj Moje dzieci z Ukrainy, oni wszyscy potrzebują waszej pomocy. Widzę twoje cierpienie z powodu pustelni i Domu Miłości, proszę Moich wiernych, aby wspierali ciebie materialnie w realizacji tego dzieła. Jest Moją wolą, aby miejsce, w którym będziesz nie długo przebywał, było Moim miejscem. Pragnę tam zamieszkać na stałe, by móc posługiwać się tobą uzdrawiając i czyniąc cuda. Ja to miejsce wybrałem do twojej posługi. I pragnę, aby było ono Moim i twoim. Wszystko proszę ustalcie prawnie, aby nie dać Mojemu nieprzyjacielowi możliwości zniszczenia tego dzieła. Pamiętaj Mój synu, że ty i wiadoma osoba macie wolną wolę. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 25 lutego 2022 roku

Dziś w Godzinie Miłosierdzia usłyszałem naszego Pana: Drogi Mój synu. Obecnie trwa wielka walka prowadzona przez Mojego nieprzyjaciela i toczy się wojna, przez którą będzie wielu rannych fizycznie i zagubionych duchowo. Wzywam ciebie Mój synu, abyś był pośrednikiem między ziemią, a niebem. Czasu już mało, dlatego proszę wszystkich Moich wiernych, aby pomogli tobie w realizacji Domu Miłości, który stanie się ostoją dla pogubionych i cierpiących fizycznie. Proszę każdego, do którego dotrą Moje słowa, by ich nie lekceważył, a stał się pomocnikiem w realizacji Mojego dzieła. Wszystkim wiernym wspierającym realizacje dzieła Domu Miłości będę błogosławił i udzielał potrzebnych łask. Nikogo nie zostawię bez pomocy. W Domu Miłości pragnę, aby centralnym miejscem była kaplica, w której będę obecny nieustannie. Będzie to miejsce nawiedzane przez Moją Matkę Maryję, Aniołów, Archaniołów i Świętych. Pragnę, abyś w poszczególne dni w Domu Miłości przyjmował chorych i potrzebujących oraz jak najczęściej modlił się nad cierpiącymi nakładając na nich swoje dłonie, które są przeze Mnie namaszczone i naznaczone przez rany Mojej Męki. Będą przyjeżdżać do ciebie wierni z całego świata oraz z Ukrainy, z miejsca, w którym toczy się wojna, aby nabrać sił i odzyskać zdrowie. To Ja się tobą posługuje i przez ciebie uzdrawiam i uwalniam. Nadszedł czas, kiedy szczególne proszę, abyś tym darem posługiwał i wiernie wypełniał to, o co ciebie proszę. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz. I proszę trwaj na modlitwę w intencji pokoju na świecie.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 18 lutego 2022 roku

W godzinie miłosierdzia ujrzałem Jezusa pełnego pokoju i skupienia. Następnie usłyszałem słowa: Drogi Mój synu, dziś ponownie ciebie proszę, módl się w intencji pokoju na świecie. Wszystkie wojny i niezgody pochodzą od ducha ciemności, który pragnie zatracenia dla dusz Moich wiernych. Proszę, zachęcaj Moich kapłanów, aby w każdej świątyni Moi wierni mogli Mnie Adorować. Niech wszystkie świątynie będą otwarte, aby każdy, kto zapragnie spotkać się ze Mną mógł to uczynić. Proszę, aby Mnie nie zamykano w świątyniach przed Moimi wiernymi, a dano możliwość spotykania się ze Mną. W tym czasie wielkiej niepewności i sporów pomiędzy Państwami oraz podziałów wewnątrz Kościoła pragnę dać wsparcie i opiekę dla wszystkich zalęknionych i zagubionych. Wystarczy przyjść przed tron Mojej łaski, to jest przed Tabernakulum do świątyni, w której mieszkam, aby w sercu każdego z osobna zapanował pokój. Jestem Ojcem pełnym dobra i miłości i nigdy nikogo nie odrzucę, a wysłucham i pocieszę, dając zawsze dobrą radę w rozwiązaniu problemu. Obecny czas jest momentem wielkiego zamętu, dlatego ciebie Mój synu namaszczam i napełniam Duchem Świętym, Duchem Miłości, Mądrości, Wiary i Pobożności, abyś prowadził Moich wiernych drogą zbawienia. Pragnę zapewnić, że o cokolwiek prosić Mnie będziesz w imię Moje i będzie to zgodne z wolą Moją, Ja to spełnię. Obiecuję, że wierni Moi, których prowadzić będziesz nie zginą, a życie wieczne mieć będą. Bądź dobrym pasterzem, kochaj każdego i często opowiadaj o Mojej miłości i dobroci. Dziś ludzie potrzebują miłości i zrozumienia, tak więc wszystkich szczególną miłością i dobrocią otaczaj. Proszę Ciebie, aby orędzia były tłumaczone i docierały do innych Państw.
* Ja – Panie Jezu bardzo Ciebie proszę o zdrowie dla wiernych, których noszę w swoim sercu, a są znani oni Tobie.
* Jezus – Drogi mój synu, widzę twoje zatroskanie o tych, którzy powierzają się twojej opiece modlitewnej, dlatego wysłuchuje próśb twoich i obdarzam ich łaską całkowitego uzdrowienia.
*Jezus – Błogosławię wszystkich drogi mój synu, za których się modlisz.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 11 lutego 2022 roku

Dziś w Godzinie Miłosierdzia ujrzałem Jezusa ubranego w białą tunikę, spoglądającego na mnie wzrokiem pełnym miłości. I po chwili usłyszałem słowa: Drogi Mój synu. Dziś pragnę, abyś zaprosił umiłowane przeze Mnie dusze NN do złożenia prywatnego ślubu czystości na twoje kapłańskie dłonie. Niech dusze te będą wierne Mi całkowicie i często adorują Mnie w Najświętszym Sakramencie. Synu widzę jak bardzo niepokoi ciebie sprawa związana z Domem Miłości. Bądź proszę spokojny i cierpliwy, gdyż to Ja poślę tobie osoby, które materialnie pomogą tobie w tym dziele. Te osoby poczują w sobie nieodwracalną chęć pomocy tobie. To pragnienie pomocy będzie pochodziło ode Mnie. Ciebie Mój synu proszę, byś był pełen dobra dla wszystkich, którzy będę chcieli do tego miejsca przybywać i prosić ciebie o pomoc i modlitwę. Proszę służ wszystkim z miłością, gdyż Ja mieszkam w tobie. Kochaj każdego, bądź odbiciem Mnie samego. Tak jak Ja jestem dobrym Pasterzem, tak i ty strzeż dusz moich. Pragnę wlewać w twoje serce samą miłość po to, abyś tylko miłością był. Proszę, powróć do prowadzenia modlitewnych spotkań z nabożeństwem o uzdrowienie, podczas których na chorych ręce kłaść będziesz, a oni zdrowie odzyskiwać będą. To Ja wybrałem ciebie, abyś szedł i leczył chorych i cierpiących w Imię Moje. Bez strachu przed ludzką opinią zacznij prowadzić rekolekcje. Niech one staną się miejscem dla wszystkich zagubionych i potrzebujących schronienia. Proszę czyń wszystko z samej miłości i wiedz, że Jestem przy tobie i błogosławię ciebie oraz wszystkich, za których się modlisz.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 28 stycznia 2022 roku (powołanie do założenia Domu Miłości)

Dziś, to jest 28 stycznia 2022 klęcząc na modlitwie w godzinie miłosierdzia, jednocząc się z Jezusem w Jego cierpieniu i męce, usłyszałem następujące słowa: Drogi Mój synu, przekaż Mojemu ludowi, aby trwał na modlitwie i poście w intencji pokoju na świecie. Zapraszaj do częstej Adoracji Mojego Żywego Ciała oraz częstych nabożeństw i pielgrzymek pokutnych. Obecnie toczy się wielka walka między dobrem a złem. Mój nieprzyjaciel zwodzi wiele dusz, maskując się pod postacią panującego wirusa. Walcz o Mój lud i nawołuj do tego, aby chronili swoje ciała i dusze przed negatywnym działaniem złego ducha. Następnie Jezus powiedział: Zakrywaj swoje dłonie przed światem, bo w nich są obecne Moje rany. Proszę mów Mi o każdej potrzebie, z jaką zwracają się do ciebie Moi wierni. Bądź dla nich samą miłością. Ja i Moja Matka troszczymy się o Ciebie i o każdego, kto razem z tobą wiernie przy Nas trwa. Nie dźwigaj już krzyża, ale żyj na krzyżu, na którym i Mnie ukrzyżowano. Módl się za tych, którzy ciebie krzyżują i fałszywie oskarżają raniąc ciebie i twoje serce. Jest mi znane każde twoje postępowanie i nikt nie może Ciebie krzywdzić przez fałszywe osądy i pomówienia. Szczególnie doświadczam tego, z jaką czcią i szacunkiem obchodzisz się z Moim Ciałem i Moją Krwią. Widzi to również mój przeciwnik, który za to chce ciebie upokorzyć i zniszczyć. Dlatego proszę trwaj cały czas w zjednoczeniu ze Mną, aby Mój nieprzyjaciel nie mógł nic złego tobie uczynić. Dzisiaj Mój Synu pragnę powołać ciebie do założenia domu miłości i do tego, abyś stał się przyjacielem ubogich, chorych i cierpiących. Nie lękaj się niczego, Ja o wszystko zadbam. Będę posyłać ci ludzi, którzy w tym dziele we wszystkim ci pomogą. To Ja zadbam o wszystkie rzeczy materialne. Ciebie tylko proszę, abyś wiernie wypełniał Moje polecenia i słuchał więcej Mnie niż ludzi.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 21 stycznia 2022 roku

Dziś, 21.01.2022 w godzinie miłosierdzia, kiedy trwałem na modlitwie myślnej usłyszałem od Jezusa następujące słowa: drogi Mój synu, każda osoba, która odciąga cię od pobożnego sprawowania Mszy Świętej i od innych czynności kapłańskich nie pochodzi ode Mnie. Proszę, abyś nie rozmyślał o tych wszystkich, którzy wyrządzają ci krzywdę. Te dusze nie ranią Ciebie, one ranią Mnie, bo Ja w tobie mieszkam. Proszę myśl tylko o tym, aby Mnie kochać, skupiaj swoje myśli na tym, aby Mnie i Moją Matkę miłować. Nie pozwól, aby ten świat przenikał twoją duszę. Dlatego zachowuj często milczenie, abyś mógł jednoczyć się ze Mną. Abyś był odblaskiem czystości i miłości. Niech każda twoja chwila będzie przeniknięta modlitwą i obcowaniem ze Mną. Ja drogi Mój synu mieszkam w tobie i działam przez ciebie. Dlatego opiekuj się tymi osobami, które Ja sam będę ci przyprowadzał. To dusze biedne, zagubione w chaosie tego świata potrzebują ojcowskiego prowadzenia i zrozumienia. Opowiadaj im często o miłości Mojej, o tym jak bardzo ich kocham i jak wielkie jest Moje miłosierdzie. O, gdyby każda dusza przyjęła Mnie szczerze do swojego serca, wówczas panowałaby na świecie przede wszystkim miłość, którą to Ja sam jestem. Po wypowiedzianych przez Jezusa słowach, które były przekazane bez pośpiechu, w delikatnym i łagodnym tonie w moim sercu zapanował pokój. Bo Jezus z nami, to któż przeciwko nam.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 14 stycznia 2022 roku

Dziś, to jest 14.01.2022, głos Jezusa zacząłem słyszeć o godz. 15:44. Drogi Mój synu, proszę, abyś notował uważnie wszystkie słowa, jakie będę do ciebie kierował. Będą one ważne dla ciebie i świata. To wszystko będzie przekazywane Tobie, aby uratować świat od zagłady. Ci, którzy wiernie będą tego słowa słuchali i według Moich wskazań postępowali oraz wiernie razem z tobą będą szli drogą, którą będę Wam wskazywał nie zginą, a dostąpią opieki Mojej, Aniołów, a przede wszystkim Mojej Matki. Obecnie rozpoczęła się w twoim życiu droga kalwarii. Droga, podczas której będziesz doświadczał pogardy, odrzucenia i fałszywych oskarżeń. To wszystko po to, abyś jeszcze bardziej zjednoczył się ze Mną. Niech się nie lęka twoje serce, Ja cały czas Jestem przy tobie. Proszę, zadbaj o tych wszystkich, którzy cierpią fizycznie i duchowo. Obecnie wiele dusz jest zagubionych i nie wiedzą jaką drogą mają pójść. Mów im często o Mnie i Adoruj razem z nimi Moje żywe Ciało obecne w Najświętszym Sakramencie.
Jezus

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 31 grudnia 2021 roku

Dziś w Godzinie Miłosierdzia ujrzałem krwawiące Serce Jezusa i po chwili usłyszałem głos: Drogi Mój synu, popatrz ile zła wylewa się w Moim Kościele. Tak bardzo cierpię widząc jak wiele dusz przyjmuje Mnie na rękę. Proszę Ciebie chroń Moje Ciało i Moją krew. Tak wielu biskupów i kapłanów nie chce słyszeć Mojego głosu wołania. Nie zauważa Mojego cierpienia, Mojego krwawiącego serca, gdy podają Moje Święte Ciało do rąk. Proszę Ciebie Mój synu, nawołuj do tego, aby ta praktyka została zatrzymana. Nie lękaj się żadnego odrzucenia, iż to jest wpisane w twoją drogę powołania. Odrzucenie, pogarda, wyśmianie musi się wypełnić w twoim życiu, bo gdy wzywam kogoś na nową drogę łask, to zawsze doświadczam go. Ja wybrałem Ciebie, abyś radykalnie szedł za Mną i nikt tego nie zmieni. Bądź zawsze blisko Mnie i Matki Mojej. Po tych słowach Krwawiące serce Jezusa znikło.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 24 grudnia 2021 roku (otrzymanie stygmatów)

Dziś, to jest 24.12.2021, podczas godziny miłosierdzia ujrzałem piękną błękitną poświatę, z której wydobywał się głos „Synu Mój, dziś pragnę przyjść do ciebie jako dziecię”. Po tych słowach ujrzałem malutkiego Jezusa, który spoczął na moich dłoniach. Postać Jezusa była tak przepełniona blaskiem, że aż ciężko było patrzeć. Po chwili usłyszałem słowa, które Jezus wypowiedział: „Synu, dziś pragnę ciebie prosić, abyś przyjmował każde cierpienie w intencji Kościoła. Wielu Moich synów (kapłanów) rani Moje serce, bo nie żyją Moim Słowem. Ci kapłani są letni i porzucają Mój Chrystusowy Kościół, idąc za swoim ludzkim wymysłem. Wielu z nich zadało ci wielki ból raniąc ciebie poprzez wydawane po ludzku osądy, biczując ciebie słowem i skazując ciebie jak Piłat skazał Mnie. Wielu z nich zwiodło wiele dusz, które idąc za ich głosem podążają drogą na zatracenie. Ci kapłani niszczą Mój Kościół, bo wprowadzają zmiany, o których ze Mną nie rozmawiali, nie prosili o pomoc Ducha Świętego. Proszę bądź wierny tradycji i przyjmuj każdy ból i cierpienie o nawrócenie Moich kapłanów. Po tych słowach Jezus w jeszcze bardziej łagodnym tonie dodał „pragnę zostawić ci Moje rany, które będą ukryte przed światem, ale odczuwalne dla ciebie na dłoniach i stopach w każdy pierwszy piątek miesiąca, czy pragniesz iść taką drogą za Mną?” Odpowiedziałem Tak i wtedy Jezus uniósł się ku górze.

Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 3 grudnia 2021 roku

Drogi Mój synu, twoim celem i wszystkich na ziemi jest niebo. Podążasz drogą, która jest pełna krzyży i cierpień, a to oznacza, że jesteś bardzo zjednoczony ze Mną. Bo czyż droga ucznia może być inna niż Jego Mistrza? Proszę nie lękaj się żadnego odrzucenia i ludzkiego osądu. Mnie odrzucili i osądzili i z tobą Mój synu uczynią to samo. Ale niech nie trwoży się twoje serce, bo wystarczy ci Mojej łaski. Trwaj wiernie przy Mnie. Adoruj często Moje serce, które oczekuje ciebie w Najświętszym Sakramencie. Proszę otaczaj szczególną miłością chorych i cierpiących. Na potrzebujących uzdrowienia nakładaj swoje ręce, które są przedłużeniem Moich dłoni i dzięki temu chorzy i cierpiący będą odzyskiwać zdrowie.
Jezus