Rozważania 1

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Kochajmy Jezusa Chrystusa ze względu na Jego Boską wielkość, Jego potęgę w niebie i na ziemi, Jego nieskończone zasługi, a przede wszystkim z wdzięczności.
D/79

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Upokorzmy się bardzo i wyznajemy, że gdyby Pan Bóg nie był naszym pancerzem i naszą tarczą, zostalibyśmy natychmiast przebici każdym rodzajem grzechu. Oto dlaczego powinniśmy zawsze trwać w Bogu przez wytrwałość w naszych duchowych ćwiczeniach i uczeniu się służby Bogu naszym własnym kosztem.
L/241

Zesłanie Ducha Świętego
Wpatrujmy się z uczuciem wzruszającej wdzięczności w tę wspaniałą tajemnicę, która mocno pociąga Serce Pana Jezusa ku Jego stworzeniu.
D/76

Wniebowzięcie NMP
Miłość Boża unosi ducha ludzkiego tak wysoko, że dosięga on tronu Boga. Nigdy nie znuż się dziękowaniem za szczodrobliwość tak dobrego Ojca i proś Go, aby ciągle coraz bardziej rosła w Twoim sercu święta miłość.
D/110

Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi
Przeżywam duchową radość z powodu wielkiej miłości, jaką Bóg cię obdarza. Burza, która huczy wokół ciebie, jest pewnym znakiem tej miłości. […] Walka jest dowodem jednoczenia się duszy z Bogiem i znakiem obecności Pana Boga głęboko w duszy. […]
Motywem w tej walce jest wygranie korony, im lepiej dusza walczy, tym bardziej są pomnożone palmy zwycięstwa, a każde zwycięstwo, które się osiąga, ma odpowiedni stopień wiekuistej chwały. Jakże nie radować się na widok zaangażowania w walce, by odnieść wiele zwycięstw w ciągu życia?
L/221

Rozważania 2

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Świętość oznacza wzniesienie się ponad siebie; oznacza doskonałe panowanie nad wszelkimi naszymi namiętnościami. Oznacza posiadanie w rzeczywistej i trwałej pogardzie samego siebie i rzeczy tego świata do tego stopnia, że wybiera się raczej ubóstwo niż bogactwo, upokorzenia niż chwałę, cierpienie niż przyjemność.
P/62

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Świętość oznacza miłość do naszego bliźniego jak do siebie samego z miłości do Boga. W związku z tym świętość oznacza miłość do tych, którzy nas przeklinają, którzy nas nienawidzą i prześladują, a nawet oznacza czynienie im dobra.
P/62

Zesłanie Ducha Świętego
Czyż nie na drogach Pana rozpocząłem moją podróż, po nich chcę iść dalej, po nich kontynuować moją podróż.
L/120

Wniebowzięcie NMP
Zapał dla osiągnięcia wiecznego pokoju jest dobrym zapałem – świętym zapałem. Trzeba go jednak ograniczyć całkowitym poddaniem się woli Bożej: lepiej jest pełnić wolę Bożą na ziemi, niż radować się niebem.
D/128

Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi
Palma chwały jest zarezerwowana tylko dla tego, kto walczy mężnie aż do końca. Rozpocznijmy więc naszą świętą walkę. Bóg będzie nam towarzyszył i ukoronuje nas wiecznym triumfem.
D/151

Rozważania 3

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Żyj tak, aby świat był zmuszony powiedzieć o tobie: ,,Oto Chrystus”. O, na litość Boską, nie uważaj tego za przesadę! Każdy chrześcijanin, który jest prawdziwym naśladowcą i zwolennikiem sprawiedliwego Nazarejczyka, może i powinien nazywać się drugim Chrystusem i jak najwyraźniej ukazywać w swoim życiu pełny obraz Chrystusa.
P/61

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Świętość oznacza miłość do naszego bliźniego jak do siebie samego z miłości do Boga. W związku z tym świętość oznacza miłość do tych, którzy nas przeklinają, którzy nas nienawidzą i prześladują, a nawet oznacza czynienie im dobra.
P/62

Zesłanie Ducha Świętego
Nie wystawiaj swej duszy na pokusy, mówi Duch Święty, ponieważ radość serca jest życiem duszy i niewyczerpanym skarbcem świętości; natomiast smutek jest powolną śmiercią duszy i nie służy niczemu.
D/59

Wniebowzięcie NMP
Wyobrażaj sobie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa w twoich ramionach i na twojej piersi, a całując wiele razy ranę Jego boku, mów: Oto moja nadzieja, oto żywe źródło mojej szczęśliwości! O mój Jezu! Będę Cię mocno trzymać i nie puszczę tak długo, dopóki nie postawisz mnie w bezpiecznym miejscu.
D/54

Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi
Kiedy nadejdzie ten czas, że Pan Jezus spali mnie całego swoją Świętą Miłością? Kiedy będę całkowicie strawiony przez Boże płomienie? Kiedy będę mógł zjednoczyć się z Nim tak ściśle, bym mógł zaśpiewać całkowicie nową pieśń, pieśń zwycięstwa? Kiedy będzie koniec tej wewnętrznej walki między szatanem a biedną duszą, która chce należeć całkowicie do swego Boskiego Oblubieńca.
L/215