O stronie

Miło nam Was gościć na stronie "Przystań Duchowa".

Internetowa strona została stworzona do celów informacyjnych na temat charyzmatycznej posługi o. Łukasza oraz szerzeniu nowej ewangelizacji.

Ewangelizacja jest to przekazywanie Jezusa Chrystusa. Zadanie ewangelizacji jest misją daną Apostołom i ich następcom przez samego Chrystusa (Mt 28,18-20).

Do ewangelizacji wezwany jest cały Kościół!
Do ewangelizacji wezwany jest każdy wierzący.

Świeccy wierni, jako członkowie Kościoła, są powołani do bycia głosicielami Ewangelii: do tego dzieła zostali upoważnieni i zaangażowani poprzez sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i dary Ducha Świętego. (Jan Paweł II, Christifideles Laici).

Żaden wierzący w Chrystusa ani żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od najważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim narodom. (Jan Paweł II, Redemptoris missio).

Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe powołanie Kościoła, jest to jego naturalna właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał Słowa Bożego, ażeby przez niego dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w Eucharystii, która jest pamiątką Jego śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania”. (Paweł VI, Evangelii Nuntiandi).

Poprzez ewangelizacje pragniemy wyjść z Ewangelią do ludzi, którzy „poginęli” z Kościoła. Pragniemy wypełniać misję ad intra, czyli pójść z Ewangelią do tych, którzy przestali jej słuchać:
są ochrzczeni, ale nie ma ich na naszych liturgicznych zgromadzeniach.

Nie chodzi o to, by tych ludzi w jakikolwiek sposób oceniać czy osądzać, ale raczej pomóc im, zapytać co się stało, dlaczego zdarzyło się tak a nie inaczej i spróbować wyjść do nich z takim doświadczeniem Kościoła, które będzie dla nich atrakcyjne mocą świadectwa i następującego po nim nauczania, oraz znaleźć dla nich sposób powrotu do rzeczywistości, którą ciągle w sobie noszą, ponieważ są ochrzczeni.

Poprzez ewangelizacje pragniemy aby we wszystkich rozwijało się życie duchowe, pragnienie głoszenia Słowa Bożego, pielęgnowanie niegasnącego życia liturgicznego i modlitewnego. Zachęcamy aby każdy kto odwiedza stronę przystań duchowa podjął wysiłek wewnętrznej formacji poprzez charyzmatyczne spotkania ewangelizacyjne, rekolekcje, dni skupienia, nabożeństwa  o uzdrowienie i uwolnienie oraz wysiłek intelektualny w zdobywaniu wiedzy na tematy teologiczne.

Razem wchodzimy na szczyt by dostrzec szersze horyzonty, nowe wyzwania a przede wszystkim aby iść razem do celu którym jest zbawienie.