WYPROSZONY DAR NAWRÓCENIA

Szczęść Boże! Prosiłam Ojca Łukasza o modlitwę na Mszy Świętej zbiorowej o nawrócenie młodej osoby. Wielka jest moja radość. Osoba Ta po 3-latach przystąpiła do sakramentu Spowiedzi Świętej. Dziękuje serdecznie Ojcze Łukaszu za modlitwę. Chwała Panu!