Wotum wdzięczności

Wotum wdzięczności, za dar cudownego uzdrowienia, przekazane Ojcu Łukaszowi.
„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy….”