WDZIĘCZNOŚĆ ZA DAR POWOŁANIA OJCA

Szczęść Boże. Ojcze Łukaszu trwamy wraz z Ojcem w łączności duchowej i wdzięczności za dar powołania Ojca i wdzięczności Panu Bogu, że dał nam poznać Ojca Łukasza, przez którego Pan Bóg czyni tak wiele dobra i znaków i przemienia wiele serc, uzdrawia fizycznie i duchowo, przemienia nasze życie w stronę wyciszenia, łagodności, dobra pomimo naszej nędzy i słabości. Ojcze Łukaszu jesteśmy z Ojcem w łączności i chcemy modlitewnie Ojca i duchowo wspomóc wobec niesłusznych oskarżeń i paszkwili.
Niech Matka Boża i Pan Jezus błogosławią Ojca i Duch Święty prowadzi nieustannie.