UWOLNIENIE Z PRZEKLEŃSTWA

Dziękuję bardzo za przepiękne spotkanie Eucharystyczne. Ojciec Łukasz ma tyle miłości ciepła i spokoju. Na Eucharystycznym spotkaniu byłam pierwszy raz w czerwcu 2023 i zostałam uzdrowiona i uwolniona z przekleństwa w dzieciństwa, wówczas miałam spoczynek w Duchu Świętym. Po jakimś czasie zauważyłam, że jestem bardziej spokojna. Urazy, które miałam w sercu przebaczyłam i pojawił się pokój.
Na ostatnim spotkaniu byłam z dziećmi, doświadczyłam również spoczynku w Duchu Świętym,  podczas którego czułam wielką miłość.
Drogi ojcze Łukaszu dziękuje za tak pięknie odprawianą Msze Świętą- bez pośpiechu i w wielkim skupieniu. Zwyczajnie ma się wrażenie, że podczas odprawianej Mszy Świętej jesteś tu na ziemi nie obecny tylko niebie. Kiedyś myślałem sobie czy będzie mi dane na to piękne spotkanie dojechać? Bo tylko oglądam w internecie. Prosiłam Pana Jezusa i Maryję o to, abym mogła uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej przez ciebie ojcze. I udało się.
Bóg zapłać za wszystko i życzę dużo zdrowia dla Ojca Łukasza i Bożego błogosławieństwa.