ŚWIADECTWO MIŁOŚCI OJCA ŁUKASZA DO JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO, KTÓRĄ ZAUWAŻYŁAM

Chciałam złożyć świadectwo o głębokiej miłości o. Łukasza do Mszy Świętej, którą to miłość i zjednoczenie z cierpiącym Jezusem widziałam podczas Mszy Świętej sprawowanej przez o. Łukasza.
Na twarzy Ojca Łukasza podczas sprawowania Mszy Świętej widziałam łzy, które pojawiły się podczas konsekracji, czyli Golgoty Jezusa. Oprócz łez widoczne było również cierpienie, które przenika tego kapłana, łamiący się głos przepełniony bólem i łzami.
Nie spotkałam w swoim życiu jeszcze kapłana tak miłującego Mszę Świętą jak o. Łukasz, kapłana, który swą postawą i zjednoczeniem z Jezusem w sposób realny uobecnia na Mszy Świętej mękę Jezusa, która się dokonuje.
Łzy, które dostrzegłam na twarzy o. Łukasza podczas konsekracji potwierdzają to, jak bardzo o. Łukasz jest oddanym Bogu kapłanem miłującym Eucharystię. Widząc w postawie tego kapłana taką miłość do Jezusa Eucharystycznego, Msze Świętą przeżywa się powoli, bez pośpiechu, w wielkiej delikatności i miłości do Ciała Pańskiego.
Ten obraz widocznych łez na twarzy o. Łukasza - kapłana sprawującego Eucharystię był niezapomniany, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałam podczas Mszy Świętej na twarzy kapłana łez czy cierpienia jednoczącego z Jezusem, nie spotkałam wcześniej kapłana, który w tak realny sposób przeżywałby Msze Świętą.
Dziękuję Ojcze Łukaszu za to piękne świadectwo Twojej wiary, które ukazujesz wiernym podczas Mszy Świętych. Każdy z wiernych powinien zobaczyć to zjednoczenie o. Łukasza z Jezusem podczas sprawowanej Mszy Świętej. Szczególnie ci, którzy nawołują do przyjmowania Ciała Jezusa na dłoń.