ŚWIADECTWO CUDU NARODZIN DZIECKA

ŚWIADECTWO CUDU NARODZIN DZIECKA

"Wola Jezusa wypełniła się w waszym życiu". Takie słowa zostały nam przekazane od Ojca Łukasz
Prausa. I wierzymy, że tak się właśnie stało. Zaufaliśmy i oddaliśmy wszystko Jezusowi i Maryi. Panie
Jezu nie nasza lecz Twoja wola niechaj się stanie, te słowa często krążyły w naszych myślach, słowach i
modlitwach. Jeszcze niedawno pisaliśmy o cudzie, który wydarzył się w naszym życiu. A mianowicie po
modlitwie wstawienniczej Ojca Łukas...za nad nami wydarzył się cud. Mimo zapewnień lekarzy, iż nie
mamy szans na naturalne poczęcie dziecka i pozostaje nam tylko Invitro stal się CUD zostało poczęte
dziecko bez pomocy lekarzy, a z pomocą Jezusa i Maryi .
Po cudzie poczęcia przyszedł czas na cud narodzin, który miał miejsce kilka dni temu. Jesteśmy już
szczęśliwymi rodzicami wspaniałego dziecka.
Jezus i Maryja bardzo nam pobłogosławili przez wstawiennictwo Ojca Łukasza który tak bardzo oddany
niebu wyprosił nam bardzo szybko cud poczęcia dziecka. Ojciec Łukasz to kapłan którego Jezus
wysłuchuje i pragnie przez niego leczyć osoby chory.
Kochani zachęcamy abyście naprawdę korzystali z posługi Ojca Łukasza to kapłan wybrany przez
samego Boga, który nim się posługuje. Jesteśmy przekonani, że już nie długo jak tylko rozejdzie się
wieść o Ojcu Łukaszu nie będzie można się do niego dostać iż tłumy będą ściągać z całego świata by
prosić o cuda i uzdrowienia.
My nie mamy słów, które mogłyby wyrazić naszą wdzięczność dla Ciebie kochany Ojcze Łukaszu .
Pragniemy ofiarować nasze modlitwy za Ciebie i prosić Cię, abyś też wspomniał o nas podczas swych
modlitw. Dzisiaj już wiemy, że Jezus może wszystko, że nic nie dzieje się w naszym życiu bez
przyczyny, oraz, że tyle otrzymamy na ile zaufamy naszemu Panu. Dziękujemy, że dane nam było
spotkać na naszej drodze Ojca Łukasza ( że jeszcze udało nam się do Ciebie dostać )
Na zawsze pozostaniesz głęboko w naszych sercach. Ojcze Łukaszu oraz wspólnoto Siewcy Milosierdzia,
zostańcie z Bogiem i Maryją .
M i K.