ŚWIADECTWO CUDOWNEGO UZDROWIENIA WZROKU

Chciałam z całego serca podziękować kochanemu Bogu i ojcu Łukaszowi za cud uzdrowienia oczu. Kilkakrotnie przyjeżdżałam na Msze Święte do Ojca Łukasza i cudu doznałam podczas modlitwy o uzdrowienie prowadzonej przez tegoż kapłana, który w trakcie wypowiedział słowa, że zostaje uzdrowiona osoba z choroby oczu. Po spotkaniu Eucharystycznym udałam się do okulisty, gdzie zostały wykonane dokładne badania, wówczas okulista stwierdził, że cała wada wzroku minęła i oczy są zdrowe.
Bądź wywyższony Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny.
Czcicielka B.