SPOTKANIA EUCHARYSTYCZNE STAŁY SIĘ CZĘŚCIĄ NASZEGO ŻYCIA

Kochany ojcze Łukaszu i droga Wspólnoto Siewców Miłosierdzia. Pragniemy z całego serca podziękować ojcu Łukaszowi i całej Wspólnocie, że mogliśmy z mężem wspólnie przez cały rok przyjeżdżać na spotkania, które prowadził ojciec Łukasz.
Jesteśmy wdzięczni za każdą chwilę, jaką mogliśmy razem przeżywać na Eucharystii, Adoracji, uwielbieniu Jezusa, modlitwie o uzdrowienie, modlitwie o uwolnienie.
Dziękujemy Panu Jezusowi Chrystusowi za tak wspaniałego Kapłana miłującego Pana Jezusa i Matkę Bożą i za to, że mogę z mężem przyjeżdżać i wspólnie się modlić. Być na spotkaniach, które ojcze Łukaszu prowadzisz to wielka łaska od Pana Jezusa Chrystusa, którego tak miłujesz. Pomimo cierpienia stygmatów jesteś zawsze pełen pokoju i miłości do nas wszystkich. Jesteśmy całym sercem z Tobą i będziemy zawsze bronić Twojego imienia, które źli ludzie chcą zniszczyć. Czekamy na nowy rok i wierzymy, że będziemy mogli dalej przyjeżdżać na spotkania, które stały się częścią naszego życia.
Niech Ciebie kochany ojcze Łukaszu i całą Wspólnotę ma w swoje opiece Jezus Chrystus i Matka Boża.
Do zobaczenia w 2024 roku.
Z pamięcią w modlitwie
Małżeństwo