Siewcy Miłosierdzia

Jeśli wszedłeś na zakładkę strony wspólnoty Siewcy Miłosierdzia to wierzymy, że nie jest to
przypadek i Jezus ma dla Ciebie wyjątkowy plan na Twoje życie. Pozwól, aby Ci go ukazał!
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)

Nasza wspólnota jest katolicką, charyzmatyczną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrodziła się
z Odnowy Charyzmatycznej. Słowo, które wspólnota obrała sobie jako motto pochodzi z ewangelii wg
św. Łukasza „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
Wspólnota Siewcy Miłosierdzia to osoby, które w Jezusie odnalazły nowy sens życia oraz wolność i
radość wewnętrzną. Wielu z nas Jezus "wydobył" z poczucia pustki, braku celu, nałogów i beznadziei.

Nasza wspólnota jest katolicką, charyzmatyczną wspólnotą ewangelizacyjną, która
zrzesza obecnie ludzi z całej Polski i zagranicy. Trwamy w posłuszeństwie Kościołowi, pragniemy jemu
służyć bo Kościół jest naszą Matką. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy
stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego, wszyscy stali się sprawiedliwymi (Rz 5,19).

Patronem naszej wspólnoty jest św. Ojciec Pio, który jak św. Paweł apostoł, w centrum swego życia i
apostolatu umieścił krzyż swego Pana jako źródło mocy, mądrości i chwały.
Żarliwa miłość do Jezusa Chrystusa sprawiła, że upodobnił się do Niego w całkowitej ofierze z siebie dla
zbawienia świata. Ojciec Pio pragnął tylko chwały Bożej i dobra dusz. Troszczył się o ubogich i
potrzebujących. Traktował wszystkich z poczuciem sprawiedliwości, lojalności i z wielkim szacunkiem.
Uroczystym dniem dla wspólnoty jest dzień 23 września – wspomnienie św. o. Pio.
Formacja we wspólnocie to droga wchodzenia na górę, aby następnie będąc na szczycie doświadczyć
głębokiej przemiany duchowej i rozpocząć etap schodzenia do innych ludzi czyli ewangelizować i służyć.
Jako wspólnota uczestniczymy w comiesięcznych charyzmatycznych spotkaniach ewangelizacyjnych z
Mszą Świętą i nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie.
Charyzmatyczne spotkania ewangelizacyjne kierowane są dla osób poszukujących uzdrowienia duszy i
ciała oraz pragnących razem z nami uwielbiać Jezusa. Dlatego każdego miesiąca na Mszę Święte z
posługą charyzmatyczną przyjeżdżają osoby z Polski i z zagranicy. Jest to czas, gdy spotykamy Boga
Żywego obecnego w Najświętszym Sakramencie, działającego pośród nas, uzdrawiającego nasze dusze i
ciała.

Celem wspólnoty jest uwielbienie Boga, nawrócenie, ewangelizacja, rozważanie Słowa Bożego. Główny
cel jaki chcemy osiągnąć to czynienie uczniów - siewców miłosierdzia tak, aby Jezus Chrystus był
obecny w sercach każdego z nas.
Drogą do tego jest ogłoszenie kerygmatu we wspólnocie, przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz
ewangelizacja wewnątrz wspólnoty.

Nasza wspólnota zrzesza ludzi z całej Polski, dlatego dzielimy się na dwa Filary.
Do Filaru I przynależą osoby, które mogą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach
modlitewno – formacyjnych, natomiast Filar II umożliwia przynależenie wszystkim osobom, które mają
możliwość uczestniczyć w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym.
Przynależący do wspólnoty jest wezwany, aby każdego dnia rozważać w swoim domu przez
ok.15 minut fragment Pisma Świętego, który będzie podawany na stronie FB Przystań Duchowa. Dany
fragment należy rozważać każdego dnia przez tydzień do otrzymania kolejnego fragmentu na tydzień
następny. Należy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii oraz dodatkowej Eucharystii przynajmniej raz w
tygodniu (w miarę możliwości)
Zachęcamy również każdego przynależącego do wspólnoty, aby codziennie o godz 21:00 odmówił
dziesiątkę Różańca św. w intencji wspólnoty oraz jej pasterza.
Podstawowym elementem formacji w naszej wspólnocie są rekolekcje, spotkania formacyjne i dni
skupienia.

Wspólnota aktywnie angażuje się w dzieła pomocy ludziom przez posługę wolontariatu w hospicjum oraz
ośrodku pomocy osobom samotnym i bezdomnym; jak również pomoc charytatywną, opiekując się
osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej. Służymy swoją pomocą charytatywną
najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży. Czynnie wspiera spotkania ewangelizacyjne
prowadzone przez ks. Łukasza Prausa , dbając o bezpieczeństwo oraz potrzeby wszystkich wiernych
uczestniczących w tych spotkaniach. Życie we wspólnocie Siewcy Miłosierdzia wiąże się przede
wszystkim z zaangażowaniem modlitewnym podczas wspólnych Eucharystii, adoracji Najświętszego
Sakramentu a także podejmowaniem inicjatyw modlitewnych w intencji kapłanów - Margaretka oraz
różnych przedsięwzięć modlitewnych polecanych Panu Bogu z inicjatywy naszego kapłana.

Założycielem wspólnoty Siewcy Miłosierdzia i zarazem jej pasterzem jest
ks. Łukasz Prausa, który stanowi dla nas przykład pokornej i pełnej poświęcenia służby Bogu i
człowiekowi.

Niezależnie czy jesteś osobą młodą, starszą, samotną z Polski czy z zagranicy z pewnością we wspólnocie
Siewców Miłosierdzia odnajdziesz miejsce dla siebie. Do wspólnoty mogą należeć osoby wszystkich
stanów: świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, księży, braci i sióstr
konsekrowanych.

Nasza wspólnota jest otwarta dla każdej osoby poszukującej żywej relacji z Bogiem.
Serdecznie zapraszamy ciebie do wspólnoty niezależnie skąd jesteś!
Każdy z nas może znaleźć miejsce dla siebie w pierwszym lub drugim filarze wspólnoty.
Nie czekaj dłużej i skontaktuj się z sekretariatem ewangelizacji poprzez e-mail: siewcymilosierdzia@wp.pl
Zapisy do wspólnoty odbywają się na formacyjnych spotkaniach w drugą sobotę m-c oraz podczas
charyzmatycznych spotkań ewangelizacyjnych

Filar I
osobą przynależącym do tego filaru zaleca się aby uczestniczyli:
• w cotygodniowym spotkaniu modlitewno-formacyjnym (wtorek)
• w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym dla wszystkich członków wspólnoty
(druga sobota m-c Łódź)
• w miarę możliwości we Mszy Świętej z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie (Łódź)
• we wspólnotowych rekolekcjach charyzmatycznych oraz wspólnotowych dniach skupienia.

Ponadto każdego dnia powinny rozważać w swoim domu przez ok.15 minut podany na dany tydzień
fragment Pisma Świętego oraz codziennie odmówić o 21:00 jedną dziesiątkę Różańca św. (pierwszą
tajemnicę z dnia) w intencji wspólnoty i jej pasterza.

Filar II
osobą przynależącym do tego filaru zaleca się aby uczestniczyli:
• w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym dla wszystkich członków wspólnoty
(druga sobota m-c Łódź)
• w miarę możliwości we Mszy Świętej z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie (Łódź)
• we wspólnotowych rekolekcjach charyzmatycznych oraz wspólnotowych dniach skupienia.

Ponadto każdego dnia powinny rozważać w swoim domu przez ok.15 minut podany na dany tydzień
fragment Pisma Świętego oraz codziennie odmówić o 21:00 jedną dziesiątkę Różańca św. (pierwszą
tajemnicę z dnia) w intencji wspólnoty i jej pasterza.

Więcej informacji o naszej wspólnocie a także informacje o aktualnych wydarzeniach z udziałem
naszej wspólnoty znajduje się na stronie Facebook'u pod adresem:
https://www.facebook.com/przystanduchowa/