Rekolekcje

Ważnym elementem posługi księdza Łukasza Prausa jest prowadzenie ewangelizacyjnych rekolekcji
w parafiach na halach widowiskowo – sportowych czy innych wydarzeniach ewangelizacyjnych na
które ks. Łukasz zapraszany jest przez księży Proboszczów, Liderów wspólnot charyzmatycznych i tych
którzy potrzebujących odnowienia w mocy Ducha Świętego swoich środowisk.

Podczas rekolekcji duchowny na prośbę organizatorów prowadzi modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie
duszy i ciała. Zainteresowanych posługą księdza Łukasza Prausa prosimy o kontakt e-mail przystanduchowa@poczta.fm

Ksiądz Łukasz Prausa prowadzi działalność formacyjno-ewangelizacyjna gromadząc setki wiernych na
charyzmatycznych spotkaniach ewangelizacyjnych z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie, czuwaniach
modlitewnych, pielgrzymkach oraz rekolekcjach, także zagranicznych.