PRZY KAMILKU W DARZE BILOKACJI BYŁ OJCIEC ŁUKASZ, KTÓRY MODLIŁ SIĘ ZA NIEGO

Na początku pragnę podziękować Panu Bogu, że w naszej Polsce dał nam tak świętego księdza, jakim jest Ojciec Łukasz.
Moje świadectwo dotyczy daru bilokacji, jakim Ojciec Łukasz został obdarowany.
Mianowicie pewnej niedzieli Ojciec Łukasz odwiedził naszą rodzinę, aby odprawić w naszym domu Msze Świętą w intencji uzdrowienia małego Kamilka (mojego chrześniaka), członka mojej rodziny mieszkającego z rodzicami na południu Polski. W czasie odprawiania przez Ojca Łukasza Mszy Świętej nastąpiła chwila, w której Ojciec Łukasz na chwile zamarł.
Po odprawionej Mszy Świętej i wyjeździe Ojca Łukasza zadzwoniła do mnie moja siostra, która przekazała, że przy Kamilku był obecny Ojciec Łukasz, który modlił się nad nim. Siostra zaniemówiła, gdy powiedziałam, że w tym czasie Ojciec Łukasz był u nas i modlił się w intencji uzdrowienia Kamilka. Dzisiaj Kamilek jest zdrowy, cudownie uzdrowiony. I wszyscy jesteśmy pełni przejęcia, że mogliśmy być świadkami bilokacji Ojca Łukasza.
Pozdrawiam Iwona z rodziną.