PRZESTROGA

Drodzy. Pragnę Was przestrzec przed ludźmi, którzy, aby zniszczyć kapłana posuwają się do coraz bardziej niemoralnych rzeczy. Nękają ludzi po domach, oczerniając święte kapłaństwo ojca Łukasza. Zło tak mocno się rozprzestrzeniło, że nie mają już najmniejszych zasad moralnych i kultury powstrzymującej przed nachodzeniem ludzi w życiu prywatnym.
Zachowanie takie świadczy o ich bezradności, że nie są w stanie wygrać z Jezusem, który posługuje się ojcem Łukaszem. Każdy jest wolnym człowiekiem i nikt nie ma prawa nękać ludzi za to, że nie zgadzają się z ich zmyślonym i fałszywym obrazem wynikającym z niezrealizowania swoich celów, jakim jest powstrzymanie ojca przed sprawowaniem Świętej Eucharystii, która jest sprawowana w sposób bardzo godny, z wielką miłością i czcią do Najświętszego Sakramentu. Jestem również świadkiem, jak owa osoba nęka ludzi na Facebooku, przekazując fałszywe informacje, zastraszając i oczerniając dobre imię ojca Łukasza, jak również osób, które są wokół niego.

W osobach, które nękają ludzi jest również mężczyzna, który celowo wszedł w szeregi wspólnoty, aby następnie odchodząc, móc opowiadać straszne i nieprawdziwe historie dotyczące ojca Łukasza.