PROWADZISZ NAS OJCZE DROGĄ PRAWDY I WIARY

Ojcze Łukaszu dziękuję z całego serca za wszystkie modlitwy i Msze Święte w intencji mnie samej, mojego syna oraz moich braci i sióstr i za tak piękne i pełne miłości prowadzenie spotkań. Prowadzisz nas Ojcze drogą prawdy i wiary, Ty jesteś światłem Jezusowym tu na ziemi dla nas wiernych, którzy chcą iść za Jezusem.
Wdzięczna słuchaczka Helena S.🙏