PRAGNĘ POTWIERDZIĆ ŚWIADECTWO UZDROWIENIA WIESI

Pragnę potwierdzić świadectwo uzdrowienia Wiesi, które zostało nadesłane. Jestem dumna i pełna wdzięczności, że Pan Jezus powołał mnie do tak oddanej Chrystusowi Wspólnoty i posługi, dzięki czemu mogę być świadkiem uzdrowień i uwolnień, które się dokonują za przyczyną modlitw Ojca Łukasza. Jako osoba posługująca byłam świadkiem, gdy owa kobieta ze wszystkich sił szukała kolejnych terminów spotkań modlitewnych, prosiła o modlitwę wstawienniczą, prosząc mnie o pomoc w dotarciu do Ojca, by nałożył swoje dłonie, na których Chrystus złożył swoje święte rany. Sam Pan Jezus stwarzał sytuacje, w których była możliwość indywidualnej modlitwy. Widziałam wielką wiarę i szukanie ratunku nie u kapłana, ale u Jezusa, który posługuje się ojcem. Mogę rzec, że podczas spotkań towarzyszyłam w tym procesie uzdrawiania wysłuchaniem czy słowem wsparcia. Po zakończeniu ostatniego spotkania 18.11.2023 w tłumie zwróciłam uwagę właśnie na tę osobę myśląc: jak ładnie wygląda. Z kobiety pełnej smutku i niepokoju o swoje życie, ujrzałam na ostatnim spotkaniu kobietę ożywioną, choć jeszcze nie wiedziałam, że zamierza napisać świadectwo i że ta piękna łaska uzdrowienia z choroby nowotworowej krwi już się dokonała.
Bogu niech będą dzięki za Kapłana, którego Pan Jezus postawił na naszej polskiej ziemi.
Towarzyszenie podczas spotkań Eucharystycznych osobom w trudzie, chorobie, a następnie ich radość, że Pan Jezus ich uzdrowił jest bezcennym widokiem, który wynagradza każdy trud i cierpienie ze strony złego ducha, który z wielką siłą próbuje zniszczyć to piękne Boże dzieło.