PODZIĘKOWANIE ZA MODLITWĘ NA MSZY ŚW. ZBIOROWEJ

Szczęść Boże. Chciałam podziękować Ojcu Łukaszowi za modlitwę podczas mszy św. zbiorowych, ponieważ prosiłam o modlitwę za córkę, żeby dostała się do wymarzonej szkoły i udało się. Zdała dobrze egzaminy i dowiedzieliśmy się, że bez żadnego problemu została przyjęta do szkoły, do której złożyła dokumenty. Bóg zapłać...
AJ