PODZIĘKOWANIE

Dziękuję Ojcze Łukaszu, że świadczysz prawdę o Żywym Jezusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie.