PODZIĘKOWANIA Z RUMUNII

Dziękujemy Ci Jezu, że tak długo się nami opiekujesz! Dziękuję Ojcze Łukaszu, bo Twoje potężne modlitwy dotarły do ​​Jezusa i pomogły mojej córce Marii w zdaniu egzaminów. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony na wieki!
Lucian, Rumunia