PO SPOTKANIU EUCHARYSTYCZNYM ZOSTAŁAM UZDROWIONA

Moje skromne i krótkie podziękowania kieruję do czcigodnego Ojca Łukasza. Dnia 15 lipca 2023r. uczestniczyłam z rodziną w spotkaniu Eucharystycznym.
Nasz przyjazd wiązał się z konkretną intencją, a byłą nią prośba o cudowne uzdrowienie piersi z nowotworu.
Podczas modlitwy prowadzonej przez Ojca Łukasza, czułam jak Pan Jezus mnie uzdrawia. Nie chcąc niczego zapeszyć, nic nie mówiłam mojej rodzinie o wewnętrznych doświadczeniach.
W dniu 19.07.2023 miałam wizytę w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.
Po wykonaniu kontrolnych badań, prowadzący mnie profesor powiedział, że pierś jest czysta i nie posiada żadnych komórek nowotworowych.
Ojcze Łukaszu dziękuje, że mogłam być na spotkaniu Eucharystycznym, dzięki któremu zostałam uzdrowiona i otrzymałam drugie życie.
E.N