PAN JEZUS PRZEZ RĘCE OJCA ŁUKASZ DOKONAŁ UZDROWIENIA

Pragnę złożyć świadectwo uzdrowienia podczas Mszy Świętej, w której uczestniczyłam w sierpniu 2022 roku. Pan Jezus przez ręce ojca Łukasza dokonał uzdrowienia mnie z bólu kręgosłupa. Do dzisiaj nie odczuwam żadnych dolegliwości oraz po raz drugi Pan Jezus dokonał uzdrowienia mnie z nerwicy lękowej na spotkaniu eucharystycznym w lutym 2023 roku.
Ojcze Łukaszu niech Bóg ma Cię w opiece, abyś trwał w pięknej posłudze z całego serca dziękujemy!
M.O.