o. Łukasz

Ojciec Łukasz, współczesny polski mistyk i kontemplatyk, całkowicie oddany Jezusowi i Maryi, słuchający każdego piątku głosu Jezusa, prowadzący lud Boży drogą nawrócenia i prawdy na wzór pierwszych Chrześcijan.

Pierwsze zaproszenie Pan Jezus skierował do o. Łukasza, gdy był jeszcze małym chłopcem. W wieku sześciu lat po raz pierwszy do o. Łukasza przyszedł Pan Jezus, który pozwolił Ojcu usłyszeć swój głos. Ojciec przyjął słowo Jezusa z wielką wiarą i od tamtej pory jeszcze bardziej zapragnął oddać swoje życie całkowicie Panu Bogu. Trwając w wielkiej miłości do Jezusa i Maryi w wieku trzydziestu trzech lat o. Łukasz po raz kolejny usłyszał głos Jezusa, który powiedział, że pragnie spotykać się z nim każdego piątku i do niego przemawiać. Od tamtej chwili do dnia dzisiejszego o. Łukasz rozmawia każdego piątku z Jezusem, który przekazuje swoje orędzia, które się wypełniają. Jedno z orędzi, które skierował Jezus do o. Łukasza wypełniło się w marcu 2020 roku, gdzie Pan Jezus w maju 2019 roku przekazał o. Łukaszowi, że dla Polski idzie bardzo ciężki czas i tylko przy źródle Bożego Miłosierdzia dusze zostaną ocalone. Słowa te wypełniają się niecały rok po ich przekazaniu ludzkości i są udokumentowane na nagraniu ze spotkania ewangelizacyjnego, podczas którego ojciec przekazał smutne słowa o nadchodzącym ciężkim czasie dla Polski.

Eucharystie sprawowane przez o. Łukasza są sprawowane bez pośpiechu, w wielkim pokoju i zjednoczeniu z Jezusem, podczas których możemy dostrzec prawdziwą miłość o. Łukasza do Jezusa Eucharystycznego i całkowitą wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii. Ojciec Łukasz broni godnego przyjmowania Ciała Jezusa wyłącznie do ust i na klęcząco (jeśli warunki zdrowotne pozwalają aby uklęknąć). Podczas sprawowania Mszy Świętych o. Łukasz doświadcza realnej obecności Jezusa, który ukazuje swoje cierpiące Oblicze, dlatego na twarzy o. Łukasza podczas sprawowania Eucharystii często można dostrzec łzy, które spływają po jego twarzy podczas Konsekracji. Jest to moment, w którym czas się zatrzymuje, a słowa, które wtedy wypowiada o. Łukasz przemieniają ludzie serca - Oto Żywy Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Swoją czcią do Eucharystii Ojciec zaświadcza, że jest tam obecny żywy i prawdziwy Jezus, czego owocem wśród wiernych są liczne nawrócenia na drogę wiary i pragnienie uczestnictwa w codziennych Eucharystiach.

Droga powołania o. Łukasza naznaczona jest również obecnością Matki Bożej. Ojciec Łukasz bardzo czcci i miłuje Matkę Bożą, która również schodzi na ziemię, aby spotkać się z o. Łukaszem, który jest Jej umiłowanym kapłanem. Do o. Łukasza również przychodzą dusze czyśćcowe prosząc o modlitwę i wstawiennictwo.
Życie o. Łukasza naznaczone jest licznymi łaskami płynącymi z Nieba. Ojciec został obdarzony szczególną łaską rozmów z Jezusem, jak również łaską widywania Matki Bożej i dusz czyśćcowych.

Kierując co piątek swoje słowa do o. Łukasza, dnia 24 grudnia 2021 Pan Jezus zapowiedział że o. Łukasz każdego pierwszego piątku na swoich dłoniach i stopach będzie odczuwał znaki ukrzyżowania Pana Jezusa, znaki Jego męki i cierpienia.
Od 7 stycznia 2022 (od pierwszego piątku miesiąca po otrzymaniu orędzia od Jezusa) każdy pierwszy piątek jest dla Ojca dniem Kalwarii, w którym w sposób realny jednoczy się ze swoim Zbawicielem podczas Golgoty i męki ukrzyżowania.
Droga, na którą zaprosił Pan Jezus ojca Łukasza jest drogą pełną krzyży i cierpień.

Jezus poprzez o. Łukasza powołał również Wspólnotę Siewcy Miłosierdzia, której członkowie idą radykalnie za Jezusem i Maryją drogą wiary, prawdy i Ewangelii. Bowiem pragnieniem Jezusa jest, aby była to Wspólnota na wzór pierwszych Chrześcijan. Patronem Wspólnoty jest Święty Ojciec Pio, którego o. Łukasz jest wielkim czcicielem. Ojciec Łukasz posługuje modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, która przynosi głębokie owoce duchowe u osób, za które się modli. Są to piękne łaski wypraszane u Jezusa, łaski uzdrowienia, uwolnienia, a nawet łaski ocalenia życia. To są nadzwyczajne znaki i cuda, które świadczą o tym, że to sam Jezus prowadzi i posługuje się o. Łukaszem. Jezus obdarzył o. Łukasza również darem bilokacji, który pozwala Ojcu być w kilku miejscach na raz. Posługując się tym darem Jezus posyła Ojca do osób, które potrzebują pomocy i opieki duchowej, a także do osób, które znajdują się w zagrożeniu utraty życia czy zdrowia. Osoby, które doświadczyły obecności o. Łukasza w darze bilokacji opisują tę łaskę daną od Jezusa jako niezwykłe przeżycie duchowe, które umocniło ich wiarę w znaki i cuda dawane z Nieba oraz w to, że o. Łukasz jest wybranym Synem Boga.
Ojciec Łukasz otrzymał od Jezusa również zdolność czytania w ludzkich sumieniach. Jest to nadprzyrodzony dar umożliwiający poznanie tego, co dana osoba skrywa w swojej duszy. Jezus wielokrotnie pozwala o. Łukaszowi spojrzeć w nasze sumienia i zamiary, lecz ze względu na miłosierdzie, którym o. Łukasz darzy innych jest to zachowywane w sercu i wiadome Ojcu i Jezusowi, bowiem sam Jezus w orędziu, które skierował pragnie, aby Ojciec był samą miłością dla innych.

Te wszystkie dary pochodzą od Jezusa. Ojciec Łukasz zawsze wskazuje na Jezusa, że to Chrystus uzdrawia posługując się tymi, których sam według swojej woli wybrał. Ojciec swoją osobą nigdy nie chce przysłaniać Jezusa, wręcz przeciwnie, poprzez swoje świadectwo życia chce wskazywać na Zbawiciela. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Jezus w swoich orędziach również zaprosił Ojca do założenia Domu Miłości, który stanie się Arką Ocalenia i miejscem głębokiej modlitwy i zjednoczenia z Jezusem, z Maryją i ze Świętymi. Jezus pragnie, aby powstało miejsce modlitwy, w którym pielgrzymi potrzebujący modlitwy, odrodzenia duchowego i spotkania żywego Jezusa będą mogli spotkać się z o. Łukaszem i wspólnie się modlić, by zostać napełnieni Duchem Świętym.
W czasach wewnętrznego zagubienia i zatracenia korzeni wiary katolickiej Jezus posłał o. Łukasza, aby świadczył o miłosierdziu dobrego Boga i o cudach i znakach, o których nie tylko możemy przeczytać w Ewangelii, ale o cudach i znakach, które tu i teraz się dokonują. To co nauczał Jezus nie jest starodawną tradycją, ale żywą wiarą, o której świadczy o. Łukasz, kapłan oddany Bogu i ludziom, który wzorem Jezusa pochyla się nad chorymi i cierpiącymi, którzy w Imię Jezusa Chrystusa odzyskują zdrowie i powracają na drogę wiary.

Wielu oczekuje bezpośredniego spotkania z ojcem Łukaszem, rozmowy, a pomyślmy co było w czasach Ojca Pio? Gdy pisząc list oczekiwało się długie tygodnie, aby on w ogóle dotarł? Często gdy już listy zostały dostarczone problem był nieaktualny, a jednak Ojciec Pio już w dniu pisania i nadania listu wszystko wiedział co dana osoba chce mu przekazać i przychodził z odpowiedzią na przykład poprzez dar bilokacji. Niesamowita łaska Boża pozwalała poznać Ojcu Pio treść listu zanim go otrzymał. Świadkowie jego życia potwierdzali, że tak się działo, że listy, które docierały do Ojca Pio były już mu wcześniej znane. Również w życiu Ojca Łukasza doświadczamy tego, że Bóg daje mu poznać to co dana osoba chce przekazać bądź napisać nawet pomimo braku bezpośredniego kontaktu. Wszystko to służy budowaniu duchowej relacji i wzrastaniu w wierze i ufności.
Podnieśmy zatem w górę serca wznosząc swoje modlitwy i wiedzmy o tym, że nawet mając trudność w skontaktowaniu się z Ojcem Łukaszem Pan Jezus daje mu poznać troski i problemy, z którymi się zmagamy. Jest to kapłan podobny do Ojca Pio, którego Bóg obdarzył podobnymi charyzmatami, m. in. darem czytania ludzkich serc, darem bilokacji, darem uzdrawiania i uwalniania w Imię Jezusa Chrystusa czy darem proroctwa.