MNOGOŚĆ DARÓW, JAKIMI OBDARZYŁ NAS JEZUS

Drogi Ojcze Łukaszu, drodzy Bracia i Siostry.
Pragnę podziękować Ojcu Łukaszowi za modlitwę 33 Mszy Świętych w intencji mojego powrotu do zdrowia po nowotworze i za zdrowie cielesne i duchowe mojej rodziny.
Pragnę podziękować za mnogość darów, jakimi Jezus nas obdarzył. Chwała Bogu niech będzie teraz i na wieki!
Życzymy również dużo zdrowia Ojcu i całej wspólnocie