KAPŁAN Z POKORĄ, MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM DOTYKAŁ PANA JEZUSA

Szczęść Boże. Dnia 16.12.2023 uczestniczyłam w Spotkaniu Eucharystycznym prowadzonym przez Ojca Łukasza.
Chciałabym przekazać wszystkim, którzy to czytają, że nigdy w życiu nie widziałam, aby jakikolwiek inny kapłan z taką miłością, szacunkiem i pokorą dotykał Pana Jezusa udzielając Komunii Świętej. Ojcze Łukaszu tego nie da się tak naprawdę opisać. Ileż miłości zobaczyłam w Twoich dłoniach.
Wczorajsze spotkanie było także szczególne z innego powodu.
Na koniec Ojciec podszedł do każdego z nas indywidualnie i modlił się wstawienniczo. To ogromna łaska, gdyż przez ręce tego skromnego kapłana każdego z nas dotknął przecież sam Bóg...
Panie Jezu ta krótka chwila, to najpiękniejszy prezent Bożonarodzeniowy jaki od Ciebie dostałam.
Chwała Panu!