DZIAŁANIE ANIOŁÓW W MOIM ŻYCIU…

Szczęść Boże. Pragnę się podzielić świadectwem działania Aniołów w moim życiu, których poznałam dzięki spotkaniu ewangelizacyjnemu, które w dniu 29.09.2018 prowadził o.Łukasz Prausa. Tego dnia o. Łukasz mówił w homilii o potężnym wstawiennictwie Aniołów w naszym życiu. Kilka dni później miałam ważną sprawę urzędową, podczas, której miałam przedstawić do wglądu dokument, w którym popełniłam oczywisty błąd, którego już nie było możliwości poprawić, a przez który miałabym poważne kłopoty. Nigdy wcześniej nie słyszałam o takiej możliwości pomocy ze strony Aniołów, ale uczyniłam tak jak Ojciec nauczał w homilii, tj. przed rozmową posłałam swojego Anioła do Anioła osoby, z którą miałam rozmawiać. Rozmowa przebiegła ku mojemu zdziwieniu bardzo pomyślnie, urzędnik, z którym miałam rozmowę był bardzo miły, a na ten błąd nie została zwrócona uwaga.
Chwała Tobie Panie, że przed tą rozmową zaprowadziłeś mnie na spotkanie ewangelizacyjne prowadzone przez o. Łukasza Prausa i tak poprowadziłeś słowami o. Łukasza, by mi pomóc. Dziękuję Tobie Ojcze za Twoją otwartość na natchnienia Ducha Świętego, niech On Cię dalej prowadzi w Bożych dziełach, które zaplanował dla Ciebie nasz Pan 🙏