DOŚWIADCZENIE ŻYWEJ WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

Chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania za doświadczenie żywej wspólnoty Kościoła (podczas spotkania modlitewnego) takiego, jaki był w czasach Pana Jezusa. Dziękuję wszystkim zaangażowanym aniołom ze wspólnoty Siewców Miłosierdzia - czuwającym nad porządkiem, bezpieczeństwem i przebiegiem Spotkania. Dziękuję w sposób szczególny Pani Justynie za tak piękną posługę diakoni muzycznej, służbie liturgicznej, Pani prowadzącej poranny nieustający Różaniec i przede wszystkim Ojcu Łukaszowi, a tak naprawdę w pierwszej kolejności Bogu Ojcu, Panu Jezusowi, Duchowi Świętemu, Maryi oraz wszystkim Świętym i wszystkim Aniołom. Doświadczyłem wielu uzdrowień, zarówno podczas Mszy Św. jak i podczas Modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne.
J.G.