Domy Miłosierdzia

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Domy Miłosierdzia (domy modlitwy) to propozycja do tworzenia przestrzeni modlitwy w prywatnych
domach dla członków wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia” należących do pierwszego i drugiego filaru.
Stanowi ona inicjatywę ściśle związaną ze wspólnotą „Siewcy Miłosierdzia” i z pasterzem ks. Łukasz
Prausa SAC. Domy Miłosierdzia to miejsca modlitwy w łączności z siostrami i braćmi należącymi do
wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia”, której miejscem spotkań i działalności na tą chwilę jest Sanktuarium
Świętości Życia w Łodzi mieszczące się przy Łagiewnickiej 197/201.

Domy Miłosierdzia są miejscem dla osób pragnących modlić się w intencji wspólnoty oraz w intencjach
jej polecanych. Patronem każdego Domu Miłosierdzia jest św. Ojciec Pio.
Wspólnotę domów tworzy od 3 ( symbol Trójcy Świętej) do 12 osób (na wzór liczby Apostołów). Grupy
nie powinny przekraczać ustanowionej ilości osób.

Domem Miłosierdzia jest dom lub mieszkanie osoby przynależącej do wspólnoty „Siewców
Miłosierdzia”, która otrzymała zgodę i błogosławieństwo na założenia tego Domu od pasterza wspólnoty
– ks. Łukasza Prausa i regularnie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych w drugie soboty miesiąca.
Wskazane jest także (w miarę możliwości) uczestnictwo w spotkaniach ewangelizacyjnych z
nabożeństwem o uwolnienie i uzdrowienie w Łodzi.

Potrzebne informacje i terminy można śledzić na Facebook’u – Przystań Duchowa.

Dniem spotkań w Domach Miłosierdzia są wtorki, ponieważ w tym dniu odbywają się w kaplicy przy
Sanktuarium Świętości Życia spotkania wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia”, którym przewodniczy ks.
Łukasz Prausa . Chcąc być w duchowej łączności ze wszystkimi członkami wspólnoty, modlitwy w
Domach Miłosierdzia powinny odbywać się między godziną 19:00 a 21:00 Osoby spotykające się na
modlitwie w domu miłosierdzia są zachęcani do stałej formacji we wspólnocie poprzez uczestniczenie w
rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych, pielgrzymkach wspólnotowych.

Podczas spotkań należy przestrzegać programu modlitewnego:
Nie możemy nakładać rąk na inne osoby ani dzielić się słowem poznania.
Modlitwa powinna przebiegać według ogólnie przyjętego schematu:
- modlitwa do Ducha Świętego
- rozważanie Słowa Bożego z dnia
- dzielenie się Słowem Bożym
- odmówienie jednej części Różańca Świętego lub Koronki do Miłosierdzia Bożego
- modlitwa końcowa: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę.
- raz na kwartał wspólnotowa Agapa w domu miłosierdzia dla wspólnego radosnego świętowania.

Zgłoszenia wszystkich chętnych chcących założyć Dom Miłosierdzia należy przysyłać na adres mailowy:
przystanduchowa@poczta.fm
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.imię i nazwisko zawiązującego Dom Miłosierdzia,
2.przybliżoną datę dołączenia do wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia”, (osoba chcąca założyć Dom
Miłosierdzia, powinna być minimum rok we wspólnocie Siewcy Miłosierdzia )
3.miejsce spotkań - (kraj, miejscowość),
4.ilość członków w zakładanym Domu,
5.telefon kontaktowy zgłaszającego chęć utworzenia Domu.
Po wysłaniu zgłoszenia należy czekać na kontakt zwrotny z sekretariatu ewangelizacji wspólnoty
(mailowy lub telefoniczny), podczas którego zgłaszający otrzyma potrzebne informacje związane z
dalszymi wskazówkami.