DAR BILOKACJI

Po Mszy Świętej, gdy byłam na Adoracji, czułam obecność Ojca Łukasza. Czułam jakbym głos usłyszała, czułam obecność. Nachyliłam się do koleżanki obok i mówię: Ojciec z nami tu jest, tu w środku pomiędzy nami. A ona odpowiedziała: wiesz, to prawda, bo ja czuję zapach kwiatów. Spowrotem jechałyśmy zadowolone mówiąc: mój Boże Ojciec był przy nas.