CUD UZDROWIENIA Z ODMIENNEJ ORIENTACJI SEKSUALNEJ

W maju 2022 roku byłem na otwartym spotkaniu u ojca Łukasza. Mój problem był w sferze seksualnej, ponieważ zmagałem się z odmienną orientacja seksualną. Po modlitwie u ojca Łukasza wszystko powróciło do normy. Od maja 2022 roku żyje w czystości i nie mam pociągu do tej samej płci.
Dziękuje
K.B