CUD UZDROWIENIA I UWOLNIENIA POTWIERDZONY WYNIKAMI BADAŃ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałabym się podzielić z wami jak Maryja i Jezus Chrystus przychodzi z łaskami i cudami w naszym życiu. Przez modlitwę wstawienniczą naszego pasterza Wspólnoty Siewców Miłosierdzia pod Patronatem Ojca Pio Ojca Łukasza Prausa Pan czyni Cuda. W dniu 12.07.2021 napisałam do Ojca Łukasza Prausa prośbę o modlitwę wstawienniczą za mojego brata, prosząc o uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie. Mój brat zagubił się w swoim życiu i nie mógł poradzić sobie przez nałogi w jakie wpadł i stracił chęć do życia. Był w bardzo ciężkim stanie psychicznym i fizycznym nie chciał już żyć. Ponownie dnia 19.07.2021 napisałam do Ojca Łukasza Prausa prośbę o modlitwę wstawienniczą za mojego brata. W tym czasie kiedy Ojciec Łukasz modlił się za brata, brat został przewieziony do szpitala. W szpitalu przeprowadzono wszystkie badania lekarskie. Badanie EKG wykazało zawał ściany przedniej prawdopodobnie przebyty. W zaleceniach lekarskich miał się zgłosić do Kardiologa celem dalszej diagnostyki. Następnego dnia brat wyszedł ze szpitala. Dnia 17.08.2021 brat poszedł do przychodni do Kardiologa celem przeprowadzenia badań EKG i ECHO serca. Wyniki tych badań nie wykazały żadnych nieprawidłowości.
Opis badania:
Graniczna wielkość lewego przedsionka, duże naczynia nie poszerzone, grubość mięśnia lewej komory dobra. Nie uwidoczniono odcinkowych zaburzeń kurczliwości. Funkcja rozkurczowa lewej komory prawidłowa.
Ja czekałam na brata na zewnątrz, ponieważ przez COVID nie wpuścili mnie do przychodni. Kiedy brat wyszedł powiedział w przenośni Jestem jak nowy Bóg wszystkie wyniki są bardzo dobre. Był bardzo szczęśliwy, ja mu powiedziałam bracie dostałeś drugie życie szanuj je. Wszyscy modliliśmy się za ciebie. Brat wtedy powiedział - Chęć życia i wiara czyni Cuda.
Obecnie mój brat jest szczęśliwy został uwolniony z nałogów, pracuje i chce żyć. Wszystko się ułożyło w jego życiu. Panie Jezu Chryste dziękuję za łaski jakie otrzymała cała moja rodzina. Dziękuję Maryi za opiekę nad nami. Dziękujemy za dar życia Ojca Łukasza Prausa, za to że powołałeś Go Jezu Chryste do służby na Chwałę Najwyższego Boga. Dziękujemy Ci Jezu z całego serca i duszy, miej nas zawsze w swojej opiece. Panie Jezu bez ciebie nic nie możemy uczynić. Dlatego wspieraj nasze modlitwy, aby przenosiły góry. Umacniaj wiarę i wspieraj swoim błogosławieństwem. Ojcze Łukaszu czekamy na Ciebie, abyśmy mogli razem wielbić Jezusa Chrystusa i Maryję na Chwałę Najwyższego Boga na Mszy Świętej celebrowanej przez Ciebie. Razem z nami czeka na Ciebie Ojcze Jezus Miłosierny.