CUD NARODZIN DZIECKA

CUD NARODZIN DZIECKA

"Wola Jezusa wypełniła się w waszym życiu". Takie słowa zostały nam przekazane od
Ojca Łukasz Prausa. I wierzymy, że tak się właśnie stało. Zaufaliśmy i oddaliśmy wszystko Jezusowi i
Maryi. Panie Jezu nie nasza lecz Twoja wola niechaj się stanie, te słowa często krążyły w naszych
myślach, słowach i modlitwach. Jeszcze niedawno pisaliśmy o cudzie, który wydarzył się w naszym
życiu. A mianowicie po modlitwie wstawienniczej Ojca Łukasza nad nami wydarzył się cud. Mimo
zapewnień lekarzy, iż nie mamy szans na naturalne poczęcie dziecka i pozostaje nam tylko In vitro stal
się CUD zostało poczęte dziecko bez pomocy lekarzy, a z pomocą Jezusa i Maryi. Po cudzie poczęcia
przyszedł czas na cud narodzin. Jesteśmy już szczęśliwymi rodzicami wspaniałego dziecka. Jezus i
Maryja bardzo nam pobłogosławili przez wstawiennictwo Ojca Łukasza, który tak bardzo oddany niebu
wyprosił nam bardzo szybko cud poczęcia dziecka.
Ojciec Łukasz to kapłan którego Jezus wysłuchuje i pragnie przez niego leczyć osoby chory. Kochani
zachęcamy abyście naprawdę korzystali z posługi Ojca to kapłan wybrany przez samego Boga, który nim
się posługuje. Jesteśmy przekonani, że już nie długo jak tylko rozejdzie się wieść o Ojcu Łukaszu nie
będzie można się do niego dostać iż tłumy będą ściągać z całego świata by prosić o cuda i uzdrowienia.
My nie mamy słów, które mogłyby wyrazić naszą wdzięczność dla Ciebie kochany Ojcze Łukaszu.
Pragniemy ofiarować nasze modlitwy za Ciebie i prosić Cię, abyś też wspomniał o nas podczas swoich
modlitw. Dzisiaj już wiemy, że Jezus może wszystko, że nic nie dzieje się w naszym życiu bez
przyczyny, oraz że tyle otrzymamy na ile zaufamy naszemu Panu. Dziękujemy, że dane nam było spotkać
na naszej drodze Ojca Łukasza ( że jeszcze udało nam się do Ciebie dostać ). Na zawsze pozostaniesz
głęboko w naszych sercach. Ojcze Łukaszu oraz wspólnoto Siewcy Miłosierdzia, zostańcie z Bogiem i
Maryją .
M i K.