CUD EUCHARYSTYCZNY PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ SPRAWOWANEJ PRZEZ OJCA ŁUKASZA DN. 02.07.2023

Cud Eucharystyczny podczas Mszy Świętej sprawowanej przez ojca Łukasza 02.07.2022
Podczas Mszy Świętej, którą sprawował ojciec Łukasz nastąpił cud Eucharystyczny - na patenie widoczne jest odbicie żywego Ciała Jezusa będącego w puszce.
Cud eucharystyczny nastąpił po zakończeniu udzielania Komunii Świętej (wyłącznie przez
o. Łukasza dla kilkuset osób). Jezus w odbiciu na patenie ukazał swoje żywe i prawdziwe Ciało obecne w puszce z Najświętszym Sakramentem. Ojciec Łukasz podnosząc Ciało Jezusa wielokrotnie powtarza: "oto żywy Jezus", dziś możemy zobaczyć naocznie cud eucharystyczny, żywe Ciało Jezusa, które Jezus nam ukazał.
Poprzez ten cud Jezus ukazał jak bardzo jest obecny w posłudze Ojca Łukasza i podczas Mszy Świętych, które ojciec Łukasz sprawuje.
Już po raz drugi Jezus w sposób widoczny dla innych objawił się na Mszach Świętych, które sprawował ojciec Łukasz.
Ojciec Łukasz jest wybranym kapłanem, na którego dłonie Jezus złożył tak piękną łaskę jaką jest doświadczenie cudu eucharystycznego. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że Ojciec Łukasz Eucharystię sprawuje w sposób pełen delikatności, szacunku i czci do Ciała Jezusa oraz że nie zgadza się na przyjmowanie Komunii Świętej na rękę i udzielanie przez szafarzy i szafarki.