CHRYSTUS POSŁUGUJĄC SIĘ OJCEM ŁUKASZEM UZDROWIŁ MÓJ SŁUCH

Moje ukłony kieruję w stronę Chrystusa, który posługując się ojcem Łukaszem uzdrowił mój słuch w czasie wczorajszej modlitwy o uzdrowienie. Niech będzie Bóg uwielbiony w Ojcu Łukaszu, kapłanie pełnym pokory i miłości. Kapłanie, który całym sobą służy drugiemu człowiekowi. Ojcze Łukaszu na spotkaniu byłem z całą moją rodziną i wszyscy wspólnie się zgadzamy, że takich kapłanów jak Ty nam brakuje. Twoja miłość do Chrystusa jest owocem wszystkich uzdrowień.