ANIELSKI GŁOS

Pani posługująca na gitarze ma piękny głos Anielski Głos ...wyciska łzy... Dane mi było słyszeć i widzieć i uczestniczyć w takim spotkaniu modlitewnym...Było Cudnie..Wrócę tam jeszcze po Nowym Roku.