30 MSZY ŚWIĘTYCH MIĘDZYPOKOLENIOWYCH

Podziękowanie. Szczęść Boże. Kochany ojcze Łukaszu dziękuję za przyjęcie 30 Mszy Świętych (międzypokoleniowych) za dusze moich przodków. W naszym rodzinnym życiu nic się nie układa i tak każdemu w naszej rodzinie. Jestem pewna, że są to skutki grzechów pokoleniowych popełnionych przez naszych przodków.
Dlatego tym bardziej jestem wdzięczna za przyjęcie intencji.