ŚWIADECTWO DZIAŁANIA JEZUSA POPRZEZ RETRANSMISJĘ NAGRAŃ

Chciałam się podzielić świadectwem działania Pana Jezusa przez nagrania zamieszczone na Przystani Duchowej na Youtube, które były prowadzone przez Ojca Łukasza Prausa. Pan Jezus chce do nas mówić przez te nagrania mimo, że były one nagrywane w przeszłości, to są ciągle aktualne, o czym chciałam się podzielić w świadectwie. Na prowadzonych spotkaniach Ojciec Łukasz bardzo często mówił, że również osoby, które będą w przyszłości oglądały retransmisje, będą dotykane przez Jezusa. I tak się dzieje. Poprzez obejrzenie konferencji z rekolekcji z Lichenia 2018r. „Ducha nie gaście” poprzez słowa wypowiadane w konferencji przez Ojca Łukasza, dostałam odpowiedź od Pana Jezusa na pytanie, na które od dłuższego czasu szukałam odpowiedzi. Poprosiłam Jezusa, by wskazał mi nagranie z Przystani Duchowej, które mam obejrzeć, aby dał mi przez to nagranie Jezus odpowiedź. Chodziło mi bardziej o nagranie uwielbieniowe, a włączyła się konferencja. Byłam trochę zawiedziona, bo nastawiłam się bardziej na uwielbienie, ale teraz wiem, że taki był plan Jezusa. W konferencji Ojciec Łukasz mówił o takim braku poczucia obecności Jezusa i to nie znaczy, że Duch Święty nas opuścił, tylko przyszła pewna stabilizacja. Tego właśnie potrzebowałam, na to szukałam dłuższy czas odpowiedzi. Kochani, pamiętajmy, że Jezus jest zawsze blisko nas, że opiekuje się nami i bez Jego zgody nawet włos z głowy nam nie spadnie, wbrew temu, co wokół nas się dzieje. Jezus jest Panem i od Niego zależy nasze jestestwo.